Customer experience

3 tips om jouw websitestructuur Google-waardig te maken

0

SEO is een vak van regeltjes, maar bovenal is het een vak van logica. Soms krijg je zoveel informatie en zoveel verschillende theorieën op je afgegooid dat je de essentie van het hele optimaliseren voor zoekmachines verliest. Zo ook in het bepalen en uitzetten van een goede websitestructuur. Terwijl iedereen zich stukstaart op allerlei regels, kun jij een grote slag slaan in Google door een perfecte, logische websitestructuur. Hieronder 3 tips die jou helpen een Google-waardige websitestructuur te creëren.

Waarom is websitestructuur zo belangrijk?

Voorheen werd de websitestructuur vooral bepaald door degene die de website ontwierp; de webdesigner. Want tsja, wat heeft de websitestructuur nou eigenlijk met SEO te maken, toch? Als jouw homepagina een enorme autoriteit heeft en de zoekwoorden perfect over de pagina verdeeld zijn, moet het wel goed komen, toch?

False.

Zoals ik hierboven al vertelde, is SEO voornamelijk gebaseerd op logica. Een goede logische websitestructuur is hier complementair aan. Als Google exact snapt wat de bedoeling van jouw website is en exact weet waar het jou moet plaatsen, kun je ook met beperkte middelen (lees: autoriteit) hoge ogen gooien.

De drie tips die ik jou hieronder geef, zijn onderverdeeld in de drie belangrijkste categorieën in SEO:

  • Techniek
  • Content
  • Autoriteit

Als Google exact snapt wat de bedoeling van jouw website is en exact weet waar het jou moet plaatsen, kun je ook met beperkte middelen (lees: autoriteit) hoge ogen gooien.

1. Maak de website crawlbaar

Met het eerste onderdeel zal je de oorlog niet winnen. Je kunt het beter andersom bekijken: als je het niet doet, zal je de oorlog wel verliezen. Zoals iedereen weet, maakt Google gebruikt van crawlers, die als het ware door jouw website heen kruipen. Voordat zij systematisch jouw pagina’s afgaan en beoordelen, moeten zij eerst weten waar zij wel en niet toegang toe hebben en moeten zij weten uit welke pagina’s jouw website allemaal bestaat. Als hun de toegang wordt ontzegd, kun je de rest van jouw website nog zo goed hebben geoptimaliseerd, maar je zal niet geïndexeerd worden.

Robots.txt

Het eerste gedeelte van een website waar een crawler naar kijkt, is het robots.txt bestand. In dit bestand staat aangegeven aan bots welke bestanden zij wel- en welke bestanden zij niet mogen bekijken. Een standaard robots.txt bestand bestaat minimaal uit twee componenten:

1. User-agent

Dit gedeelte zegt iets over wie er allemaal toegang mogen krijgen tot jouw bestanden. In de regel ziet dit er uit als ‘User-agent: *’. Dit wil zeggen dat elke bot toegang krijgt.

2. Disallow

Dit onderdeel zegt iets over welke bestanden verboden zijn, ook voor bots die wel toegang hebben tot jouw website. Hierin kun je onder andere een betalingssysteem verwerken, of andere bestanden waarin gevoelige informatie staat.

Om aan te geven hoeveel variatie er mogelijk is, heb ik een basic robot.txt bestand voor je en een uitgebreide.

Sitemap.xml

Nadat een crawler heeft bekeken waar het wel en niet toegang toe heeft, kan het de pagina’s op je website gaan scannen. Toch kan de crawler dit niet geheel zelfstandig en wil het hier hulp bij. De beste manier hiervoor is door een gedegen sitemap te installeren – bij voorkeur een sitemap.xml. Deze sitemap dient als een navigatiemenu en helpt de bot jouw website beter in kaart te brengen.

Voor dit onderdeel heb je gelukkig geen specifieke technische kennis nodig. Zo zijn er diverse tools waarmee je automatisch een sitemap.xml kunt genereren. Het enige onderdeel waar je goed op dient te letten, is dat je jouw sitemap.xml up-to-date houdt!

Index/Noindex

Alhoewel je alle basics perfect ingesteld kunt hebben, kan het alsnog voorkomen dat enkele pagina’s op jouw website totaal niet geïndexeerd worden. Dit is vaak te verklaren doordat er een noindex attribuut aan de betreffende pagina’s is meegegeven. Door dit attribuut toe te voegen, zeg je tegen Google dat het de pagina niet mag indexeren. Dit attribuut is bijvoorbeeld bestemd voor bedankpagina’s.

Bedenk van tevoren goed welke pagina’s je wel wilt laten indexeren en welke niet.

2. Deel content op in topics

Stel je voor dat je nu een nieuwe website gaat maken. Vaak wordt de fout gemaakt om eerst de homepagina te gaan schrijven en daarna pas te gaan kijken naar zoekwoorden, landingspagina’s en de rest van de websitestructuur.

Dit is de omgekeerde manier van werken.

Google wil namelijk niet alleen weten of jij een specialist bent, maar wilt vooral weten WAARIN jij een specialist bent. Wanneer je dit secuur en consistent uit blijft voeren, weet Google precies wat het aan je heeft en op welke gebieden het jou bovenaan kan zetten.

