Een Social Media Manager is geen Community Manager

0

Naar aanleiding van een gesprek met Remco Janssen, realiseerde ik me dat nog te veel mensen geen onderscheid maken tussen de functies Social Media Manager en Community Manager. Aangezien beide rollen, naast wat overlap, ook behoorlijke verschillen vertonen, is het niet juist de twee losjes door elkaar te gebruiken.

Social Media Manager

Zo is de functie van Social Media Manager, meer dan die van Community manager, een rol die naar buiten is gericht. De Social Media Manager legt de focus op het aangaan van nieuwe klantrelaties buiten de community of de website. Hij/zij richt zich vooral op de verschillende sociale netwerken (Twitter, Facebook etc.) om zo boodschappen vanuit de organisatie of het merk zo goed mogelijk over te brengen.

Een Social Media Manager is daarnaast verantwoordelijk voor het managen van de reputatie van een merk buiten de website om. Evaluatie van merkbeleving, het organiseren van campagnes en het inzetten van externe sociale netwerken om de communicatie met klantgroepen te verbeteren, hoort ook bij de taken van een Social Media Manager. Het is daarom een functie die meer dan die van Community Manager verbonden is met marketing, verkoop en PR.

Community Manager

De functie van Community Manager richt zich vooral op de interne organisatie. De focus ligt op klantrelaties met een merk of met een product en onderling. Ervoor zorgen dat de informatie bij de juiste afdelingen en medewerkers komt, relaties versterken en het promoten van samenwerking zijn typische taken van een Community Manager.

Community

Het modereren en het organiseren van kleine en grote acties op een eigen communityplatform (dit kunnen bijvoorbeeld ook groepen op Facebook zijn), om zo de interactie tussen organisatie en klant te stimuleren, maakt hier ook deel van uit. Het zijn juist deze taken die onderlinge relaties versterken en het vertrouwen vergroten. Hieruit kun je concluderen dat deze functie, meer dan die van Social Media Manager, verbonden is met redactie, productontwikkeling, businessontwikkeling en marketing.

Een groot stadion

Tijdens mijn verblijf in Bilbao voor The Nonick Conference had ik op een middag een interessante discussie hierover met Daniela Arens, Blaise Grimes-Viort and Edwina Dendler. Het verschil tussen de twee functies bleek heel eenvoudig uit te leggen aan de hand van het volgende voorbeeld.

Stel je voor: een groot stadion waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. In deze situatie is de Social Media Manager diegene die bij de deur staat en de (juiste) mensen naar binnen haalt. Hij of zij weet namelijk precies waar deze mensen zitten en hoe ze het beste bereikt en uitgenodigd kunnen worden.

Binnen in het stadion staat de Community Manager. Deze vangt de mensen op, heet ze van harte welkom en zorgt ervoor dat ze aan elkaar worden voorgesteld. Verder wijst deze persoon ze op die activiteiten die voor hun interessant zijn en zorgt hij of zij ervoor dat ze ergens met hun vragen en klachten terecht kunnen. Kortom: dat ze het optimaal naar hun zin hebben en een volgende keer terugkomen.

community organisatie betrekken

Overeenkomsten

Natuurlijk zijn er ook zeker overeenkomsten tussen een Social Media Manager en een Community Manager. Zo is het wenselijk dat beide rollen vervuld worden door mensen met sterke communicatieve vaardigheden, die goed kunnen luisteren, groepsdynamieken aan kunnen voelen en als advocaat voor een organisatie of merk kunnen optreden.

Daarnaast zal in kleinere organisaties het verschil tussen de twee functies minder duidelijk zijn en komt het waarschijnlijk vaak voor dat dezelfde persoon taken uit beide functies op zich neemt. Dit neemt niet weg dat het voor een organisatie belangrijk is om te weten wie van de twee ze wil aannemen en voor welke taken deze persoon verantwoordelijk wordt gesteld. Laat Blaise Grimes-Viort hier nu net een mooie post (met vragenlijst) voor geschreven hebben!

Ook voor diegene die solliciteert is het goed om na te denken over de verschillen. De insteek is net anders en voor functies die zo jong zijn als deze twee is alle duidelijkheid die je kunt krijgen een verademing.

Foto’s met dank aan Fotolia