Onderzoek, Strategie, Trends

Nederland loopt achter op het gebied van social business

0

Nederland loopt achter in de toepassing van social business-toepassingen. Tegenover een wereldwijd gemiddelde van 30%, geeft 24% van de Nederlandse bedrijven aan gebruik te maken van interne social collaboration tools. Ondanks dat Nederland in het afgelopen jaar op de vierde plaats staat binnen de Global Innovation Index 2013, benutten we nog onvoldoende de mogelijkheden die online social tools bieden.

Versnellen van innovatie

Social business en innovatie gaan wat mij betreft hand in hand. Door mensen beter met elkaar te verbinden, versterk je de innovatiekracht binnen de organisatie. In plaats van dat medewerkers afzonderlijk van elkaar in afdelingen werken, bieden social business-toepassingen hen de mogelijkheid om over afdelingen heen met elkaar te communiceren en samen te werken. Dit bevordert kruisbestuiving, nieuwe denkwijzen en uiteindelijk meer innovatie. Nu groeit bij mij de vraag: waarom blijven wij achter op het gebied van social business-toepassingen?

Social business: showstoppers

Volgens de Innovation index van de John Cornell University (PDF) loopt Nederland voorop op het gebied van innovatie. De vraag is waarom we juist nu in economisch roerige tijden niet de kansen grijpen die voor het oprapen liggen. Met een heel nieuw jaar in zicht, stel ik voor ervoor te zorgen dat we in de top 5 blijven staan en inzetten op social business! Daarvoor is het in de eerste instantie belangrijk de social business-showstoppers in beeld te krijgen.

1. Middle managers beschermen eigen positie

Traditioneel is het middle management de spil tussen het top management en de operationele medewerkers op de werkvloer. Het middle management vertaalt strategische beslissingen vanuit de top en voorziet medewerkers van de juiste informatie. Uit een onderzoek van Markettools blijkt dat ‘executive communication’ met 29% is gestegen door de inzet van enterprise social networking tools. De rol van het middle management is aan verandering onderhevig. Waar hebben we een middle manager voor nodig als iedereen binnen de organisatie met elkaar verbonden is? Enterprise social media maakt voor medewerkers mogelijk om zelf lijntjes te leggen door de organisatie heen.

officerRol verandert

Het is vooral van belang dat de middle manager zich bewust is van het feit dat zijn rol verandert door de inzet van social business tools. Waar middle managers traditioneel de communicatie naar het topmanagement controleerden en beheersten, fungeert de middle manager nu als facilitator. Hij of zij moet ervoor zorgen dat medewerkers vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken, worden voorzien in voldoende supportmogelijkheden en dat de werkzaamheden worden ondersteund met de juiste tools.

2. Holistisch denken ontbreekt binnen organisaties

Het faciliteren van tools voor interne samenwerking, kennisdeling en communicatie komt vaak vanuit een of enkele afdelingen. Social business, het nieuwe intranet of online samenwerken wordt vaak vanuit de IT- of communicatiehoek gedreven en gefinancierd. De hieruit voortkomende oplossing sluit vervolgens te weinig aan op de business, omdat het project teveel door een IT- of communicatie-bril wordt bekeken. Het gevolg is dat te veel oplossingen de medewerkers niet ondersteunen in hun dagelijkse werk en geen bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstelling(en).

Stel een Social Business Officer aan

Social business betrekt zich tot de business, niet tot afzonderlijke silo’s. Het is dus van belang om social business vanuit een holistisch perspectief te benaderen. Zorg ervoor dat er iemand in de lead is (bijvoorbeeld een Social Business Officer) is die een brug slaat tussen de verschillende afdelingen. Kijk ook vooral naar de toegevoegde waarde van Social Business op organisatieniveau in plaats van afdelingsniveau.

3. Bedrijfscultuur

Culture eats strategy for lunch“, aldus Sandy Carter, Social Business vice president bij IBM. Om social business te kunnen laten slagen binnen de organisatie, moet er eerst een gedragsverandering plaatsvinden onder de medewerkers van de organisatie.

Wees een voorbeeld voor medewerkers

Het topmanagement speelt hierin een belangrijke rol. Zij zullen een voorbeeldrol moeten spelen en zelf de nieuwe manier van werken moeten omarmen. Als van medewerkers wordt verwacht dat zij actief te zijn binnen de sociale applicaties, moet het topmanagement als voorbeeld zelf als eerst content leveren op het platform.

4. Angst voor social business

Ten slotte merk ik vaak dat er angst is binnen organisaties om intern gebruik te gaan maken van social tools. Angst voor medewerkers die ongewenste berichten met elkaar delen, te veel tijd besteden aan de social tools of de beveiliging van het sociale netwerk.

Inspireer mensen!

Niet alle angst is terecht, maar tegenargumenten zijn niet de manier waarop angst weggenomen kan worden. Vertaal angst naar mogelijkheden en benoem heldere use cases  die de toegevoegde waarde van social business duidelijk maken.

En nu op naar een social 2014!

De innovators in Nederland zijn overtuigd en aan de slag gegaan met social business. Het is nu aan ons de taak om onzekerheden bij de early majority weg te nemen, zodat zij zich ook aansluiten bij de social business-revolutie! Ik hoop dat mijn artikel hier een bijdrage in heeft kunnen leveren.

Foto intro met dank aan Fotolia