Strategie, Trends

Het platform als podium: de voordelen van online ontmoeten

0

Sectoren die nu nog offline only acteren komen meer en meer onder druk te staan. Na het verdwijnen van hele winkelketens en het op de schop nemen van volledige branches is de digitale revolutie op weg om ook de wereld van zakelijke events en B2B-beurzen te ‘disrupten’. Het stevige podium dat de beursvloer biedt is geleidelijk aan het transformeren naar een breder platform.

Ontmoeten in de wereld van zakelijke evenementen verandert (of gaat veranderen). En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat het samenbrengen van mensen ook online kan plaatsvinden. Want wat is, wanneer je bijvoorbeeld naar een vakbeurs kijkt, in essentie de toegevoegde waarde van een zakelijk evenement? Juist: kennis maken en kennismaken (netwerken).

Verminderen of verdwijnen deze behoeften dan? Nee, juist niet, maar de manier waarop men erin voorziet verschuift wel deels richting digitaal. Je zou deze ontwikkeling kunnen omschrijven als de trend van het ontmoeten, waarbij niet alles langer op een vaste plek in tijd en ruimte hoeft plaats te vinden. Dus als het doel is om mensen te verbinden en je businessmodel ontstaan is in een tijd dat dit alleen fysiek mogelijk was, zou de manier van verbinden dan ook niet flexibel mee moeten kunnen bewegen naar de plekken waar mensen zich nu óók bewegen en begeven? De vraag aan de beursorganisatoren van vandaag is dan ook niet óf hun werk gaat veranderen, maar wát ze gaan veranderen.

Van commodity naar content met conversie

Vasthouden aan een (ver)oud(erd) businessmodel met de beurs als commodity en stralend middelpunt is niet de oplossing. Een platform-based businessmodel waarbij jij je als partij door middel van content(marketing) als autoriteit in de markt zet, lijkt de meest voor de hand liggende kans om interacties te faciliteren en mensen te blijven activeren. Verrijking van het ecosysteem. En het mooie is: als ervaren organisator van een (vak)beurs beschik je over alle benodigde kennis en contacten om inhoudelijk invulling te geven aan een dergelijk platform.

Ondanks dat organisatoren alom aanwezig zijn op bijvoorbeeld social media, is er toch een wezenlijk verschil tussen online aanwezig zijn (doing digital) en vanuit een digitaal fundament denken (being digital). Hierbij laat je andere platforms als distributiekanaal voor je werken. Voor je laat werken? Ja, want in dat digitale kader kan er gesproken worden over een nieuw soort massaproductie, waarbij in plaats van een productie vóór de massa, toegevoegde waarde wordt gecreëerd dóór de massa.

Hierbij wordt op grotere schaal meerwaarde gegenereerd, wat meer gebruikers aantrekt. En hoe groter de community, des te groter de optimale afstemming tussen vraag en aanbod. Perfect traceer-, meet- en dus schaal- en beheersbaar dankzij ontwikkelingen als (big) data, artificial intelligence en marketing automation. Met conversie als resultaat voor alle betrokkenen. Wie is daar nou niet content mee?

Het platform als podium: the stage stays yours

Waar komt het op aan bij een flexibel en toekomstbestendig platform? Digitaal oriënteren, behoeftes inventariseren en nieuwe on- en offline ontmoetingsplekken co-creëren. Ondanks dat veel vakinhoudelijke informatie, inspiratie en interacties online te vinden zijn, zal de behoefte aan face-to-face interactie sterk blijven bestaan.

De trend bij online only bedrijven is dat live belevingen juist nu worden toegevoegd aan het platformbusinessmodel. En ja, óók in de B2B-wereld gaat het uiteindelijk gewoon over mensen. Dus beursorganisatoren van nu en platform leaders van de toekomst: wees gerust, naast het veelvoud aan content en kanalen zal de (vak)beurs, het congres of de expo een essentieel onderdeel uitmaken van de mix. Plus, het werk wordt er voor beursorganisatoren alleen maar dynamischer, diverser, interactiever en dus leuker van. Platform leader van een ecosysteem!

Hoe verdien je hier geld mee?

Neem een voorbeeld aan de rest van de digitale wereld, introduceer lidmaatschappen en combineer het zo nodig met adverteerders. De juiste balans daartussen is en blijft een kwestie van continu monitoren en finetunen, maar mensen zijn linksom of rechtsom bereid om te betalen voor goede content, of voor gratis content een advertentie op de kosteloze koop toe te nemen. En dan maakt het niet uit of dit in een omgeving van ‘bricks’ of ‘clicks’ plaatsvindt.

In essentie verandert er op deze manier niets aan de eigen identiteit, het DNA en het initiële doel. Alleen de vorm waarin en de manier waarop dat doel nagestreefd wordt verandert en zal blijven veranderen. En nog sterker in crisissituaties.

Continue to be you, to be continued…