Samenwerken

De 4 verschillende typen collega’s & hoe je met ze omgaat

0

Een team vol verschillende persoonlijkheden met allemaal andere voorkeuren. Niet iedere collega kan het goed met een andere collega vinden, er is er altijd wel één die zich persoonlijk aangevallen voelt of de collega die het altijd beter weet en graag van zich laat horen. Hoe ga je om met al deze verschillende types en welke aanpak werkt?

In het boek Happy Leader (affiliate) bespreekt Romilde van Commenée wat de succesformule is voor goed leiderschap. In één van de hoofdstukken gaat ze in op de verschillende types in een team. Daar heb je als leider veel aan, maar ook als directe collega.

Iedereen heeft voorkeur voor een andere stijl in benadering en die kan je onderverdelen in: daadkrachtig, invloedrijk, stabiel en consciëntieus. Laten we de stijlen eens doorlopen.

1. Daadkrachtig

Collega’s met een voorkeur voor de daadkrachtige stijl zijn over het algemeen mensen die er een enorm hoog werktempo op nahouden. Het is vaak niet bij te houden door anderen, en dit kan over en weer zorgen voor irritatie. Een daadkrachtig persoon gebruikt niet te veel woorden, richt zich vooral op de hoofdlijnen en als het hem of haar te lang duurt, dan doet die collega het zelf wel even.

Vrijwel alles wat een daadkrachtige persoon doet, moet een doel hebben. Als het doel niet helder is, dan krijg je deze collega niet mee. Wees duidelijk, to the point, draai niet om dingen heen en maak er vooral niet een te lang verhaal van.

Tips om met daadkrachtige collega’s om te gaan

  • Als je met een daadkrachtige collega hebt afgesproken, zorg dan dat het doel van de afspraak direct duidelijk is.
  • Sla lange introducties over, want je verliest de aandacht en hebt waarschijnlijk een geïrriteerde collega tegenover je.
  • Ga ervanuit dat afspraak ook écht afspraak is bij deze collega’s. Ze zijn zo gefocust op het doel dat ze die eigenlijk altijd behalen, je kan er dus op vertrouwen dat ze hun afspraken nakomen.

2. Invloedrijk

Deze collega’s brengen altijd de gezelligheid mee. Ze komen ongetwijfeld met meer dan tien fantastische ideeën per week, maar als deze keer op keer de kop ingedrukt worden, dan komen ze niet tot hun recht en raken ze gedemotiveerd. Hun enthousiasme is aanstekelijk, maar anders ook zo: als ze niet blij zijn, dan willen ze op werkgebied het liefst overal mee kappen. Het is dus belangrijk om deze collega’s wel de aandacht en zo nu en dan een podium te geven, daar groeien ze van.  Met hun charme kunnen ze bijna iedereen overtuigen, dat is een mooie eigenschap, als jij je grenzen maar blijft aangeven.

Tips om met invloedrijk collega’s om te gaan

  • Wat anderen van ze vinden is bijna belangrijker dan de prestatie zelf. Geef ze regelmatig (een gemeend) compliment, dat houdt ze gemotiveerd (en blij).
  • Help deze collega om de zaken concreet te maken: ‘Tof dat je zoveel ideeën hebt, welke denk je dat het best werkt? Werk dat uit en laten we er dan samen verder over praten’.

Collega's werken samen

3. Stabiel

Deze collega’s functioneren goed op vastigheid en duidelijkheid. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Ze werken graag volgens een plan en hechten erg aan structuur. Als er iets gaat veranderen in de organisatie, dan wordt deze collega het zenuwachtigst. Als alles goed is zoals het is, waarom zou je dan veranderen?

Stabiele collega’s zijn ontzettend zorgzaam en willen graag alles voor iedereen doen en oplossen, waardoor het eigen werk er nog weleens onder kan lijden. Als het niet goed gaat met een andere collega, dan zijn stabiele mensen geneigd om al het werk uit hun handen te laten vallen en meteen te hulp te schieten. De mens is bij hen echt belangrijker dan de taak die afgerond moet worden. Door deze behulpzame instelling zitten ze graag in de uitvoering van zaken. Ze hoeven het niet per se te bedenken, laat dat maar aan de daadkrachtige en invloedrijke collega’s over. Stabiele collega’s gaan ermee aan de slag en voeren de opdracht precies uit zoals is gevraagd.

Tips om met stabiele collega’s om te gaan

  • Gaat er iets veranderen? Neem deze collega’s dan helemaal mee in het proces, dat stelt ze gerust.
  • Als je iets anders van deze collega’s verwacht dan het werk wat ze normaal doen, dan moet je dat concreet vragen.
  • Deze collega’s staan altijd klaar voor anderen, help ze door dat af en toe ook terug te doen én te zorgen dat ze hun eigen werk niet vergeten.

4. Consciëntieus

Dit zijn de kritische collega’s. Ze hebben altijd wel een vraag en komen vaak met dingen waar je zelf misschien nog niet aan gedacht had. Je kunt ze zelfs beschouwen als het geweten van het team of de organisatie. Ze zoeken graag alles tot in de puntjes uit en slaan daarbij geen detail over. Hierdoor vertragen ze soms wel het proces.

Deze collega’s kijken graag vooruit en bedenken vooraf welk pad ze gaan bewandelen. Wanneer er een kink in de kabel komt, hebben ze ook al bepaald wat ze dan gaan doen.

Tips om met consciëntieuze collega’s om te gaan

  • Als je deze collega wil overtuigen dan moet je je richten op de feiten.
  • Geef ze taken waarin hun nauwkeurigheid op een positieve manier ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het maken van procedures, checklists nalopen, intranet of de shared drive opgeruimd houden etc.

Happy leader, blije collega

Ondanks dat Happy Leader (affiliate) gericht is op managers, heeft het me toch aan het denken gezet. Wil je iets gedaan krijgen in de organisatie waar je werkt, dan is het goed om stil te staan bij met wat voor type collega’s je te maken hebt. Ik merk zelf dat iemand soms direct in mijn allergie zit, zonder aantoonbare reden. Dat kan natuurlijk heel goed zijn, omdat we allebei een hele andere stijl van werken hebben. Dat botst. Als je je daar bewust van bent, dan schakel je makkelijker en zal je met de meeste collega’s prima kunnen samenwerken.

Ik ben natuurlijk heel benieuwd welke type collega jij bent? Met welke aanpak krijgen collega’s wat van je gedaan en andersom?