Customer experience

Dit moeten webshopeigenaren weten over de European Accessibility Act 2025

0

Vanaf juli 2025 geldt er Europese wetgeving gericht op de digitale toegankelijkheid van commerciële organisaties: de European Accessibility Act. In dit artikel deel ik de consequenties van deze wetgeving voor Nederlandse webshops.

De populariteit van digitale toegankelijkheid zit in de lift. Wij merken dat steeds meer vormgevers, ontwikkelaars en projectleiders zich bewust zijn van dit fenomeen. Ook Frankwatching publiceert steeds meer content over digitale toegankelijkheid.

Deze toename is waarschijnlijk deels te danken aan de verplichting rondom digitale toegankelijkheid voor (semi-)overheden. Denk hierbij aan organisaties zoals gemeenten, provincies maar ook banken en verzekeraars. Sinds 2020 zijn deze organisaties verplicht om te werken aan de toegankelijkheid van digitale producten.

Het doel van de European Accessibility Act

De European Accessibility Act moet er in het kort voor zorgen dat mensen met een functiebeperking in de hele Europese Unie dezelfde (online) mogelijkheden hebben als mensen zonder functiebeperking. Online diensten die niet toegankelijk zijn, kunnen door mensen met een functiebeperking niet of slecht gebruikt worden. Nederland kent zo’n 4 miljoen inwoners met een vorm van een functiebeperking kennen. In de gehele Europese Unie ligt dit aantal op zo’n 135 miljoen mensen. Vanwege vergrijzing zal deze groep de komende jaren in grootte toenemen.

Het is ontzettend vervelend als je geen film kan selecteren in je favoriete streamingsdienst of geen bestelling kan plaatsen in een webshop. Ook is het ronduit problematisch als je niet je belastingaangifte online kan regelen of toeslagen aan kan vragen.

Om dit laatste probleem te op te lossen heeft de Europese Unie in 2020 de lidstaten verplicht om te werken aan de toegankelijkheid van digitale overheidsproducten. In 2025 breidt de EU de wetgeving uit met de European Accessibility Act. Hierdoor zijn onder andere webshopeigenaren aan de beurt.

Wat is de European Accessibility Act

De Europese Unie probeert haar wet- en regelgeving zo veel mogelijk te standaardiseren voor alle lidstaten. Om een standaard te zetten voor commerciële partijen is in 2019 de European Accessibility Act in het leven geroepen.

De European Accessibility Act (EAA), of Europese Toegankelijkheidswet in het Nederlands, is pan-Europese regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid. De EAA bestaat uit algemene toegankelijkheidswetten die gelden voor alle lidstaten uit de Europese Unie. Het doel van deze internationale wet is om de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid in de gehele Europese Unie gelijk te trekken.

Wat voor bedrijven vallen onder de European Accessibility Act?

De EAA richt zich op meer dan alleen webshops. Er is een lijst met producten en diensten samengesteld die, volgens de EU, van groot belang zijn voor mensen met een beperking. Hieronder staat een lijst van de producten en diensten waar de European Accessibility Act effect op gaat hebben:

  • Webshops
  • Audiovisuele mediadiensten, zoals Netflix, Videoland en Spotify
  • E-books
  • Smartphones
  • Computers en besturingssoftware
  • Pinautomaten, ticketservices en incheckmachines
  • TV-apparatuur met betrekking tot digitale televisiediensten
  • Telecommunicatiediensten, zoal de apps en websites van je provider
  • Online en offline diensten die te maken hebben met transport, zoals kaartjesautomaten, apps en websites
  • Alle financiële diensten, zoals internetbankieren

Naar verluid moeten producten en diensten uit deze lijst volledig toegankelijk zijn. De wetgeving maakt geen onderscheid tussen producten die in de Europese Unie geproduceerd zijn of daarbuiten. Alle producten die in de Europese Unie verkocht worden, zullen moeten voldoen aan de European Accessibility Act.

webshop

Wat betekent dit voor webshops?

Er is nog geen definitieve versie van de EAA gepubliceerd. Er bestaan daarom nog veel onduidelijkheden over de manier waarop de EU toegankelijkheid meet. Een manier om de toegankelijk van een website of webshop te meten, is te vinden in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Omdat deze richtlijnen gebruikt zijn om websites en apps van overheidsorganisaties te toetsen, is het aannemelijk dat de EU deze ook voor de EAA invoert. Maar, de EU heeft hier nog geen definitieve informatie over verstrekt.

Mogelijk neemt de EU een omzetminimum in de EAA. Dit zou betekenen dat webshops die minder omzetten dan dit bedrag, niet aan de wetgeving hoeven te voldoen. Ook hier heerst nog veel onduidelijkheid over.

Ook wordt er vermeld dat alleen nieuwe webshops hoeven te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Een bestaande webshop hoeft dus wellicht niet met terugwerkende kracht toegankelijk gemaakt te worden. Ook dit zorgt voor veel onduidelijkheid. Wanneer is een webshop immers vernieuwd? Is dat wanneer een nieuwe versie of update uitkomt? Of is dat pas wanneer de webshop overstapt op een nieuw contentmanagementsysteem? Gelukkig heeft de Europese Unie nog drie jaar om deze definitie beter uit te werken.

Toegankelijkheid vanaf het ontwerpproces

Er spelen dus nog grote vragen omtrent de implicaties die de European Accessibility Act zal hebben voor Nederlandse online ondernemers. Ondanks deze onduidelijkheden is het duidelijk er werk aan de winkel is voor webshops.

Het is eenvoudiger om nieuwe producten toegankelijk te ontwerpen en te ontwikkelen, dan het is om bestaande producten toegankelijk te maken. Ben je van plan om je webshop de komende tijd te vernieuwen? Neem dan digitale toegankelijkheid mee vanaf het ontwerpproces. Verdiep je zelf in de WCAG of betrek een externe partij bij het proces.

Toegankelijkheid van bestaande webshops checken

Benieuwd in welke mate jouw huidige webshop toegankelijk is? Er zijn verschillende manieren om de toegankelijkheid van websites te testen. Het allerbeste beeld krijg je door testers met een functiebeperking het aankoopproces te laten doorlopen. Wie kent toegankelijkheid immers beter dan de doelgroep zelf?

Ook als het niet mogelijk is om testers in te zetten, kun je zelf de toegankelijkheid van een webshop polsen. Zo kun je handmatig door een website heenlopen door alleen het toetsenbord te gebruiken. Op Frankwatching schreef Claudia eerder een stappenplan om zelf je website te ‘zien’ als bezoeker met een visuele beperking.

Naast handmatig onderzoek kun je ook automatische tools inzetten. Gebruiker Centraal stelde eerder dit handige lijstje met tools voor het testen van digitale toegankelijkheid samen. Grote kans dat je via handmatige en automatische checks al pijnpunten tegenkomt.

Wil je een compleet beeld van de stand van zaken? Laat dan een onderzoeksbureau een WCAG-EM toegankelijkheidsonderzoek afnemen. Tijdens dit onderzoek test het bureau je webshop getest op de verplichte punten van de WCAG.