Apps & Tools, How to

Hootsuite ‘Facebook-vriendelijker’ door nieuwe features

0

Het is inmiddels een tijdje geleden dat Hootsuite Facebookvriendelijker werd. Zelf werk ik graag met Hootsuite, maar tot voor kort met name voor het onderhouden van mijn Twitteraccounts. Maar dankzij de laatste wijzigingen is het nog eenvoudiger om ook je Facebookprofiel, -pagina’s en -groepen te beheren met behulp van Hootsuite.

Tot de nieuwste functionaliteiten behoren uitgebreidere monitoringopties, het posten van foto’s en documenten en het gebruik van Geo-tags. In deze blogpost laat ik je stap voor stap zien hoe je zowel de oude als de nieuwe Facebook features van Hootsuite kunt gebruiken.

Stap 1. Je Facebookprofiel, -pagina’s en -groepen koppelen aan Hootsuite

Als je je Facebookprofiel al aan Hootsuite hebt gekoppeld, dan kan je deze stap overslaan. Ga in jouw Hootsuite account naar Settings en voeg een Social Network naar keuze toe. In dit geval selecteer je Facebook en wordt verbinding gemaakt met jouw Facebookaccount.


Er verschijnt een pop-up met daarin jouw profiel en alle pagina’s en groepen waaraan jouw profiel is gekoppeld als beheerder. Per pagina of groep kan je aangeven of je deze wilt importeren in Hootsuite, de groepen die je importeert worden direct als Tab toegevoegd aan jouw Hootsuite dashboard.

Stap 2. Inrichten van je monitoring streams

Nu je profiel en al je pagina’s en groepen zijn gekoppeld, is het zaak de streams in te richten. Per tab heb je de mogelijkheid een aantal streams toe te voegen. Een Facebookprofiel heeft hierbij meer mogelijkheden dan de pagina- en groeptabs:

Profiel

Pagina

Groep

News feed – Most recent

V

V

News feed – Status updates

V

News feed – Photos

V

News feed – Videos

V

Wall posts

V

V

Events

V

V

V

Scheduled messages

V

V

V

Search

V

V

News feeds

De news feeds tonen de statusupdates van jezelf, je vrienden, groepsgenoten, personen waarop je geabonneerd bent en pagina’s waar je lid van bent door ze te liken. Om eerlijk te zijn heb ik geen verschil kunnen ontdekken tussen de most recent en status updates feeds. Photos en Videos tonen vanzelfsprekend alleen de status updates met foto’s en video’s.

Per statusupdate heb je de volgende mogelijkheden:

  1. (Un)Liken van de update;
  2. Direct reageren op de statusupdate;
  3. Een losse stream aanmaken waarin je de reacties op deze update volgt;
  4. De statusupdate per e-mail versturen;
  5. De statusupdate aan een van je teamgenoten toewijzen.

Het toewijzen van een statusupdate aan een teamgenoot is alleen een optie wanneer je een betaalde versie van Hootsuite gebruikt.

Wall posts

Deze stream toont alle wallposts van jouw profiel of pagina. Net als bij de news feeds kan je een post (un)liken en een comment stream te maken voor een specifieke post.

Events

De Events stream toont de evenementen waaraan je met je profiel, pagina of groep verbonden bent. Dit zijn dus evenementen die je hebt aangemaakt, waar je voor uitgenodigd bent of waaraan je deelneemt. Hootsuite lijkt de optie te geven direct je aan- of afwezigheid vast te leggen maar bij een klik op de button Respond wordt je doorgelinkt naar het evenement op Facebook.

Scheduled messages

In deze stream vind je de berichten die ingepland staan en nog verstuurd moeten worden. Aanpassen van deze ingeplande berichten kan vanuit de stream met behulp van de edit functie.

