Marketing technology

Een niet-doen-lijst & 9 andere stappen voor een strategie die werkt

0

Meer dan 70% van alle strategieën faalt*. De ambities van veel organisaties voor het nieuwe jaar zijn vaak groot, maar de daadwerkelijke uitvoering gaat vaak al in de eerste weken fout. De waan van de dag is een prachtig excuus voor uitstelgedrag. Hoe zorg je ervoor dat jij en je team uit het hamsterwiel stappen en constant de focus blijven houden op het uitvoeren van strategische projecten? In dit artikel mijn 10 tips voor het implementeren van je strategie.

1. Vermijd het Columbus-syndroom

Toen Columbus de Atlantische Oceaan overstak, wist hij niet waar hij naartoe ging. Bij aankomst op het Amerikaanse continent wist hij niet waar hij was. Bij terugkomst in Spanje wist hij niet waar hij was geweest. Veel teams leiden aan dit Columbus-syndroom. Ze weten niet waar ze naartoe gaan, tasten in het duister over waar ze zijn, en hebben geen flauw idee waar ze vandaan komen. Wat ontbreekt zijn heldere doelen. Een doel is een concrete beweging van A naar B. Zonder heldere doelen is er alleen hoop. En hoop is geen strategie. Definieer daarom samen met je team exact waar je bent en hoe succes eruitziet als je je strategische doelen hebt bereikt.

2. Maak onderscheid tussen doelen en alternatieven om deze doelen te halen

Als je doel bijvoorbeeld is om naar Italië te gaan, dan zijn er verschillende alternatieven om daar te komen: het vliegtuig, de trein of de auto. Wees onbuigzaam in je doelen, maar flexibel in het activeren of stoppen van alternatieven om deze doelen te halen.

De valkuil is dat veel teams verliefd worden op een arbitrair alternatief om een doel te halen. Is SEO-optimalisatie het doel, of is het echte doel om simpelweg sneller te groeien met je bedrijf? In dat laatste geval is SEO-optimalisatie geen doel, maar één van de vele alternatieven om groei te versnellen.

3. Blijf continu nieuwe alternatieven ontwikkelen om je doelen te halen

 • Als je geen alternatief hebt om een doel te halen, heb je te maken met een feit. Kies een ander doel.
 • Als je slechts één alternatief hebt om een doel te halen, dan heb je een probleem. Al je eieren liggen in één mandje.
 • Als je twee alternatieven hebt om een doel te halen, dan heb je een dilemma.
 • Pas met drie alternatieven of meer heb je een haalbaar strategisch plan. De reden dat bedrijven als Google en Microsoft vaak en consistent andere bedrijven overnemen, is dat ze hierdoor steeds nieuwe opties blijven ontwikkelen om hun doelen te halen.

4. Word uitmuntend in strategisch stoppen

Je vaardigheid om bestaande activiteiten te stoppen die niet meer helpen om je doelen te halen, is gelijk aan je vaardigheid om nieuwe doelen te halen. Een belangrijk onderdeel van een strategie uitvoeringsplan is om te definiëren wat je niet meer gaat doen. Pas samen met je team de techniek van ‘nul-denken’ toe om projecten en activiteiten te vinden die je strategisch kunt stoppen:

Op basis van wat ik nu weet, welke activiteiten, die ik nu nog steeds onderneem, zou ik niet meer starten als ik het nog een keer over mocht doen?

5. Denk groot

Als je besluit om je energie, tijd en geld te steken in het halen van nieuwe doelen, zorg dan dat deze doelen ambitieus en inspirerend zijn.

Welke doelen zou je als team durven stellen als je wist dat je niet kon falen?

6. Wees helder over de grenzen waarbinnen je als team moet blijven opereren

Impliciete grenzen zijn bijvoorbeeld veiligheid of opereren binnen de wet. Voorbeelden van expliciete grenzen zijn cashflow of projectbudget. Om deze grenzen te vinden, stel je met je team de vraag:

We hebben alle vrijheid om te doen wat nodig is om onze doelen te bereiken, mits …

7. Maak een niet-doen-lijst

Soms is een negatieve omschrijving de beste manier om een doel goed te omschrijven: de beste definitie van duisternis is het ontbreken van licht. Maak samen met je team daarom helder wat het doel allemaal niet is. Met deze lijst in de hand, kun je veel besluiten op de automatische piloot nemen. Dit betekent dat je de maximale tijd en energie kunt steken in de kritische beslissingen die er echt toe doen.

