Onderzoek

Mobile Life: Mobile commerce booming business?

0

Wordt mobile commerce booming business in 2011? Het kan veel gaan betekenen voor bedrijven en de voortekenen uit onderzoek zijn gunstig. Cruciaal voor het succes van mobile commerce is uiteraard het bezit van de smartphone. Als we kijken naar mobiele telefoons wereldwijd, dan zien we dat het bezit ervan groot is en dat ze ook nog eens de hoogste koopintentie genereren in vergelijking met andere elektronische producten zoals laptops, MP3-spelers of videocamera’s. Daar ligt dus een enorme potentie.

Groei mobile commerce in de Nederlandse markt

Relevant voor de Nederlandse markt is de vraag hoe groot mobile commerce hier wordt. Volgens Adformatie gaat het dit jaar fors groeien.  Zonder de smartphone zou mobile commerce niet bestaan, aangezien de mogelijkheid tot draadloze verbinding met het internet de voorwaarde is om online producten te kopen, prijzen te vergelijken en informatie te verzamelen. Dat is dan ook de reden dat veel bedrijven zich afvragen hoe zij kunnen verdienen aan deze ontwikkeling. Er is in ieder geval al 1 goed voorbeeld. Volgens algemeen directeur Daniel Ropers van Bol.com is de omzet verdriedubbeld sinds de mobiele site, speciaal ontwikkeld voor smartphones, in de lucht is.

Bezit smartphone rukt op in Nederland

In Europa ligt het bezit van een smartphone al op 39%. In Nederland is dat percentage ook rond de 40%. Gegeven het feit dat de smartphone oprukt, zal het ook niet lang duren voordat alle ‘gewone’ mobiele telefoons zonder toegang tot internet zijn vervangen door smartphones. Dat is slechts een kwestie van tijd. Uit het Mobile Life onderzoek van TNS NIPO blijkt dat smartphones de komende jaren de norm worden. De meerderheid van de consumenten overweegt namelijk een smartphone als het huidige mobieltje wordt vervangen. Het goede nieuws voor de Nederlandse markt is dat er dus nog tijd is voor bedrijven om op deze ontwikkelingen in te spelen. Het slechte nieuws is dat degenen die hier nog niet over nadenken achter de concurrentie aanlopen en wellicht de boot missen.

Inspelen op mobile commerce via Path to Purchase

Veel bedrijven zijn zich aan het beraden op de vraag hoe zij moeten inspelen op deze ontwikkeling. Een antwoord op deze vraag is het ‘path to purchase’. Consumenten doorlopen verschillende stadia voordat ze tot een aankoop komen. Het ‘path to purchase’ beschrijft het koopproces van consumenten dat ruwweg in 3 fases is op te delen: voordat men naar de winkel gaat, in de winkel en nadat men de winkel verlaten heeft (al dan niet met een aankoop). Dit koopproces kan zowel op internet als in de fysieke winkelomgeving plaatsvinden en vaak gebeurt het tegelijkertijd.

Virtueel en fysiek shoppen op hetzelfde moment

Consumenten oriënteren zich dus zowel fysiek als via internet, consumenten kopen zowel in de fysieke winkel als op internet en ervaringen na het winkelbezoek worden mondeling gedeeld met anderen en/of geplaatst op een website. Door de opkomst van smartphones kan het koopproces op hetzelfde moment zowel digitaal als fysiek zijn en is het geen gescheiden proces meer. Een consument gebruikt bijvoorbeeld in de winkel de smartphone om via een online applicatie prijzen te vergelijken.

Het merk dat of de aanbieder die dergelijke mogelijkheden als eerste biedt in elke fase van het koopproces, is de winnaar. Of beter gezegd, de aanbieder die als eerste applicaties heeft ontwikkeld die de consument in staat stelt om via de smartphone aankopen te doen en/of producten te vergelijken in elke fase van het koopproces, zal ook als eerste profiteren van de mogelijkheden van mobile commerce.

Shoppen met smartphone voor Nederlandse consument nog moeizaam

Cruciaal voor het succes van mobile commerce is niet alleen de mogelijkheid voor consumenten om gebruik te maken van de mogelijkheden die de smartphone biedt, maar die mogelijkheden ook daadwerkelijk te gebruiken. Uit het Digital Life onderzoek van TNS NIPO (2010) blijkt bijvoorbeeld dat de Nederlandse consument relatief afwachtend is, als het gaat om interactie met merken en vooral kijkt wat er gebeurt zonder daar zelf aan deel te nemen. Daarnaast worden lang niet alle mogelijkheden van een smartphone benut.

Een oorzaak ligt enerzijds in het relatief onbekend zijn met alle gebruiksmogelijkheden en anderzijds in het feit dat door veel consumenten het gebruik als best ‘lastig’ wordt ervaren. Voor aanbieders is het dus de uitdaging om de toepassingen zo laagdrempelig mogelijk te maken en eventuele drempels op te sporen zodat deze kunnen worden weggenomen. Ook hier is Bol.com weer het lichtende voorbeeld: zij hebben een applicatie ontwikkeld die het de consument makkelijker maakt om met de smartphone aankopen te doen.

Vragen over mobile commerce en shopgedrag

In ieder geval zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. We geven een paar voorbeelden. Welke drempels zijn er voor consumenten bij het mobiel shoppen? Hoe ervaren ze verschillende applicaties en faciliteren of frustreren die het koopproces? Draagt het gebruik van bijvoorbeeld de AH app bij aan de merkbinding? Levert het echt in elke situatie meer conversie en sales op voor alle merken en aanbieders, of is het situatie- en productafhankelijk? Hoe lang gaat het gebruik mee en wanneer hebben consumenten genoeg van een applicatie? En last but not least, wordt 2011 het jaar van de waarheid voor mobile commerce? Hoe denken jullie daarover?

Nieuwsgierig naar meer cijfers, informatie of de onderzoeksverantwoording, bekijk dan onze presentatie over Mobile Life. Of lees ook de andere artikelen over Mobile Life.