Gespot

Verkiezingstijden: Archiefmateriaal naoorlogse kabinetten

0

Wat is er in het verleden allemaal gebeurd rond de kabinetten? Een gesprek met Thijs van Exel van Kennisland over Verkiezingstijden.

Wat doet de site?

“Deze week is de website Verkiezingstijden live gegaan, met daarin audiovisueel materiaal over de 27 naoorlogse kabinetten. De website helpt je om, door middel van audiovisueel erfgoed, recente politieke gebeurtenissen in de context van het verleden te plaatsen. Menig Nederlander zal zich de Nacht van Schmelzer, de Nacht van Wiegel, de diverse scènes van nieuw aangetreden ministers op het bordes van Paleis Soestdijk en de nasleep van de moord op Pim Fortuyn nog kunnen herinneren. Al deze momenten – en veel meer – zijn te zien op Verkiezingstijden.

Verkiezingstijden bevat audiovisueel archiefmateriaal (foto’s en video) uit deze archieven. Er is materiaal uit de collectie Polygoon bioscoopjournaals, NOS journaals, persfotocollectie ANEFO en actualiteitenprogramma’s als Barend & Van Dorp geselecteerd.  Verder heeft het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) een grote hoeveelheid Partij- en verkiezingsaffiches beschikbaar gesteld voor de website en is er gebruik gemaakt van de collectie video’s van de Rijksoverheid. De komende weken zal het aantal items toenemen.

Veel van de video’s op Verkiezingstijden zijn niet alleen te bekijken, maar bevatten een link naar het open videoplatform Open Beelden. Deze video’s hebben een Creative Commons-licentie en zijn daarmee in hun geheel te downloaden en te hergebruiken.”

Waarom deze site?

“Beelden voor de Toekomst stelt zich tot doel om gedigitaliseerd audiovisueel erfgoed op een bruikbare en maatschappelijk relevante manier beschikbaar te stellen. Op die manier kunnen veel mensen ervan genieten. Beelden voor de Toekomst wil daarom snel kunnen reageren op actuele thema’s, zoals op dit moment de verkiezingen. De plotselinge val van kabinet-Balkenende IV was voor dit project de directe aanleiding. Snel daarna zijn we met alle betrokken partijen om de tafel gegaan en hebben we binnen no time deze website in de lucht gekregen.”

Hoe werkt de site?

“Centraal op de website staat de tijdlijn, de alle naoorlogse kabinetten in beeld brengt. In de tijdlijn kun je scrollen of de kabinetsperiodes onderin gebruiken om te navigeren. Ook kun je inzoomen, waardoor ook meer materiaal zichtbaar wordt. We streven er in de tijdlijn niet naar een volledige weergave van alle kabinetten te geven, maar concentreren ons op de belangrijke, bepalende en historische momenten. Daarom is er vooral veel materiaal over de verkiezingen, de beëdigingen, hete debatten en crisissen te vinden. Juist met die momenten wordt de historische relatie met de huidige gebeurtenissen heel zichtbaar. Wie wist nog dat in 1946 óók al een Partij van de Vrijheid meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen?”

 

Wat zijn de facts?

“De website is nog te kort live om iets zinvols over bezoekersaantallen, doorverwijzingen en downloads te zeggen. Het helpt wel dat onder meer nrc.next, NRC Handelsblad, Trouw, De Volkskrant en RTL nieuws er al aandacht aan hebben besteed.”

Wie maakt de site?

Verkiezingstijden is een samenwerking tussen KennislandBeeld en Geluid en Nationaal Archief/Spaarnestad Photo en is gerealiseerd in het kader van Beelden voor de Toekomst. Binnen Beelden voor de Toekomst redden zes instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. Verkiezingstijden is daarvan één van de voorbeelden.
Op technisch vlak is er samengewerkt met Hoppinger, die de TimeRime-software hebben ontwikkeld waarvan Verkiezingstijden gebruik maakt.”