Onderzoek, Trends

Digital future (1): groeiende invloed internet

0

[[image:digitalcenter.jpg::right:1]]De vijfde editie van het Internet onderzoek van het Digital Future Project laat zien hoe van jaar tot jaar de invloed van internet op Amerikanen toeneemt. De VS is op vele manieren gidsland voor internet, dus de resultaten van het onderzoek geven een idee wat er ook hier gebeurt of wat ons nog te wachten staat. In dit eerste artikel aandacht voor internet en politiek, het gebruik van internet en mediagebruik en vertrouwen.

Internet en politiek

 • in 2005 is 39,8 % van de internetgebruikers het ermee eens dat online gaan aan mensen meer politieke macht kan geven (was vorige keer nog 27,3 %)
 • 61,7 % van de ondervraagden – gebruikers en niet-gebruikers van internet — is het ermee eens dat online zijn voor politieke campagnes belangrijker is geworden
 • er is daarmee nu tastbaar bewijsmateriaal over de groeiende rol van internet in politieke besluitvorming
 • de overtuiging dat internet een hulpmiddel kan zijn om het politieke proces beter te begrijpen blijft stijgen, 60,4 % van de internetgebruikers en 34,6 % van de niet-gebruikers is het hiermee eens
 • in de vijf jaar dat het onderzoek nu gehouden wordt, ging 41,1 % van de gebruikers online om informatie over de presidentiële campagne te verzamelen
 • het grootste percentage (39,5 %) van deze gebruikers zocht campagneinformatie op traditionele media websites, een veel kleinere groep gebruikte informatie die online door de kandidaten was geplaatst (27,1 %)
 • 91,1 % van de gebruikers dat online op zoek ging naar campagne informatie zocht informatie over onderwerpen of kandidaten die ze hadden gesteund; 77,4 % zocht ook informatie over onderwerpen en kandidaten waarover men nog geen mening had
 • van gebruikers die campagneinformatie online verzamelden, was 87,2 % tevreden met de informatie over de presidentiële verkiezing die men online vond
 • internet biedt een direct kanaal om kiezers te bereiken, dus zonder tussenkomst van media die selecties maken en boodschappen van politici interpreteren
 • internet kan een open forum voor informatieuitwisseling creëren, er kan op een verantwoordelijke manier campagne worden gevoerd, maar er kan politieke schade opgelopen worden en miscommunicatie optreden

Overall internetgebruik groeit

 • In 2005 is 78,6 % van de Amerikanen online, gemiddeld voor 13,3 uur per week
 • 66,2 % van de Amerikanen gebruikt internet thuis, een substantiële stijging ten opzicht van de 46,9 % uit 2000

Top Tien internetactiviteiten

 1. e-mail
 2. algemeen web surfen
 3. lezen van nieuws
 4. winkelen
 5. zoeken en lezen van entertainment nieuws
 6. zoeken van informatie over hobbies
 7. online bankieren
 8. zoeken en lezen van medische informatie
 9. instant messaging
 10. zoeken van reizen en reisinformatie

Gebruikers loyaler naar internet dan naar televisie en mobiele telefoons

 • internetgebruikers zijn loyaler naar internet dan naar het tv-kijken of het gebruiken van hun mobiele telefoon
 • als mensen gedwongen worden om een technologie op te geven, dan zouden de meeste mensen vast blijven houden aan internet en hun televisie (32,7 %) en mobiele telefoon (39,4 %) het eerst laten vallen
 • slechts 27,8 % zou internet als eerste laten vallen

Groei breedband neemt verder toe

 • het telefoonmodem is niet langer de meest gebruikte internetverbinding (45,6 %, tegen eerder 61,5 %; breedband via kabel of ADSL nam toe tot 48,3 %)
 • de verspreiding van breedbandtechnologie zal tot eigen verschuivingen leiden in hoe we thuis internet gebruiken en zullen gaan gebruiken, het zal tot grote culturele en sociale veranderingen leiden
 • er is een sterke groei in het gebruik van internet onder Amerikanen met een lager inkomen, eerst lag het gebruik van internet in de groep met een inkomen van minder dan $ 30.000 rond de 50 %, in 2005, sprong dit naar 61 % van ondervraagden
 • het snelste groeiende gebruik van internet is onder Amerikanen met het laagste inkomen
 • er is ook een sterke toename van het gebruik van internet onder oudere Amerikanen; bijvoorbeeld onder gebruikers 56 tot 65 is het gebruik van 55 % in 2000 tot 74,9 % in 2005 gestegen
 • de meest consistente groei in het gebruik van internet heeft onder oudere gebruikers plaats

