Innovatie viert hoogtij in tijden van recessie

0

Om consumenten een totaal nieuwe beleving te geven, is soms niet meer nodig dan een bestaand idee op een andere manier in de markt te zetten. Echter doorgaans vraagt innoveren veel tijd en inspanning en is daarmee een zware opgave. Accenture wil bedrijven aanmoedigen om ook in moeilijke tijden deze initiatieven vooral voort te zetten en organiseert daarom voor de vierde keer de Innovation Awards. Uit de inschrijvingen van dit jaar blijkt dat veel bedrijven hier zeer goed in slagen, hoewel dit nog niet betekent dat een doorbraak verzekerd is.

Aantal inschrijvingen wederom overtroffen

Vorig jaar schreven al veel innovatieve concepten zich in voor de Innovation Awards en dit jaar is het aantal inschrijvingen van 2009 (250) zelfs overtroffen: ruim 320 concepten hebben zich ingeschreven voor de Innovation Awards! De categorieën Best Web Concept en Best Mobile Concept profiteren in het bijzonder van deze toename: het aantal inschrijvingen in deze categorieën nam respectievelijk met 68% en 66% toe. Binnen deze laatste categorie lijkt de ontwikkeling van mobiele applicaties een hoge vlucht te nemen. De categorie Best Gaming Concept zag het aantal inschrijvingen toenemen met 52%.

Ondernemers zwemmen tegen de stroom in

56% van de ingeschreven concepten gaf aan geen invloed te hebben ondervonden van de economische recessie van ‘09/’10. Bovendien geeft 24% aan dat de recessie een positieve werking heeft gehad op de ontwikkeling van het product. Dit is zeer opmerkelijk te noemen omdat in hetzelfde jaar een recordaantal faillissementen (8000) werd genoteerd. Ingeschreven concepten zijn services gaan bundelen en kostenefficiënter gaan werken. Opvallend is ook dat ruim 88% van de concepten in het afgelopen jaar is gelanceerd. Daarnaast is bij de oprichting slechts een kleine investering noodzakelijk gebleken: 34% van de concepten geeft aan minder dan €50.000 te hebben geïnvesteerd. Vorig jaar was dit slechts 21%.

Support voor innovatie

We zijn inmiddels een aantal jaren in de ‘economic downturn’. De markt lijkt redelijk te herstellen op het gebied van investeringen die worden gedaan op innovatievlak. Desalniettemin hebben potentiële start-ups vaak nog moeite met het vinden van support en financiering om een goede start te maken. Daarbij is de ondersteuning van derde partijen van groot belang, waaronder de overheid. Met de Innovation Awards probeert Accenture innovatie meer naar de voorgrond te verplaatsen en vernieuwende concepten aandacht te schenken. Aandacht die ze goed kunnen gebruiken en die hopelijk weer anderen inspireert tot het uitvoeren van nieuwe ideeën.