Gespot

Ambulance Control: Game bestrijdt agressie tegen hulpverleners

0

Regelmatig hoor je in het nieuws over (verbaal) geweld tegen ambulancehulpverleners. De game Ambulance Control probeert deze agressie te bestrijden. Mischa de Bruijn, communicatieadviseur bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vertelt over de game.

Wat is Ambulance Control?

“In de game Ambulance Control zit je in de ambulancemeldkamer en neem je 112-meldingen aan. Je kunt niet naar alle meldingen een ambulance sturen, jij moet bepalen bij welke gevallen er echt sprake is van ‘spoed’. Mensen vinden de game erg leuk om te spelen, het woord ‘verslavend’ is op Twitter en op fora al vaak gevallen. Het spel zorgt voor meer begrip voor de werkwijze van ambulancehulpverleners, door een kijkje te bieden achter de schermen.”

Waarom dit initiatief?

“Het beeld dat de meeste mensen hebben van agressie tegen ambulancehulpverleners, is dat van ambulancebemanningen die fysiek worden belaagd door hooligans. Gelukkig gebeurt dat bijna nooit, al is elk geval van fysiek geweld er natuurlijk een te veel. Wat wel heel vaak voorkomt, is verbale agressie, zowel tegen ambulancebemanningen als centralisten van de 112-meldkamer. De praktijk leert dat het vaak heel gewone mensen zijn die zich hieraan schuldig maken, uit alle lagen van de bevolking.

Meestal is de oorzaak onbegrip over de werkwijze. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze te allen tijde recht hebben op een ambulance. En dat de ambulancebemanning ter plaatse de patiënt altijd zal meenemen. Maar het is gevaarlijk om een ambulance te sturen en bezet te houden voor iemand die er niet echt eentje nodig heeft: dat betekent dat diezelfde ambulance niet ingezet kan worden voor een werkelijk spoedeisend geval. Door dit spel te spelen, ga je begrijpen dat ambulancezorg levens redt door verstandig om te springen met capaciteit.”

Hoe werkt Ambulance Control?

“In de game zie je een kaart voor je waarop 112-meldingen verschijnen. Je behandelt de meldingen door vragen te stellen aan de bellers, zoals dat in de echte 112-meldkamer ook gebeurt. Aan de hand van de antwoorden bepaal je of er een ambulance met spoed nodig is. Die ambulance wijs je toe door een van de ambulances op de kaart aan te klikken. Je zal merken dat als je ambulances stuurt naar mensen die er niet eentje nodig hebben, je in problemen komt: volgt er daarna een echte spoedeisende melding, dan wordt het een stuk moeilijker om daar op tijd een ambulance te krijgen. De game is in flash gemaakt en speelbaar voor iedereen met een pc.”

Wat zijn de facts?

Ambulance Control is vlak voor Oud en Nieuw gelanceerd. Binnen enkele dagen tijd was het spel al 30.000 keer gespeeld. De teller staat nu op meer dan 43.000! Uit reacties op fora en Twitter maken we op dat mensen de game volop beleven: ze melden trots hun high score en gaan in op de cases die ze in de game tegenkwamen. Overigens zijn alle scenario’s in de game gebaseerd op echte 112-meldingen.”

Wie is er betrokken bij Ambulance Control?

“Opdrachtgever voor de game is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de hulpdiensten dus in de kop van Noord-Holland. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf subsidie voor de game. Het Amsterdamse bedrijf Flavour heeft de game gemaakt. Centralisten van de 112-meldkamer in Alkmaar zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het spel.”