Gespot

mr.Watson: Samenwerken met professionals binnen én buiten je netwerk

0

Mr.Watson is een nieuwe, gratis, zakelijke netwerksite waar professionals samenwerken, als ambassadeurs van een bedrijf. Een site waar niet het individuele CV centraal staat, maar het samenwerken met collega’s, het netwerk en partners. Fabian van den Berg, founder & CEO, vertelt.

Wat is het?

"mrWatson.com is de gratis zakelijke netwerksite waar professionals samenwerken als ambassadeurs van een bedrijf. Het platform is dé gratis oplossing voor het MKB om op een nieuwe gratis manier gebruik te kunnen maken van de kansen die sociale technologie te bieden heeft, zonder de hoge kosten te maken die daarmee gepaard gaan. Vindbaarheid verhogen, meer leads generen en productiever samenwerken; dit alles wordt mogelijk gemaakt door als collega’s en bedrijf online een team te vormen. Mr.Watson is gericht op samenwerken met je netwerk om meer succes te behalen in je huidige functie."

Waarom dit initiatief?

"Het huidige aanbod van zakelijke netwerksites is sterk gericht op het individu, het opbouwen van een individueel CV en het zoeken naar nieuwe 'job opportunities'. Dat terwijl de groep tevreden medewerkers toch echt groter is dan het aantal mensen die van baan willen wisselen. Netwerksites zijn nu sterk ingericht op recruitment en het vinden van mensen door hun kaartenbakfunctie. Wij wilden een platform maken waarmee een netwerk uit kan groeien tot een kwalitatieve groep om mee samen te werken.

Juist daarom is mr.Watson gericht op het MKB. In deze tijden van crisis is er bij deze groep minder budget voor social media of dure samenwerkingssystemen. Begrijpelijk, maar een sterke, gezamenlijke online aanwezigheid als bedrijf, het benutten van het potentieel van trotse medewerkers en gratis online samenwerkingstools kunnen juist geld besparen en nieuwe business opleveren."

Hoe werkt het?

"Op mr.Watson is een medewerkersprofiel gevalideerd gekoppeld aan het bedrijfsprofiel en daarmee aan alle collega’s. Door deze koppeling worden alle medewerkers ondersteund door de identiteit van het bedrijf. Daardoor versterken collega’s en het bedrijf elkaars vindbaarheid, representativiteit en leiden individuele contacten sneller tot business. Op het platform zelf kan iedereen een eigen netwerk vormen en daar open en gesloten mee communiceren. Open, door vragen te stellen en oplossingen te delen met het netwerk. Gesloten door privé berichten te versturen naar individuen.

Eigen kennis delen met het netwerk en daarbuiten wordt mogelijk gemaakt via de makkelijk op te stellen en te publiceren mr.Watson Whitepapers. Intensiever samenwerken kan in besloten project omgevingen waar conversaties, tijdsplanning en documenten gedeeld kunnen worden met een select deel van het netwerk. Kortom: mr.Watson werkt als een zakelijke netwerksite die zich niet richt op het CV, maar op samenwerken."

Wat zijn de belangrijkste facts?

"We zijn met 500 gebruikers in bèta gegaan, een waardevolle periode die tot nieuwe ideeën en een aantal grote aanpassingen hebben geleid. Het aantal gebruikers neemt dagelijks toe, zonder enige vorm van marketing of PR. Vanaf nu gaan we ons daar meer op richten en dus verwachten we in de komende periode meer groei."

Wie is er bij betrokken?

"Samen met Bart van der Zande ben ik, Fabian van den Berg, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Verder hebben wij voor de techniek samen gewerkt met Webdesigning.nl en is het design afkomstig van Illusiv. De documentenopslag in de projectomgeving wordt in samenwerking met Box.com gedaan."

Bron:   mr.Watson