Ervaring met internet

 • meer dan van de gebruikers is meer dan vijf jaar online geweest
 • in 2005 zijn internetgebruikers gemiddeld 5,3 jaar op internet

De niet-gebruikers van internet

 • de 21,6 % van de Amerikanen die geen internet gebruiken heeft een hele reeks van redenen om niet online te zijn, maar het aandeel van de twee belangrijkste redenen daalt
 • de primaire reden om geen internet te gebruiken is "geen computer", maar het percentage dat deze reden opgeeft daalt vanaf 2003
 • "gebrek aan belangstelling" of "weet niet het hoe te te gebruiken" zijn beide dit jaar de op een na meest genoemde reden, "gebrek aan belangstelling is teruggelopen van 24 % in 2003 naar 17 % in 2005
 • het aantal mensen dat als reden om niet online te zijn opgeeft dat het te duur is, is vrijwel gehalveerd en nu nog 5 %
 • 29,3 % van de niet-gebruikers van Internet was eerder online; deze "elektronic dropouts" geven allerlei redenen waarom zij internet niet meer gebruiken, maar de belangrijkste reden – "geen computer beschikbaar om online te zijn" – loopt sterk terug
 • andere belangrijkste redenen om af te haken: "geen interesse" (stijgt al vijf jaar lang), "te duur" (neemt licht af) en "computer is niet goed genoeg" (is gestegen)

Het belang van Internet als informatiebron

 • internet blijft een stevige positie innemen als belangrijkste bron van informatie voor de overgrote meerderheid van de gebruikers
 • in de leeftijdsgroep van 17 jaar en ouder vindt 56,3 % internet een zeer belangrijke of extreem belangrijke bron van informatie (lichte stijging vanaf 2003, toen 55,2 %)
 • het belang van kranten als informatiebronnen voor intenetgebruikers steeg in de afgelopen vijf jaar marginaal

Informatie op internet: wel of niet nauwkeurig en betrouwbaar?

 • het aantal gebruikers dat gelooft dat het meeste of zelfs alle informatie op internet betrouwbaar en nauwkeurig is, is voor het derde jaar op een rij aan het dalen (in 2005 48,8 %, in 2001 was dat nog 58 %)
 • het aantal gebruikers dat gelooft dat slechts ongeveer de helft van de informatie betrouwbaar en nauwkeurig is, blijft voor het vierde jaar op een rij groeien

Nauwkeurigheid van online informatie op vaak-bezochte websites

 • internetgebruikers kennen een hoge mate van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid toe aan hun favoriete websites
 • 81,3 % van de gebruikers zegt dat de meeste of alle informatie op websites die zij regelmatig bezoeken betrouwbaar en nauwkeurig is

Welke websites zijn betrouwbaar zijn en welke niet?

 • grote aantallen gebruikers zeggen dat het grootste deel van de informatie op websites van gevestigde media en de overheid betrouwbaar en nauwkeurig is, maar geeft daarnaast aan de informatie die door individuen wordt gepost als minder geloofwaardig te zien
 • websites van gevestigde media (zoals The New York Times en CNN.com) scoren het hoogst, met 78,5 % van de gebruikers dat zegt dat de meeste of alle informatie op deze sites betrouwbaar en nauwkeurig is
 • websites scoren vrijwel net zo hoog, met 78,2 % van de gebruikers dat zegt dat de meeste of alle informatie betrouwbaar en nauwkeurig is
 • informatie die door individuen wordt gepost heeft een veel lagere geloofwaardigheid; slechts 11,5 % van de gebruikers zegt de informatie op zulke websites betrouwbaar en nauwkeurig te vinden (lichte stijging, was eerder 8,6 %)

In volgende artikelen meer over de consumentengedrag op internet, communicatiepatronen en sociale en psychologische effecten. Eens amenvatting van het onderzoek is op de website van het Center for the Digital Future te downloaden (pdf).

[Met dank aan Jonathan voor de tip]

[[tt:onderzoek]], [[tt:trends]]