Marketing technology

Hoe je met 1 extra prompt in ChatGPT relevantere resultaten krijgt

0

Niet alle resultaten die je uit ChatGPT haalt zijn even relevant. Of soms overdreven Amerikaans. Hoe komt dit? Vaak ontbreekt de juiste context.

In het afgelopen jaar zijn veel artikelen over ChatGPT geschreven, met handige tips om er meer uit te halen. Toch lees je, onder andere op LinkedIn, over problemen. Problemen die ontstaan omdat ChatGPT marketingtechnieken overdreven gebruikt; teksten die typisch Amerikaans lijken. Hiervoor zijn logische redenen:

  • ChatGPT beschikt over veel data, grotendeels Amerikaans.
  • ChatGPT is een model dat woorden voorspelt op basis van het gemiddelde uit alle data.

Het resultaat is dat er vooral Amerikaanse (marketing)teksten uit het model komen, omdat die data het meest voorkomen en dus het gemiddelde bepalen.

Vragen stellen aan ChatGPT

Hoe meer je met ChatGPT werkt en hoe dieper je graaft, des te meer van dit soort problemen je zult tegenkomen. Het mooie is dat je ChatGPT vragen kunt stellen. Stel de juiste vraag, en je krijgt een antwoord dat inzicht biedt.

‘Als ik je vraag een marketingtekst te analyseren, dan geef je mij antwoord op basis van je trainingsdata. Die data is voornamelijk Amerikaans, waarbij marketing vaak iets overdreven is voor Europeanen. Hoe kan ik je toch een analyse laten maken vanuit het perspectief van hoe een Europeaan naar marketing kijkt, wat meestal iets meer behouden is?’

Stel bovenstaande vraag en leer. Stel daarna de volgende vraag:

‘Als ik je dus vraag een marketinganalyse te maken vanuit Europees perspectief, wat doe je dan en wat is het verschil met als ik je vraag een marketinganalyse te maken?’

Nu gaan we dieper in op de volgende vraag:

‘Als ik je nu ook een land geef waarvoor de tekst is, kun je dan de verschillen uitleggen tussen Europese landen qua marketing? Leg bijvoorbeeld uit wat het verschil in benadering is tussen Nederland, Duitsland en België.’

We gaan verder:

‘Is het belangrijk dat ik het land en ook de regio specificeer als ik je vraag marketing toe te passen?’

En nog dieper:

‘Als ik je nu ook de doelgroep geef, inclusief leeftijd en een beschrijving, wat doe je daarmee?’

De volgende vraag gaat over de bron van de kennis:

‘Op basis van welke data voer je jouw analyse uit?’

En weer verder:

‘Voor de beste analyse moet ik dus het land, de regio en de doelgroep specificeren? Als ik dit niet doe, baseer je je analyse dan op Amerikaanse data?’

Land, regio of doelgroep ontbreekt

Het antwoord hierop is interessant:

Als je geen specifieke informatie geeft over het land, de regio of de doelgroep, dan baseer ik mijn analyse op een meer algemene benadering, die mogelijk niet volledig is afgestemd op een specifieke context.

ChatGPT prompts bron: SuPatMaN / Shutterstock.com

We blijven doorvragen, nu over Cialdini:

‘Als ik je vraag om Cialdini’s principes te gebruiken, doe je dit dan ook op basis van je algemene data?’

Als je tot hier bent gekomen, zal het antwoord van ChatGPT je niet meer verbazen. Stel dan de volgende vraag:

‘Als ik vraag om Cialdini’s principes te gebruiken en ook een land en regio meegeef, gebruik je ze dan ook anders?’

Heb je alle vragen in de volgorde van dit artikel gesteld, dan beschik je over een veel dieper inzicht in het AI-model. Het geeft je ook meteen de verklaring waarom teksten die je met ChatGPT maakt zijn zoals ze nu zijn.

Als laatste nog een controlevraag:

‘Voor de marketinganalyse als een tekst in het Nederlands is ga je dan ook automatisch de marketingtechnieken toepassen gericht op Nederland of moet ik specifiek zeggen dat het voor een Nederlands publiek is’

Wil je garanties? Wees zo specifiek mogelijk

Het antwoord zal je nu helemaal niet meer verbazen:

Voor een marketinganalyse van een Nederlandstalige tekst is het niet automatisch gegarandeerd dat ik de marketingtechnieken specifiek toepas op een Nederlands publiek, tenzij dit expliciet wordt vermeld. Hoewel de taal van de tekst een indicatie kan zijn van de beoogde doelgroep, is het altijd beter om specifiek te zijn over het publiek waarvoor de analyse bedoeld is.

De oplossing? 1 prompt in ChatGPT met context

De oplossing om de marketing die in het ChatGPT-model zit beter te gebruiken, is eenvoudig context. Daar hebben we het woord ‘context’ dus weer.

Door in je prompt te beginnen met het doel en de doelgroep, geef je context. Daarnaast weet je nu dat je ook het land en, indien van toepassing, de regio moet specificeren. Door dit te doen, zal ChatGPT alle marketingtechnieken die het gebruikt beter afstemmen op het land en regio. Ook als je tekst geen marketingtekst is… Geef vanaf nu altijd aan dat de tekst gericht is op een land en of regio.

Andersom, als je een marketinganalyse wil maken en vraagt om verbetering, werkt dit ook alleen echt effectief met een betere context, inclusief doel, doelgroep, land en regio.

Na dit gelezen te hebben denk je, best logisch. Toch zijn dit kleine dingen die je tegenkomt als je steeds dieper in het AI-model gaat. Hele kleine dingen hebben een grote invloed. Je ontdekt dit alleen door vragen te stellen, creatief vragen stellen en dingen met elkaar vergelijken.

Bron header-afbeelding: Fusionstudio / Shutterstock.com