Gespot

Min. VenJ app: Altijd up-to-date over Veiligheid en Justitie

0

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een eigen app ontwikkeld voor de 250.000 professionals die werkzaam zijn binnen het werkterrein van Veiligheid en Justitie én voor de in die thema’s geïnteresseerde burgers. Els van der Vaart & Jan Paul van Holstein, communicatieadviseurs bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vertellen.

Wat is het?

"Min. VenJ is een app die in Veiligheid en Justitie geïnteresseerde burgers en professionals actuele informatie, populaire onderwerpen en meer dan duizend contactgegevens op het terrein van Veiligheid en Justitie biedt. De app is gratis te downloaden in de app stores van Apple en Android en is geschikt voor zowel smartphones als tablets. Je kunt de app zien als een juridische TomTom, nieuwsbron, social mediaplatform en vraagbaak op het terrein van Veiligheid en Justitie ineen."

Waarom dit initiatief?

"Sinds de start van het kabinet Rutte II zijn er voor het ministerie van Veiligheid en Justitie beleidsterreinen bijgekomen. Het ministerie gaat nu onder andere over de volgende onderwerpen: gevangeniswezen, criminaliteitsbestrijding, cybersecurity, sanctiebeleid, jeugdcriminaliteit, preventie, politie, slachtofferzorg, crisis en rampenbestrijding, wetgeving, asiel en immigratie, TBS, terrorismebestrijding en nationale veiligheid. De app biedt informatie over deze onderwerpen en is bedoeld als service voor professionals, in veiligheid en justitie geïnteresseerde burgers en eigen medewerkers."

Hoe werkt het?

"De app Min. VenJ ontsluit nieuws- en persberichten van het ministerie, de politie, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut, de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Ook Twitter- en Facebookberichten van deze organisaties worden in de app getoond. Via een filter kun je zelf instellen welke berichten je wilt ontvangen.

Daarnaast geeft de app toegang tot de contactgegevens van ongeveer duizend locaties van organisaties die binnen het domein van Veiligheid en Justitie actief zijn. Het gaat hierbij om het ministerie zelf, maar bijvoorbeeld ook om politiebureaus, rechtbanken, penitentiaire inrichtingen, kantoren van de Raad voor de Kinderbescherming, meldpunten en veiligheidsregio’s. Je kunt vanuit de app rechtstreeks bellen of navigeren naar dichtstbijzijnde locatie.

De app geeft ook toegang tot VenJ-onderwerpen waarover burgers de meeste vragen hebben. Het gaat hierbij om vragen en antwoorden over thema’s zoals trouwen, geregistreerd partnerschap, scheiden, identificatieplicht of curatele. Daarnaast vind je in de app de hoogtes van boetes bij veel voorkomende overtredingen."

Wat zijn de belangrijkste facts?

"De app is nu 9143x gedownload, daarvan zijn er 3114 gedownload via Google Play en 6029 via de App Store. In onze eigen organisatie en vanuit het werkveld krijgen we veel enthousiaste reacties. De app wordt als erg handig ervaren, omdat nu al het nieuws vanuit Veiligheid en Justitie op een plek te vinden is, evenals de contactgegevens van alle organisaties. Ook de boetebase wordt als erg handig en nuttig ervaren.

In februari gaan het bestuursdepartement van Min. VenJ en de hoofdkantoren van de Raad voor de Kinderbescherming, DJI en Justis verhuizen naar de nieuwbouw. Daar gaan we tijd- en plaatsonafhankelijk werken, onder andere met iPads en iPhones. Op deze devices wordt de app standaard geïnstalleerd en zo is deze voor de bewoners van de nieuwbouw straks standaard beschikbaar."

Wie is er bij betrokken?

"De inhoud voor de app is bedacht tijdens twee workshops waaraan (voorlichtingsmensen van) het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Dienst Justis hebben deelgenomen. En ook de gebruikers van de app denken mee. Mensen denken ook mee. Zo krijgen we ook suggesties voor verbeteringen, die we voor volgende releases zeker ter overweging meenemen. Mensen willen bijvoorbeeld ook pushberichten kunnen ontvangen en de politieagenten vragen of de feitencodes bij de boetebedragen vermeld kunnen worden (want dat is handig voor hun werk)."

Bron:   Min. VenJ app  - Download