Innovatie

Stop de juridificering van het web! (1)

0

juristenDe overheid moet stoppen met disclaimers in e-mail en op websites, vindt Burger@Overheid.nl. Eindelijk! Een oproep naar mijn hart. Het kan niet zo zijn dat de overheid informatie verstrekt, en dan vervolgens zelf de betrouwbaarheid daarvan ter discussie stelt. Want waar moet ik die informatie ánders vandaan halen?

Wijs juristen hun plek!
Het is toch van de zotte dat mailtjes vanuit ministeries standaard worden afgesloten met de zin: “De Staat (alleen die hóófdletter al, BB) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband disclaimer handhoudt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.” Of dat de website van een willekeurige gemeente vermeldt dat “hoewel bij de samenstelling van de website van de gemeente <censuur> de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. Aan de website van de gemeente <censuur> kunnen geen formele rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de gemeente <censuur> geen aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen door onjuistheden en/of gedateerde informatie op haar website”. Dit zou hetzelfde zijn als TNT Post besluit dat postzegels van € 0,39 ‘niet altijd negendertig cent waard kunnen zijn, omdat dat afhangt van de stand van de zon’. Het wordt tijd dat de juristen hun plek wordt gewezen en dat (overheids)organisaties beseffen dat zij ook op het web de plicht hebben om betrouwbare informatie te verstrekken. Zónder voorbehouden.

In strijd met BurgerServiceCode
‘Hét geweten van de e-overheid’, zoals Burger@overheid.nl zichzelf noemt, schrijft op zijn website: “De afzender kan niet eerst allerlei informatie verstrekken en aan het eind doodleuk vermelden dat de boodschap eigenlijk als niet betrouwbaar moet worden beschouwd! Dat is in strijd met punt 4 van de BurgerServiceCode: ‘Als burger heb ik recht op juiste, volledige en actuele informatie. De overheid levert die actief, op maat en afgestemd op mijn situatie.’”

Steun de actie “Disclaim de disclaimer!”
Burger@overheid.nl roept iedereen op om voorbeelden van disclaimers op te sturen, om zo de disclaimercultuur aan de kaak te stellen. U kunt voorbeelden indienen via: Actie: Disclaim de disclaimer!.

Benieuwd naar jouw mening
Niet alleen roep ik van harte op om de actie van Burger@overheid.nl te steunen, maar ik ben ook benieuwd naar jouw mening. Wat vind je hiervan? Zijn disclaimers nodig? Of, in het licht van de stelling die wij (heerlijk, Burger@Overheid.nl en ik vormen nú al een front 😉 innemen, kunnen we zonder? Reageer!

Ps. Er staat ‘(1)’ achter de kop van dit artikel. Dat impliceert dat er nog een artikel zal volgen. En dan komt ook. Want juridische afdelingen kunnen soms een zware stem hebben in de informatie die je naar buiten brengt, maar wat kun je doen om de juristen tevreden te houden én je doelgroepen tegemoet te komen?