Columns

Employee empowerment: een wereld van verschil

  • Leestijd: 2 minuten

De paragraaf heet Employee Empowerment. Het is nog niet zo eenvoudig het begrip ‘empowerment’ te vertalen naar het Nederlands. Het heeft alles te maken met ‘in staat stellen’, sterker maken, mogelijkheden geven om iets te doen, een eventuele achterstelling in rechten weg te werken. De term ‘Employee empowerment’ komt voor in het jaarlijkse schrijven van Amazon-baas Jeff Bezos aan zijn aandeelhouders.

Drie medewerkerprogramma’s

Bezos biedt drie programma’s aan zijn mensen. Het eerste is het carrièrekeuzeprogramma (career choice). Amazon financiert 95% van de kosten van een cursus of training die een medewerker wil volgen. Dat mag van alles zijn, het hoeft op geen enkele manier verband te houden met je dagelijkse taken bij Amazon; een cursus wijkverpleging, puntlassen, alles is mogelijk.

De achterliggende gedachte is dat Amazon er van uitgaat dat er twee soorten werknemers zijn: zij die werkgever Amazon zien als hun carrière en zij die Amazon zien als een fase in de loopbaan. Amazon daagt het personeel uit goed rond te kijken; degenen die blijven zijn meer gemotiveerd.

Pay to Quit

Het tweede programma is het ‘pay-to-quit’-programma; ‘associates’ binnen Amazon krijgen een zak geld mee als ze vertrekken. De premie is afhankelijk van het aantal dienstjaren en kan oplopen tot $ 5.000,-. Amazon geeft eerlijk toe dit idee te hebben overgenomen van de ‘slimme mensen bij Zappos’. Het aanbod wordt gedaan met het nadrukkelijk verzoek er niet op in te gaan. En als derde wordt de medewerkers van Customer Service de mogelijkheid geboden om vanuit huis te werken via het ‘Virtual Contact Center’.

Kortom, medewerkers worden uitgedaagd om gemotiveerder dan ooit een keuze te maken. Kijk goed om je heen, als je weg wil – liever niet – ga dan, maar we hopen dat je gemotiveerder dan ooit blijft.

Toekomstgericht bankieren

In diezelfde week verscheen de notitie ‘Toekomstgericht bankieren’, een maatschappelijk statuut, opgesteld door de banken. Het woord ‘medewerker’ komt vijftien keer voor. Een greep: ‘Bankmedewerkers zijn integer, deskundig, en professioneel..’. Is dit eigenlijk een wens, streven, hoop of eis?

nvbnederlandseverenigingvanbanken

Nog een: “Alle medewerkers leven de op hen van toepassing zijnde formele regelgeving én zelfregulering na”. Even verder: “Medewerkers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van
die gedragsregels en kunnen op niet-naleving daarvan worden aangesproken”.

“Het initiatief om alle medewerkers van banken de bankierseed te laten afleggen, moet een belangrijk instrument zijn om te komen tot de gewenste nieuwe cultuur in de bancaire sector”. “Daarom legt iedere medewerker van een bank een eed of belofte af. Op deze manier zweren of beloven zij dat zij zich aan de gedragsregels houden. Houdt een medewerker van een bank zich niet aan de gedragsregels? Dan krijgt hij te maken met het tuchtrecht.”

Faseverschil

Amazon bestaat twintig jaar, de Nederlandse banken al honderden jaren. Lees de aanspreekvorm van Amazon naar haar mensen en vergelijk dat met de directieven die medewerkers van Nederlandse banken krijgen voorgelegd. Je kunt niet anders constateren dan dat er een faseverschil is in de toon van benadering. Alleen dan andersom. Als u begrijpt wat ik bedoel.

Deze column werd eveneens gepubliceerd in Het Financieele Dagblad. Bron foto intro: Flickr – Robert Scoble.