Video: Gaat de kabel open?

0

Vorige week had ik een video-interview met Peter Jelgersma, die ook aanwezig was bij het Congres Onder de Knop 2007. Sinds enige tijd is media-adviseur Jelgersma samen met ex-OCW ambtenaar Harry Kramer bezig met het project DPCO, wat staat voor Distributie Publieke en Commerciële Omroep. Hiermee beogen de omroepen om kale distributie-capaciteit te verkrijgen op de netwerken van de kabelaars in Nederland, die daarmee hun rol zien wijzigen van distributeur naar transporteur.

De afgelopen periode hebben diverse media al aandacht besteed aan dit initiatief van de heren Jelgersma en Kramer, dat als eerste naar buiten kwam via Planet.nl dankzij mediajournalist David de Jong. Het Congres Onder de Knop 2007 van vorige week vormde een mooie gelegenheid om Peter Jelgersma zelf eens om een mondelinge toelichting te vragen.

Het idee achter het initiatief is dat omroepen een rechtstreekse relatie kunnen aangaan met kijkers, zonder noodzakelijke tussenkomst van de kabelaar. Jelgersma vergelijkt de situatie met de Energiemarkt, waarbij meerdere aanbieders ook stroom kunnen leveren. Volgens Jelgersma hebben de kabelaars hun hand overspeeld door te grote rendementen te maken op kabelabonnementen, waarmee zij regulering door OPTA in de hand werken. Jelgersma stelt dat er niet of nauwelijks sprake van concurrentie tussen infrastructuren (kabel vs Digitenne), omdat het aantal consumenten dat volledig switcht van de ene naar de andere infrastructuur (substitutie) inzet relatief klein is. Het gebruik is eerder complementair, bijvoorbeeld voor op de camping, in de auto of op de onbereikbare zolder. Het is de verwachting van Jelgersma dat de plannen eind 2008 of anders in 2009 realiteit moeten zijn geworden.

Hoe denken jullie als lezers hierover?

—//—

Richard van den Boogaard is expert als het gaat om de combinatie omroep en interactie. Sinds 1 februari 2009 is hij zelfstandig adviseur op het vlak van branded channels.