Google wil namelijk niet alleen weten of jij een specialist bent, maar wilt vooral weten WAARIN jij een specialist bent.

Stap 1: markt- en zoekwoordenonderzoek

Als je zorgvuldig te werk wil gaan, doe je eerst een markt- en zoekwoordonderzoek. Zet alle zoekwoorden op een rij die relatie hebben tot hetgeen je hebt te bieden. Deze ga je vervolgens opdelen in categorieën of topics.

Laten we zeggen dat je een verhuisbedrijf bent. Je biedt daarbij diverse diensten aan, waaronder bedrijfsverhuizingen, internationale verhuizingen, goedkope studentenverhuizingen en een handyman service. Daarbij bied je ook diverse verhuismaterialen aan en ben je werkzaam in diverse gebieden door het land.

verhuisbedrijf websitestructuur

Stap 2: opdelen in categorieën

De grootste fout die je kunt maken, is het maken van landingspagina’s voor alle mogelijke zoekwoorden en deze evenredig te verdelen over je website. Op deze manier zeg je dat elke pagina even belangrijk is en heeft Google geen idee waar het moet beginnen en waar je specialist in bent.

Een betere manier van werken is het opdelen van de hierboven benoemde onderdelen en het bepalen van overkoepelende thema’s. Zo kun je in dit geval bijvoorbeeld kiezen voor de volgende onderdelen:

  • Soorten verhuizingen
  • Verhuismaterialen
  • Werkgebieden

Daarbij heb je enkele themawoorden. Dit zijn woorden die over de hele website terugkomen. In dit geval ben je een verhuisbedrijf en is je voornaamste dienst het doen van verhuizingen. Dit zijn automatisch ook jouw twee themawoorden.

Stap 3: je website indelen

Er van uitgaande dat je de zoekwoorden hebt opgedeeld binnen de drie categorieën, ontstaat er het volgende totaalplaatje:

Je hebt een homepagina, waarin je vertelt over dat je een verhuisbedrijf bent/hebt en dat jullie verhuizingen doen. Daarbij benoem je de drie voornaamste onderdelen van je website, waar je ook een kopje met content aan wijdt.

Vervolgens wijdt je ook een hele pagina aan die drie onderdelen. Binnen die pagina ga je dieper in op de diverse onderdelen op basis van de gevonden zoekwoorden. Dit kun je ook weer door middel van kopjes doen. Je kunt er bovendien voor kiezen om hier een hele pagina aan te wijden, afhankelijk van de concurrentie.

Tot slot zorg je dat de bepaalde themawoorden over al deze pagina’s terugkomen, want ook binnen het onderdeel verhuismaterialen is het belangrijk om te benoemen dat jij een verhuisbedrijf bent en dat je verhuizingen doet.

3. Verdeel autoriteit op een slimme manier

Het is voor een website zeer belangrijk om autoriteit op te bouwen. Wat anderen over jou zeggen, is voor Google net zo belangrijk als wat jij over jezelf zegt. Laten we er in dit scenario van uitgaan dat jouw website al een enorme autoriteit heeft. Dan is het nu zaak om deze autoriteit te verdelen. Het is namelijk niet genoeg om alleen maar pagina’s te hebben. Pagina’s moeten ook met elkaar verbonden zijn, waarbij er een bepaalde hiërarchie ontstaat. Deze ontstaat door de interne links op je website, zowel door het navigatiemenu als door middel van links in de tekst.

Wat anderen over jou zeggen, is voor Google net zo belangrijk als wat jij over jezelf zegt.

Linkjuice naar een waterreservoir

Om een beter beeld te krijgen van hoe je autoriteit verdeelt over een website, haal ik altijd de metafoor van het waterreservoir aan. De autoriteit van een website ontstaat door middel van linkjuice. Een externe link geeft autoriteit aan jouw website door. Al deze linkjuice vormt een groot waterreservoir.

De interne links zijn waterleidingen die deze linkjuice door jouw website laten vloeien. De hoeveelheid waterleidingen die naar een pagina verwijst, bepaalt hoe groot het waterreservoir van die betreffende pagina is. Als er geen waterleiding naar een pagina verwijst, is deze pagina ook niet belangrijk voor Google. Zorg er daarom voor dat elke pagina op jouw website te bereiken is.

In de praktijk kunnen we hiervoor het beste het verhuisbedrijf weer aanhalen. Eigenlijk heb je hier namelijk de basis al gelegd voor een goede interne linkbuildingstructuur. Je hebt namelijk een zeer duidelijke hiërarchie en hoeft hier alleen nog interne links aan te verbinden. Op deze manier ontstaat ook de omgekeerde boomstructuur, die je zeer regelmatig tegenkomt in artikelen over het uitzetten van een websitestructuur.

Juiste websitestructuur = veel winst

Al met al valt er veel winst te behalen met een juiste websitestructuur. Niet geheel toevallig is het neerzetten van een websitestructuur terug te brengen tot drie onderdelen: techniek, content en autoriteit. Google moet gemakkelijk door jouw website kunnen crawlen, moet de logica van de content snappen en moet tot slot een duidelijke hiërarchie kunnen bemerken in de interne linkbuildingstructuur.