Gespot

Twaaltjes: Twitterverhaaltjes

0

Korte twitterverhaaltjes van Altrecht over het leven, mensen en hun psychische problemen. Niet zwaar, maar juist ontroerend. In gesprek met Astrid Oostveen, webmanager Altrecht GGZ.

Wat is het?

“Een Twaaltje is een twitterverhaal van (natuurlijk) maximaal 140 tekens. Een Twaaltje is een minischilderijtje in woorden. Twaaltjes die vertellen een verhaal over mensen, over mensen met psychische problemen, over onszelf. Dagelijks worden twee twaaltjes gepubliceerd. Een verrassing, een kwinkslag, een spiegel, maar vooral een ontroering in je timeline.”

Waarom dit initiatief?

“Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Mensen met psychische problemen kunnen terecht bij Altrecht voor specialistische hulpverlening. Altrecht, en haar voorgangers, bestaan in 2011 550 jaar. In het jubileumjaar vinden iedere maand activiteiten plaats op basis van een maandthema. Maart is de maand van het verhaal.

Verhalen horen bij de GGZ. Alle mensen hebben verhalen. Eigen verhalen en gedeelde verhalen. Verhalen vertellen is populair; het brengt ons dichter bij elkaar. We vertellen om te begrijpen en in begrip ligt de kern van herkenning en verbetering.

Altrecht is actief op digitale media, onderzoekt steeds de mogelijkheden en de kansen. Ook hier vertellen we de verhalen. Zo hebben we actieve bloggende cliënten en medewerkers op de website. In het jubileumjaar wilden we graag een stapje verder gaan. Hoe krijg je het verhaal in sociale media. Zo zijn de twitterverhaaltjes ontstaan, de Twaaltjes. Hiermee laten we zien dat Twitter meer kan zijn dan een veredelde RSS-feed. Ook in 140 tekens kan je verhalen vertellen.”

Hoe werkt het?

“Iedere dag in maart worden twee Twaaltjes gepubliceerd op twitter.com/twaaltjes. Deze worden standaard ook naar de volgers van de Altrecht twitter account geretweet. Je kan dus volger worden van @twaaltjes, maar ook van @altrecht. Een verrijking voor je timeline.”

 

Wat zijn de facts?

“Het idee was om de Twaaltjes vooral via de Altrecht twitter account te verspreiden. Inmiddels zijn de Twaaltjes hun eigen leven gaan leiden en zijn hard op weg om een plek in de timeline te veroveren. De groep volgers groeit dagelijks.

Een spontane reactie van een volger was: ‘geweldig, die twaaltjes! Hardop gelachen om de schade die het leven soms heeft. Peter van Straaten, maar dan op Twitter. ‘ Door de enthousiaste reacties zijn we aan het nadenken hoe we na maart verder kunnen gaan met de Twaaltjes. Actuele Twaaltjes, Ingezonden Twaaltjes, een Twaaltjeswedstrijd. Ideeën zijn van harte welkom op @twaaltjes. We zijn echter wel streng op de kwaliteit van de Twaaltjes. Alleen zo behouden ze hun kracht en zijn het Twaaltjes, de minischilderijtjes en geen quotes of losse opmerkingen.”

Wie is betrokken?

“De Twaaltjes worden geschreven door Jef Nieuwenhuis, stafmedewerker kwaliteit bij Altrecht met een groot schrijverstalent. De Twaaltjes komen 100% van zijn hand! Daarnaast zorg ik (Astrid Oostveen) als webmanager van Altrecht dat het geïmplementeerd, gedragen en gepromoot wordt.”