Twitter als Glazen Bol

0

Ooit verkondigde John Battelle in zijn boek “The Search: How Google And Its Rivals Rewrote The Rules Of Business And Transformed Our Culture” dat zoekmachine Google niets anders was dan een “database of intentions”. Aan de hand van het zoek-en klikgedrag van gebruikers kreeg Google namelijk inzicht in de intenties van haar gebruikers. Google Trends was het bewijs van dit statement. Zo kon Google Flu Trends bijvoorbeeld eerder voorspellen waar de griep uitbrak dan officiële instanties.

Niet langer is Google alleenheerser op het gebied van voorspellingen. Het lijkt erop dat het stokje nu wordt doorgegeven aan Twitter en Foursquare. Onderzoekers van HP hebben recent een rapport (pdf) uitgebracht waarin ze de voorspellende krachten van sociale media nader onderzocht hebben.

In recent years, social media has become ubiquitous and important for social networking and content sharing. And yet, the content that is generated from these websites remains largely untapped.

waarzeggerDe wetenschappers hebben zich met name gericht op Twitter. Aan de hand van meer dan drie miljoen tweets konden ze onder andere voorspellen welke films een blockbuster zouden worden en welke niet. Zij slaagden hier zelfs beter in dan de Hollywood Stock Exchange (HSX).

Volgens de onderzoekers kan Twitter ingezet worden om ook andere zaken beter te voorspellen.

“While in this study we focused on the problem of predicting box office revenues of movies for the sake of having a clear metric of comparison with other methods, this method can be extended to a large panoply of topics, ranging from the future rating of products to agenda setting and election outcomes. At a deeper level, this work shows how social media expresses a collective wisdom which, when properly tapped, can yield an extremely powerful and accurate indicator of future outcomes.

De onderzoekers staan in dit gedachtengoed niet alleen. Zo bewees de Wall Street Journal een paar weken terug al dat het met behulp van Google en Twitter mogelijk is om aan te geven welke kant het op gaat met de economie. En het PR-bureau Waggener Edstrom slaagde erin om aan de hand van de applicatie Twendz Pro te voorspellen welke films een Oscar zouden winnen.

voorspellingen-twitter

Ik denk dat we aan de vooravond staan van heel spannende ontwikkelingen. Er staat een enorme hoeveelheid aan data tot onze beschikking. Geen wonder ook dat The Economist een speciaal rapport wijdde aan de Data Deluge. Of dat Mobile Monday deze week stil stond bij The Internet of Things.

Nu is het echter nog een te grote chaos. Te complex. Te veel ruis en te weinig signalen. Te veel hooibergen en te weinig naalden, zoals ik een jaar geleden in het artikel “Moving into the Age of Realtime” beschreef. Bedrijven die zich nu gaan richten op het bouwen van algoritmes die in staat zijn om deze grote akkers aan data te doorploegen zitten op goud. Data is de nieuwe olie als het ware. The Predictive Web komt eraan!

Via Twittermania