8. Pas het Michelangelo-principe toe

Toen Michelangelo in 1504 de David onthulde, vroegen mensen hem hoe hij dit prachtige standbeeld had gecreëerd. Michelangelo antwoordde dat hij eerst een visie had van de David, die verborgen was in het blok marmer. Vervolgens haalde hij alles weg wat niet David was. Succes halen gaat om het weghalen van alles wat succes in de weg staat. Een fascinerende toepassing van deze methode om strategie-uitvoering te versnellen is de Pre-Mortem-oefening. Deze gaat als volgt:

 • Stel je voor: drie jaar in de toekomst blijkt dat jullie spectaculair gefaald hebben. Een top MBA-opleiding wil hierover een business case maken. Jullie worden geïnterviewd door journalisten. Wat vertellen jullie deze journalisten?
 • De uitkomst van deze interviews is een lijst van faal-mechanismen. Bijvoorbeeld: wij hebben niet voldoende geluisterd naar onze klanten.
 • De volgende stap is om met het team te bespreken welke systemen jullie moeten bouwen om falen te voorkomen. In dit geval is dit een systeem om regelmatig klanten te interviewen en de resultaten van deze interviews terug te brengen naar het team.
 • Het opzetten van alle systemen die nodig zijn om falen te voorkomen is vervolgens de kern van je strategie-uitvoeringsplan.

9. Wees je bewust van vooroordelen in je denken

De vooroordelen in denken leiden vaak tot verkeerde aannames. In 2008 dacht Nokia dat ze nog tijd genoeg hadden om, in navolging van Apple, een smartphone te ontwikkelen. Ze waren ervan overtuigd dat de sterkte van hun brand daarvoor voldoende was. We weten allemaal hoe dat heeft uitgepakt.

Wat strategie-succes in de weg staat, zijn niet de dingen die we niet weten; het zijn de dingen die we weten, maar die niet waar blijken te zijn. De twee belangrijkste denkfouten die professionals en ondernemers in strategie uitvoering maken zijn:

 • Het Dunning-Kruger-effect. Hoe minder je weet over een onderwerp, hoe meer je denkt te weten over een onderwerp. Dit verklaart waarom Nederland meer dan 17 miljoen voetbal-bondscoaches heeft.
 • Kalkoen-denken. De kalkoen is ervan overtuigd dat de slager van hem houdt. Hij wordt namelijk 20 maanden lang verzorgd en gevoed. Echter, na 20 maanden is het kerstmis en de wereld van de kalkoen verandert van de ene op de andere dag dramatisch. Kalkoen-denken betekent dat extrapolatie van resultaten uit het verleden een gevaarlijke manier is om de toekomst te voorspellen.

Het tegengif voor verkeerde aannames is het inhuren van externe experts bij belangrijke beslissingen en projecten. Zo voorkom je dat je je eigen uitlaatgassen inademt.

10. Bouw aan een high-performance uitvoeringscultuur

Deze kenmerkt zich door het steeds weer halen van grote doelen op de meest eenvoudige manier. Alle succesvolle teams zijn op dezelfde manier succesvol. Alle niet succesvolle teams falen echter op hun eigen unieke manier. Leiders hebben hierbij een voorbeeldrol. Het minimale gedrag wat je als leider laat zien, is het maximale gedrag wat je van je team kunt verwachten. Vraag jezelf daarom kritisch af wat je gedragsstandaarden zijn:

 • Ben ik altijd een eigenaar of ben ik soms toch een slachtoffer?
 • Speel ik altijd om te winnen of speel ik soms toch om niet te verliezen?
 • Ben ik altijd verliefd op onze klant of ben ik soms toch verliefd op ons product?

Het succes van je strategie is voorspelbaar. Er is een methode achter de chaos. Dit start met een kritische analyse van je bestaande strategie-uitvoeringsproces. Welke nieuwe standaarden wil jij samen met je team gaan zetten samen om jullie strategie-uitvoeringskracht dit jaar massief te verbeteren?

*Bron: Forbes