‘Bloggende’ bewindslieden: waar is de dialoog?

0

Jet Bussemaker, staatssecretaris van VWS

Het kabinet Balkenende IV telt 27 ministers en staatssecretarissen. Vijf daarvan hebben een weblog. De start van het parlementaire jaar is een mooi moment om de balans op te maken. Hoe staat het met de weblogs van de ministers Rouvoet en Verburg en de staatssecretarissen Bussemaker, Timmermans en Van der Knaap? Drie van hen weten het redelijk goed bij te houden. Bij slechts één van de weblogs is het mogelijk te reageren. Dat is opvallend, gezien het belang dat dit kabinet hecht aan de blijvende dialoog met de samenleving.

Lewis Global Public Relations heeft in maart 2007 het rapport ‘the business value of blogging’ uitgebracht. Daarin worden onderstaande karakteristieken van een weblog genoemd. In de tabel is te zien hoe de weblogs van de bewindslieden daarop scoren:

tabel-1.jpg

Kenmerken CEO-blog
blog-verburg.jpgIn het bovengenoemde rapport wordt een aantal typen corporate blog onderscheiden. De blogs van de bewindslieden kunnen worden gezien als CEO-blogs. Kenmerkend voor dat type weblog is dat deze wordt geschreven door één persoon, de leider van de organisatie. Deze schrijft in zijn weblog over visie en strategie, maar er is ook ruimte voor belevenissen uit het persoonlijke leven. In de onderstaande tabel zijn de kenmerken van een corporate blog opgesomd, wederom met de scores van de bewindslieden:

tabel21.jpg

Wat valt op?
Ten eerste dat het slechts bij één van de weblogs mogelijk is te reageren. Een weblog onderscheidt zich juist door het interactieve aspect, het is opvallend dat dit bij de meeste ontbreekt. Zeker voor een kabinet dat een blijvende dialoog met de samenleving wil. Wat verder opvalt is dat twee van de bewindslieden er niet in slagen regelmatig te publiceren. Rouvoet benoemt het zelfs letterlijk in zijn laatste posting van 18 juli (!): “Tijd voor het schrijven van dit weblog ontbrak dan ook.” Overigens ontbrak die tijd niet bij hem, maar bij zijn woordvoerders of politiek assistent, aangezien deze zijn weblog voor hem schrijven (zie de discussie op de website van de Stijlgids). Opvallend is ook dat deze postings letterlijk worden doorgeplaatst op zijn website bij de ChristenUnie. Spreekt hier nu de minister van VWS of de politiek leider van de CU?

Frans Timmermans scoort het beste
franstimmers.jpgFrans Timmermans, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, presteert het beste met zijn weblog. Er kan worden gereageerd op zijn postings en hij heeft ook tijdens het zomerreces gepost. Jammer dat zijn weblog geen newsfeed heeft. Daarnaast houden Gerda Verburg (minister van LNV) en Jet Bussemaker (staatssecretaris van VWS) het goed vol met hun weblogs. Zij schrijven hun bijdragen zelf en doen dat met een zekere regelmaat (behalve tijdens het zomerreces). Het weblog van Cees van der Knaap (staatssecretaris van Defensie) is het onduidelijkst, zelfs een datum ontbreekt in de postings.

Alternatieven voor het weblog
Als er geen reactiemogelijkheid is, kan je je afvragen of er sprake is van een echte weblog. Wat dat betreft vind ik wel wat te zeggen voor de alternatieven van twee andere bewindspersonen. Minister van der Hoeven (EZ) publiceert ‘de week van M’. Minister Hirsch Balin publiceert maandelijks een column. Een persoonlijke bijdrage, zonder de pretentie van een weblog. Daarmee wek je in ieder geval geen verwachtingen die je niet waar kan maken.

Wat is het doel?
Een interessante vraag is wat de bewindslieden willen bereiken met de weblogs. En of ze erin slagen dat doel te vervullen. Uit het onderzoek van Lewis Global Public Relations blijkt dat een CEO-blog vooral toegevoegde waarde heeft op het gebied van netwerken, reputatie en zoekmachine-optimalisatie. Geldt dat ook voor de weblogs van de bewindslieden? Of dienen die een heel ander doel? Laat weten wat jullie er van vinden!

Renata Verloop ondersteunt organisaties bij het professioneel inrichten van hun webmanagement. Dit doet zij via haar bureau WEBMANAGEMENT.nl met advies, interim management en training.