Search

De search stream geeft je de mogelijkheid te zoeken in publieke posts op Facebook die voldoen aan jouw zoekopdracht. Volgens Hootsuite is op dit moment is iets meer dan 20% van de content op Facebook publiek. Wanneer je over een Pro versie van Hootsuite beschikt, heb je de mogelijkheid berichten aan een van je teamgenoten toe te wijzen, wel heb je altijd de mogelijkheid een bericht uit iedere stream te e-mailen. Reageren op deze publieke posts kan uiteraard alleen via Hootsuite (en Facebook) wanneer diegene aan jouw profiel, pagina of groep verbonden is.

Stap 3. Op Facebook posten met Hootsuite

Wanneer je Hootsuite hebt ingericht kun je ook berichten gaan posten op jouw profiel, een pagina of in een groep. Hootsuite kent een aantal handige opties die je helpen bij het posten van berichten:

Foto’s en documenten posten

Dankzij de nieuwe optie kan je foto’s en documenten direct koppelen aan een bericht door deze te selecteren vanaf je harde schijf. Het mooie van deze nieuwe optie is dat Facebook deze gekoppelde foto’s in je bericht nu ook toont als foto en niet als link naar de foto. Hootsuite voegt de foto’s automatisch toe aan een nieuw album.

Geo-campaigning

Wanneer je toegang hebt tot de enterprise versie van Hootsuite, heb je sinds de laatste wijziging de mogelijkheid om een locatie toe te voegen aan je berichten. Facebook houdt rekening met deze Geo-tag bij het wel of niet tonen van een bericht in iemands nieuwsoverzicht op Facebook. De kans dat het bericht aan de juiste mensen wordt getoond, vergroot je dus door het toevoegen van een Geo-tag.

Inplannen van berichten

Je kunt berichten direct op Facebook plaatsen, maar je hebt ook de mogelijkheid een bericht in te plannen voor een later moment. Om dit te vereenvoudigen kun je in de Pro versie, met behulp van een .csv bestand, meerdere berichten tegelijkertijd inplannen. Helaas heb je dan niet de mogelijkheid foto’s direct te koppelen zoals ik eerder beschreef, wel kun je met een URL verwijzen naar een foto.

Stap 4. Facebook analytics

Hootsuite biedt tot slot ook een rapportagemogelijkheid voor Facebookpagina’s en -groepen. Tegen betaling heb je inzicht in statistieken over het gebruik van je pagina of groep. Denk hierbij aan het aantal likes, unlikes, comments en views. Daarnaast heb je zicht op demografische gegevens als herkomst van bezoekers en likes, verhouding man/vrouw en het aantal bezoekers per leeftijdsgroep. Hootsuite biedt de mogelijkheid deze rapportage periodiek te laten mailen naar de teamleden van je pagina of groep.

Conclusie

Ik ben enthousiast over de meeste Facebook features van Hootsuite. Met name het inplannen van meerdere berichten tegelijk is de kosten van een Pro versie wat mij betreft waard. Op deze manier kun je als organisatie bepaalde nieuwsberichten of aankondigingen inplannen. Dat is veel efficienter en geeft je de ruimte om te focussen op monitoring en de conversatie met je publiek. Daarnaast ben ik erg enthousiast over de mogelijkheid tot het posten van foto’s en documenten. Voorheen werd dit een URL op Facebook, nu wordt de foto daadwerkelijk getoond.

De nieuwe Facebook search stream geeft je de mogelijkheid om meteen ook buiten jouw profiel, pagina of groep te monitoren. Nadeel van de streams is dat je geen mogelijkheid hebt een search query samen te stellen waarin je woorden uitsluit (‘-‘), zoekt naar specifieke combinaties van woorden (‘AND’) of meerdere woorden (‘OR’). De Twitter search streams deze mogelijkheid wel. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de beperkingen van de zoekfunctionaliteit van Facebook zelf. Kortom, Hootsuite is dankzij de nieuwe features een handige tool om niet alleen je Twitteraccount, maar ook je Facebookprofiel, -pagina of -groep te beheren geworden.