Columns

Niet-gestelde vragen & onze zoektocht naar antwoorden

0

Google organiseerde een experiment met 150 proefpersonen. Anders dan een ‘Stapel’-test heeft dit echt plaatsgevonden, met bestaande mensen. Overigens: krachtige reactie van de nieuwe wereld is om Stapel’s boek ‘Ontsporing’ gratis digitaal te verspreiden. Als je een verhaal vertelt over gestolen ervaringen moet je het ook niet erg vinden dat het verhaal wordt gestolen. In de geest van Stapel, denken we dan.
ShareSendHet boek was te verkrijgen via ShareSend, het lek is inmiddels weer gestopt maar het fenomeen is niet meer te stoppen. Een illegaal boek op internet is als een oneffenheid in een waterbed; je kunt het wegdrukken, maar hij zal elders weer de kop opsteken.

Niet-gestelde vragen

Terug naar het experiment. Het experiment dat werd georganiseerd door Google en waaraan journalist Tom Simonite deelnam en over schreef. Op drie dagen in de afgelopen maand werd hem op acht willekeurige tijdstippen via zijn mobiele telefoon de vraag gesteld: “wat heb je recent willen weten?”. Het doel van het experiment is om Google inzicht te geven in vragen waarvan Google nooit zou denken dat deze ooit gesteld zouden worden. De niet-gestelde vragen dus.

Ik stel me voor dat ik deelneem aan het experiment en ga vragen stellen. Ik lees de krant. Waarom zou je twee lease-auto’s willen hebben? Ik loop op straat, in Parijs. Er ligt een verregend briefje op de stoep, “L’apocalystisme, c’est nul”, staat er op, handgeschreven. Wie schreef dit, en waarom? Er staat een lange rij voor het Centre Pompidou. Als ik nu aansluit voor de tentoonstelling van Dali, hoe lang moet ik dan wachten?

Rij voor Centre Pompidou

Zoektocht naar logische verbanden & conclusies

In Parijs is zoals altijd in begin december de grote driedaagse conferentie LeWeb. Uit de hele wereld komen de sprekers en de 3000 toeschouwers. Het thema van dit jaar is het Internet of Things. Steeds meer apparaten, smartphones bijvoorbeeld, voeden het internet met meetgegevens. Temperatuur, afstand, stappen, gesprekken, snelheid, miljarden data komen terecht in een digitale trog. De uitdaging nu is om hier zinnige conclusies aan te verbinden.

GLeWeb2012oogle heeft als geen ander de positie midden in het web. Enerzijds is ze op zoek naar mogelijke vragen, anderzijds wil ze haar publiek zo goed mogelijk leiden naar de antwoorden. Ben Gomes vertelde in Parijs over Google’s Knowledge Graph, een visuele weergave van feiten die op het internet rondzwerven. Knowledge Graph probeert verbanden te leggen tussen Da Vinci en Picasso, tussen recepten en winkels, tussen vakanties en culturen, op een wijze die doet denken aan mindmapping.

Google’s Knowledge Graph: kinderspel

In Parijs wordt bevestigd dat het nog allemaal kinderspel is. Miljoenen metertjes dumpen hun resultaten in een grote voederbak en Google is op zoek naar de vragen want ze hebben alle antwoorden. En doet daarnaast heel erg haar best om het pad naar de antwoorden zo mooi mogelijk weer te geven, met Knowledge Graph. Hoeveel mensen hiermee bezig zijn, vroeg iemand in Parijs. “Geen een”, zei Ben Gomes. Het zijn algoritmes die het interpretatiewerk doen. De kracht van Google en de wijsheid van de massa, een machtig span.

Deze column werd eveneens gepubliceerd in Het Financieele Dagblad.