How to, Strategie

Eerste Kamer bepaalt: cookiewet treedt meteen in werking

0

De kogel is door de kerk. Na een intensief debat met Minister Verhagen, ging de Eerste Kamer gisteren, op 8 mei, akkoord met het wijzigen van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de E-Privacy Richtlijn. De gewijzigde wet treedt vrijwel meteen in werking (waarschijnlijk per 1 juli 2012). Nederland is dus voortaan netneutraal en er moet toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van een tracking cookie. Een motie van CDA senator Franken, die opriep de cookiebepaling pas 2013 in werking te laten treden, redde het niet. Wel is besloten dat het amendement bij de cookiewet, dat aangeeft dat bedrijven die tracking cookies plaatsen zelf moeten bewijzen dat ze geen persoonsgegevens verwerken, pas op 31 december van dit jaar zal gelden. Tot die tijd moet de toezichthouder aantonen dat cookies persoonsgegevens bevatten.

Geen uitstel cookiebepaling

De Eerste Kamer steunt de wetswijziging. Het CDA en de VVD zijn desondanks kritisch tijdens de mondelinge behandeling. CDA senator Franken pleit voor het uitstellen van de inwerkingtreding van de cookiebepaling tot januari 2013. Op deze manier krijgen de browserbouwers, verenigd in het worldwideweb consortium (W3C), de kans om een universele Europese standaard te ontwikkelen voor het vragen van toestemming via de browser. Ook de VVD maakt zich sterk voor een Europese implementatie op het zelfde moment. D66, SP en PvdA zijn wel voorstander van een snelle inwerkingtreding, mits de toestemming voor cookies eenmalig en collectief gevraagd mag worden. Dit vindt ook Minister Verhagen (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), die aangeeft niet te willen wachten met implementeren, omdat hij vreest voor boetes vanuit Europa. Bovendien denkt hij dat onmiddellijke inwerkingtreding de browserbouwers weleens zou kunnen stimuleren.

EU Level Playing Field

Op de vraag van de VVD of Nederland niet uit de pas loopt met Europa, vanwege haar strenge cookiebepaling, antwoordt Verhagen ontkennend. Over de ‘normale’ cookiebepaling’ zegt Verhagen terecht dat de exacte tekst uit de Richtlijn wordt aangehouden, dat wil zeggen: ‘toestemming vereist voor plaatsen cookies’. De minister vermeldt helaas niet dat in de ons omringende landen toestemming voor cookies wel via de huidige browsers gevraagd kan worden. In Nederland kan dit niet. De wetstekst an sich wijkt dus niet af, maar de invulling/implementatie van de wetstekst wel. Een gemiste kans.

Uitstel inwerkingtreding motie

Met betrekking tot het amendement Van Bemmel dat werd aangenomen door de Tweede Kamer, geeft de minister aan dat de strenge (toestemmings)vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens alleen gelden als met tracking cookies daadwerkelijk persoonsgegevens verwerkt worden. En dat is nu ook al zo, waardoor Nederland wat het amendement aangaat niet uit de pas loopt met Europa. Het amendement betekent echter wel een omkering van de bewijslast.

Bedrijven die cookies plaatsen moeten dus binnenkort aan de toezichthouder bewijzen dat zij dit niet doen. Het is niet meer de verantwoordelijkheid van de toezichthouder aan te tonen dat zij wel persoonsgegevens verwerken. VVD, CDA en PvdA, vinden terecht dat bedrijven in dit geval wel de tijd moeten krijgen om hun documentatie op orde te krijgen. Daarom treedt deze omkering van de bewijslast pas op 31 december van dit jaar in werking. Kortom; vanaf oudjaarsdag moeten plaatsers van tracking cookies bewijzen dat zij geen persoonsgegevens verwerken, wanneer de OPTA of het CBP hierom vragen.

En nu?

Alhoewel minister Verhagen voorstander is van onmiddellijke inwerkingtreding van de Wet, vindt hij dat de OPTA als handhaver terughoudend moet zijn. Bij de wijze waarop toestemming verkregen moet worden, kijkt OPTA dan ook nauwlettend naar de ontwikkelingen in de EU en de vorderingen van de browserbouwers. OPTA zal echter wel onmiddellijk toezien op de informatieplicht. Zorg dus dat je je websitebezoekers nu al informeert dat je website tracking cookies plaatst en wees hierbij voldoende specifiek. En let op: niet alleen advertentiecookies, maar ook Google analytics cookies vallen onder de wetgeving. Wil je meer weten? Kom dan op 30 mei aanstaande naar het grote cookiedebat van DDMA.