Gespot

ConsumentendeZorg.nl: jouw mening over zorg

0

Op ConsumentendeZorg.nl kun je als patiënt ervaringen en meningen delen over de zorg die je hebt ontvangen.

Wat doet de site?

ConsumentendeZorg.nl is een site waarop patiënten hun mening kunnen geven over de zorg die ze hebben ontvangen. Deze ervaringen kunnen andere patiënten helpen bij hun keuze voor een ziekenhuis of andere zorgverlener. Bijvoorbeeld voor een bepaalde operatie in een specifiek ziekenhuis. Ervaringen van anderen zeggen vaak meer dan kwaliteitscriteria en andere cijfers.”

Waarom deze site?

“ConsumentendeZorg.nl is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en is opgezet om patiënten een duidelijke stem te geven. Een reactie op de site is soms reden voor de NPCF om bij zorginstellingen aan de bel te trekken. De meldingen worden voorgelegd aan het ministerie van VWS of zorgorganisaties.”

Hoe werkt de site?

“Iedereen kan – eventueel anoniem – een ervaring plaatsen over de thuiszorg, een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of zorgverzekeraar. Het streven is alle zorggroepen, zoals huisartsen of apothekers, toe te voegen om ervaringen over te delen.

Daarnaast organiseert de NPCF rondom actuele onderwerpen speciale ‘meldacties’. Patiënten worden via het meldpunt van ConsumentendeZorg.nl opgeroepen over een onderwerp hun ervaring te melden via een vragenlijst. Het meldpunt is ook elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur bereikbaar om vragen te beantwoorden over de zorg.

Tot slot biedt de site ook ruimte aan zorginstellingen die werken aan verbetering van de zorg. Zij kunnen hun bijzondere projecten publiceren onder ‘goede zorgvoorbeelden’. Verder hebben de bijna 4.000 zorginstellingen op de site hun eigen profielpagina met adresgegevens. Ook dit overzicht helpt de patiënt bij het maken van een keuze voor een zorgverlener.”

Wat zijn de facts?

“ConsumentendeZorg.nl is gelanceerd in april 2008. Inmiddels zijn er bijna 900 ervaringen geplaatst, ruim 200 goede zorgvoorbeelden aangemeld en hebben meer dan 10 meldacties plaatsgevonden. De meldactie ‘Leven met medicijnen’ leverde bijvoorbeeld 5.000 reacties op.

De site haakt ook in op actuele onderwerpen. Daarom is eind vorig jaar – naast het al bestaande meldpunt – een Meldpunt EPD ingericht voor advies en klachten over het elektronisch patiëntendossier (EPD).”

Wie maakt de site?

“ConsumentendeZorg.nl wordt gemaakt door een projectteam binnen de NPCF. De website is gebouwd door Up2Technology en het design is ontwikkeld door Link Design.”

Frankwatching in gesprek met Silvia Bos van de NPCF over Consumentendezorg.nl.