Apps & Tools

Podcasting gaat als een speer

0

[[image:radio-ipod.jpg::left:0]]FeedBurner, de service die veel blogs gebruiken om hun RSS-feed aan te
bieden, kan vanaf eind vorig jaar ook voor podcasts worden ingezet.
Inmiddels is 10% van het totaal een podcast feed en worden er via
FeedBurner maar liefst 6.000 podcast feeds verspreid.

Podcasting gaat als een speer en de statistieken van FeedBurner en BlogPulse lichten een tipje van de sluier op.

Podcasts zijn radioprogramma’s die mensen zelfstandig kunnen
produceren en via internet en vervolgens pc en/of iPod automatisch
binnengehaald en beluisterd kunnen worden. De groei van het aantal
podcast feeds via FeedBurner is erg
sterk. Bij de start van FeedBurner’s SmartCast had men negen weken nodig om de
eerste 1.000 aan te bieden. Inmiddels komen er elke maand minimaal
1.000 van deze feeds bij, afgelopen mei waren dat er zelfs al 1.400.
[[image:podcasts.jpg::center:1]]
Mede omdat podcasters een inhaalslag doen, zijn er tot nu toe in totaal
50.000 enclosures (in dit geval podcasts) aangeboden. Het is niet
bekend welk deel van het totale aanbod van podcast feeds via FeedBurner
wordt aangeboden. Podcasts feeds kennen gemiddeld 33
abonnee-luisteraars, in februari was dat nog
maar 15. Als je feeds met minder dan 5 abonnees uit het totaal weglaat,
dan is het gemiddeld aantal abonnees per podcast feed 65.

In februari waren er 20 podcast met meer dan 100 abonnees en honderden
podcasts met meer dan 10 abonnees. Op dit moment zijn er 20 podcasts
met meer dan 1.000 abonnees en honderden podcasts met meer dan 100
abonnees. Ook hier is sprake van het bekende ‘long tail’
verschijnsel. Hoewel het nog om kleine aantallen gaat, is dit wel een
duidelijke voorbode van wat ons nog te wachten staat. Het aantal
services en tools om podcasting te produceren en om er gebruik van te
maken neemt van dag tot dag toe. Dit zal zeker zijn effect hebben op de
verdere groei van de populariteit van podcasting. Via BlogPulse zien we
ook de blogosphere steeds meer praten over podcasting.

[[image:trendpc.jpg::center:1]]

Hoewel het concurrende kanaal ‘radio’ nog vele malen vaker besproken
wordt, zien we vanaf begin dit jaar de opvallende ontwikkeling dat er
van maand tot maand een teruggang is in het aantal keren dat over radio
gesproken wordt en dat podcasting daarentegen gewoon door blijft
groeien. Uiteraard snoepen podcastuitzendingen ook gewoon luistertijd
af van traditionele radioprogramma’s.
[[image:trendradiopc.jpg::center:1]]
Uit de FeedBurner cijfers valt ook af te leiden van welke tools mensen bij het
beluisteren van podcasts gebruik maken. Dat blijken vooral (en steeds
meer) gespecialiseerde tools als iPodder, iPodderX en Doppler te zijn.
Ook de algemene tools FeedDemon en NetNewsWire komen overigens in de top van deze ‘tools bij de luisteraars’ voor.

Meer achtergronden:

[Thanks to: FeedBurner, Podcasting on the rise]