Gespot

Klasbord: Social tool voor primair onderwijs & buitenschoolse opvang

0

Klasbord is een gratis social media tool voor het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang. Klasbord maakt de communicatie tussen school & thuis leuk, gemakkelijk en vooral veilig! Joppe Franse, mede-eigenaar van Klasbord, vertelt.

Wat is het?

"Klasbord is een social media tool, waarmee de leerkracht ouders en betrokkenen rondom zijn of haar klas gemakkelijk op de hoogte kan houden van de activiteiten in het klaslokaal. Het delen van foto's, tekstberichten of het stellen van een vraag; welke boodschap de leerkracht ook heeft, met Klasbord deel je het vliegensvlug.

Het voordeel van Klasbord ten opzichte van andere social media tools is dat het een gesloten omgeving is, waarbij de leerkracht volledig de touwtjes in handen heeft. De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en daarnaast zijn de interactiemogelijkheden per bericht in te stellen ,waardoor de leerkracht grip heeft op wat er gebeurt. Ouders kunnen de klas volgen via de Klasbord-app op iOS & Android of kunnen de updates ontvangen via de e-mailnieuwsbrief."

Waarom dit initiatief?

"Het idee voor Klasbord spookte al een tijdje rond in ons hoofd. We hebben het concept voorgelegd aan een aantal bevriende leerkrachten in onze eigen omgeving. De reacties waren zo enthousiast dat we besloten om het in eigen beheer te gaan ontwikkelen. We hebben een enquête gehouden over social media gebruik onder leerkrachten in het primair onderwijs.

Uit deze enquête blijkt dat school-ouder-communicatie een belangrijk speerpunt is binnen het onderwijs. Hoewel 89,4% van de leerkrachten privé actief is op social media, blijft het vanuit school in veel gevallen beperkt tot een schoolbreed twitter-account. Slechts 3 op de 10 leerkrachten informeert de ouders van zijn of haar eigen klas via social media of een blog. Dit is jammer, want 95% van de ondervraagde leerkrachten zou dit wel leuk vinden, mits de privacy gewaarborgd is en het gemakkelijk werkt.

Klasbord maakt het mogelijk om op een veilige en leuke manier te starten met social media en te ervaren hoe leuk en gemakkelijk het is om het thuisfront te betrekken bij de mooie dingen die gebeuren in de klas."

Hoe werkt het?

"De leerkracht downloadt de app en maakt een eigen klas aan. Vervolgens ontvangt hij of zij een uitnodiging per mail met hierin een unieke klascode en een omschrijving voor ouders en betrokkenen hoe ze de klas kunnen volgen. De uitnodiging kan direct doorgemaild worden of uitgeprint worden, zodat hij persoonlijk uitgedeeld kan worden aan de ouders en betrokkenen rondom de klas.

Ouders downloaden de app en vullen de unieke klascode in, waarmee ze worden gekoppeld aan de juiste klas. Ze maken een profiel aan en versturen een volgverzoek naar de leerkracht. Pas wanneer de leerkracht het volgverzoek accepteert, heeft de ouder toegang tot de berichten van de klas.

Natuurlijk heeft niet iedere ouder een smartphone en dat is ook niet erg. Je kunt de klas ook volgen via de e-mailnieuwsbrief. Je registreert je online en als het volgverzoek geaccepteerd wordt, ontvang je de berichten automatisch per e-mail."

Accepteer cookies

Wat zijn de belangrijkste facts?

"Klasbord is nu ruim 3 weken live en op dit moment zijn er meer dan 500 klassen gestart met Klasbord. Er zijn meer dan 15.000 pushberichten verstuurd en een kleine 7000 e-mails verzonden. We ontvangen dagelijks veel vragen van  leerkrachten. Veel feedback en verbeterpunten waar we erg blij mee zijn, want het geeft aan dat Klasbord leeft! De leukste reactie is van een leerkracht waarvan de kinderen nu al vragen; "Juf, kunnen we hier geen foto van maken voor op Klasbord!?"

Klasbord is een gratis tool en uiteindelijk zal er ook ruimte zijn voor adverteerders op Klasbord. We hebben hiervoor een eerste partner gevonden en zijn voor de komende groeiperiode op zoek naar een 5-tal partijen die met ons willen optrekken om Klasbord tot een groot succes te maken."

Wie is er bij betrokken?

"Klasbord is volledig in eigen beheer ontwikkeld. Ikzelf. Joppe Fransen, ben verantwoordelijk voor het concept, marketing & sales en mijn compagnon Tim Brand is verantwoordelijk voor de technische kant. Klaas Kroot (eigenaar van o.a. Typetuin) heeft ons in de beginfase bijgestaan als adviseur. De animatiefilm is geproduceerd door Full Frame en vormgever Bob Coppieters heeft het design van Klasbord ontwikkeld."

Bron:   Klasbord  -  Download