Verdieping

Oproep: onderzoek co-creatie in online communities

0

Co-creatie via online communities is een opkomende trend in productontwikkeling. Klanten delen ideeën en voorkeuren met organisaties, die hier door middel van productontwikkelings- en innovatieprocessen tactisch op inspelen. Maar wanneer zijn online communities nu het meest effectief?  Welke IT-applicaties zijn van belang om de kennisdeling tussen organisatie en klanten optimaal te laten verlopen?Ben jij lid van een door een organisatie geïnitieerde online community en denk jij mee over nieuwe producten? Doe dan mee aan dit onderzoek!

Waarom dit onderzoek?

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ‘social capital’ belangrijk is voor effectieve kennisdeling binnen online communities die worden ingezet voor co-creatie. Er is echter weinig bekend over de manier waarop social capital binnen online communities ontstaat.

Dit onderzoek kijkt naar de creatie van social capital binnen online communities door middel van aanwezige IT applicaties. Hierbij wordt alleen de technische kant van de community belicht, zaken zoals community management worden buiten beschouwing gelaten.

co-creation

Organisaties die online communities inzetten voor co-creatie kunnen de resultaten van dit onderzoek als evaluatie-tool voor hun community gebruiken. Mogelijk kan deze op basis van de resultaten verbeterd worden op het gebied van IT applicaties.

Opzet

Het onderzoek is kwantitatief van aard: via een online enquête worden de benodigde gegevens verzameld. Deze enquête bestaat uit twee delen: een deel met stellingen betreffende verschillende elementen van social capital, en een deel met stellingen omtrent aanwezige IT applicaties. Het invullen van de enquête zal ongeveer 15 minuten duren. Deelname is mogelijk tot en met vrijdag 14 mei 2010.

Voor wie?

Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar personen die lid zijn van een door een organisatie geïnitieerde online community, waarin leden mee kunnen denken over nieuwe producten en/of over het verbeteren van bestaande producten. Het betreft in dit onderzoek alleen de beginfases van productontwikkeling: idee generatie, idee screening, concept ontwikkeling en concept evaluatie.

Door wie?

Mijn naam is Lonneke Vos en ik heb dit onderzoek opgezet ter afronding van de master Marketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na afronding van mijn bachelor heb ik voor een periode van 9 maanden een marketingstage gelopen bij KREM, specialist op het gebied van social media. Deze leerzame periode bij KREM heeft mij geïnspireerd voor dit onderzoek.

Dit onderzoek leidt zeker tot interessante resultaten en het zou mij helpen met afstuderen! De resultaten van het onderzoek zullen op Frankwatching gepubliceerd worden. Doe jij mee?