Loopbaan

Een stressvrij team in 2024? Zo pak je dat aan

0

In de eerste maand van het jaar hebben we vaak allerlei goede voornemens, ook op werkgebied. Denk aan het leren om ‘nee’ te zeggen, de druk wat eerder van de ketel halen door regelmatig pauze te nemen of het volgen van die ene planningscursus. Het zijn allerlei voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat teams het jaar stressvrij doorkomen. Maar door deadlines, te veel werk of een crisissituatie bij een klant kan de werkstress al snel weer toeslaan. Hoe voorkom je dan dat die goede voornemens weer in de prullenbak verdwijnen?

Stress kan ons goed van pas komen en als motivator fungeren om ons van tijd tot tijd een energieboost te geven. Uit onderzoek van OneFit blijkt ook dat twee op de vijf werkenden (38%) vindt dat werkgerelateerde stress er nu eenmaal bij hoort. Maar wanneer we ons onder druk gezet voelen of de controle dreigen te verliezen, kan stress voor zowel fysieke als mentale klachten zorgen. En dat heeft weer invloed op ons werk, onze relaties en andere aspecten van ons leven. Werkstress kan verschillende oorzaken hebben, variërend van de hoeveelheid werk en hoe iemand de werkdruk ervaart tot een gebrek aan ondersteuning of onduidelijkheid over taken. Ook privéomstandigheden, zoals mantelzorg, kunnen hieraan bijdragen.

De rol van managers bij stress

Voor managers is er een belangrijke rol weggelegd om op signalen van werkstress binnen het team te letten, omdat onbehandelde stress uiteindelijk kan leiden tot langdurig verzuim. Daarvoor is het essentieel dat managers een cultuur ontwikkelen die mentale gezondheid bevordert en het hele team in staat stelt om stress effectief te identificeren en te beheren. Maar hoe pak je dit als manager aan?

1. Begrijp je medewerkers

Het is allereerst cruciaal dat je jouw medewerkers leert begrijpen. Plan daarom regelmatig check-ins in om na te gaan of ze zich op hun gemak voelen op hun werkplek, hoe ze werkstress ervaren en wat ze nodig hebben om dit te verminderen. Door regelmatig met medewerkers in gesprek te gaan, ben je beter in staat om eventuele problemen vroegtijdig op te merken en proactief te handelen. Managers die hier de tijd voor nemen, spelen een belangrijke rol in het creëren van een fijne werkomgeving.

2. Creëer ruimte om gevoelens te delen

Nu we massaal het hybride werken hebben omarmd en we dus een groot deel van onze werkweek enkel via een beeldscherm met elkaar in contact staan, is het des te belangrijker om alert te zijn op signalen van overmatige stress. Het is namelijk via een scherm een stuk moeilijker om te zien of iemand nog lekker in zijn vel zit. Daarmee rijst het gevaar dat medewerkers hun last alleen dragen en uiteindelijk bezwijken onder de druk. Het is dan ook essentieel dat je regelmatig fysiek met elkaar afspreekt om de vinger aan de pols te houden.

Om medewerkers aan te moedigen hun zorgen te uiten, is het essentieel dat je samen een veilige werkomgeving creëert. Daarvoor moeten managers een cultuur stimuleren waarin medewerkers zich veilig voelen om hun problemen aan te kaarten. Vergeet ook niet om hier ruimte aan te geven tijdens teammeetings. Dit kan waardevol zijn voor alle collega’s, omdat het hele team op de hoogte is van wat er bij iemand speelt. Doe dit niet alleen in de eerste maanden van het jaar, maar kom hier regelmatig gedurende het jaar op terug.

3. Vergroot het bewustzijn van stress en herken de signalen

Veel medewerkers raken in paniek als zij werkstress ervaren. Ze zijn misschien niet goed in staat om signalen van werkstress bij zichzelf vroegtijdig op te merken, waardoor stress hen kan overvallen. Wees bijvoorbeeld alert op:

  • Een hoog ziekteverzuim
  • Verminderde productiviteit
  • Toenemende prikkelbaarheid, frustratie of zelfs agressie
  • Moeite met concentratie
  • Klagen over te veel werk of een hoge werkdruk
  • Moeite met het stellen van grenzen tussen werk en privé
  • Minder samenwerking en contact met collega’s

Bespreek met elkaar welke klachten kunnen optreden, zodat je weet bij welke signalen er aan de rem getrokken moet worden.

Het herkennen van stresssignalen biedt managers de mogelijkheid om proactief stappen te zetten in het voorkomen, verminderen en beheersen van stress. Merk je bijvoorbeeld op dat iemand minder actief deelneemt aan teamvergaderingen en vertoont diegene tekenen van vermoeidheid, dan kan dat een goed moment zijn voor een gesprek. Vraag daarin hoe het met iemand gaat en bespreek ook het onderwerp werkstress.

4. Geef aandacht aan beweging en voeding

In de wervelstorm van deadlines en hectiek op de werkvloer is het niet altijd gemakkelijk om goed voor je eigen lichaam te zorgen. Toch is juist de connectie met ons fysieke welzijn een sterke kracht in strijd tegen werkstress. Als manager kun je verschillende zaken faciliteren om ook fysieke gezondheid aandacht te geven. Denk bijvoorbeeld aan het toelaten van sporten onder werktijd of samen met collega’s sporten, maar ook een simpele wandeling tijdens de lunchpauze of het introduceren van wandelmeetings kunnen al positieve effecten hebben. Focus echter niet alleen op beweging, maar kijk ook of er mogelijkheden zijn om gezond eten te stimuleren, zoals gratis groente en fruit op de werkvloer. Onthoud wel dat een gezond lichaam niet slechts een doel op zich is, maar ook een waardevol hulpmiddel om werkstress te trotseren.

Oog voor elkaar

Prioriteit geven aan de mentale én fysieke gezondheid van medewerkers is niet alleen een goed voornemen aan de start van een nieuw jaar. Het is een langetermijninvestering om ervoor te zorgen dat medewerkers op een gezonde manier kunnen omgaan met werkstress. Daardoor voelen medewerkers zich goed, zijn ze meer betrokken, productiever en is de kans groter dat ze zich voor langere tijd aan jouw organisatie willen verbinden.

Daarvoor is het wel essentieel dat managers hun medewerkers goed kennen om erachter te komen wat zij nodig hebben om stressvrij 2024 door te gaan. Op die manier kan je samen een gezonde en veilige werkomgeving creëren waarin alles besproken kan worden en iedereen zich gezien en gehoord voelt.