Reportages

Social in B2B: aanpassingsvermogen is het nieuwe concurrentievoordeel

0

Het symposium B2B Goes Social werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Meestal vind ik symposiums wat oppervlakkig en commercieel, maar de sprekers van B2B Goes Social wisten de aandacht van het publiek goed vast te houden met krachtige presentaties, goede insights, gedurfde statements en vooral heel veel waardevolle social tips voor B2B-organisaties.

Het sociale element was tijdens de hele avond goed terug te zien. Door alle aanwezigen werd er in het wilde weg getwitterd over de avond, dat zorgde ervoor dat het symposium het belangrijkste Twitter topic van de avond was. Vragen die voortkwamen uit Twitter werden door de presentator Tom van den Berkhof (@Tvdberkhof) live voorgelegd aan de sprekers, dit zorgde voor een goede interactie met het publiek.

Social media zorgen voor samenhang en klantwaarde

Katherine Kucherenko (@katherinekucher) was zelf de eerste spreekster. Als enige vrouw tussen allemaal sterke mannelijke persoonlijkheden, stond ze haar ‘mannetje’ wel. Het is duidelijk dat zij precies weet hoe het marketinglandschap verandert en wat voor transformatie organisaties moeten ondergaan om een ‘social company’ te worden. Op een aanstekelijke manier nam ze het publiek mee in een virtuele organisatietour.

Met stereotypes beeldde ze de traditionele CIO, CFO, HR-dame en overige managementleden uit binnen een organisatie en gaf zij aan waar het nieuwe management aan moet voldoen. De ‘nieuwe’ CIO moet bijvoorbeeld niet alleen de online technieken begrijpen, maar er ook de toegevoegde waarde van inzien. Er is een behoefte aan hybride CIO’s, die om kunnen gaan met ‘big data‘.

De CFO moet niet meer kijken door de bril van een accountant en HR moet verantwoordelijk worden gesteld voor change management. Volgens Katherina zal geen één organisatie overleven zonder talent management. “Goed uitgebalanceerde, geïntrigeerde organisaties zijn zeldzaam. Je moet samenwerken en je scope vergroten.” Essentieel is de samenwerking tussen marketing en sales, om omgevingskansen te zien. Een aansprekende quote vond ik: “Social media zorgen voor samenhang en klantwaarde en dat zorgt voor duurzaam concurrentievoordeel.”

Bekijk de SlideShare-presentatie. De leukste tweets over de presentatie van Katherine Kucherenko.


Het zijn niet de ideeën, maar de discussies die er uit voortkomen

De tweede spreker Han Gerrits (@hangerrits) wist het publiek ook goed mee te krijgen in zijn verhaal. Het verbaasde hem dat wij zeggen een kennissamenleving te zijn, maar nauwelijks over de middelen beschikken om kennis te delen. Bij innovatie is dat volgens de gepassioneerde spreker nog erger. Hij geeft aan dat mislukkingen keer op keer herhaald blijven worden, omdat kennis gewoonweg niet gedeeld wordt. Dit kan soms miljoenen aan extra kosten opleveren.

Het aanmoedigen van ideeën via een online platform, moet dit voorkomen. Uit zijn praktijkervaring is naar voren gekomen dat niet zozeer de ideeën zelf, maar de reacties op de ideeën voor de meeste toegevoegde waarde zorgden. Er zijn volgens Han Gerrits wel een aantal voorwaarden om een ideeënplatform succesvol uit te rollen in een organisatie.

  • Participatie: hoe zorg je als organisatie dat iedereen meedoet? Het moet extreem eenvoudig, leuk, mooi en belangrijk zijn.
  • Toegankelijkheid: het moet op alle devices werken.
  • In lokale taal
  • Actief discussie op gang houden

“Het ultieme doel is om ergens in de wereld een stukje kennis te vinden, waar jij naar op zoek bent, daar heb je smart social software voor. Daarmee ga je naar een ‘global brain’, door vast te leggen wie, wat, waar van weet”, aldus Han Gerrits.

Wat is er over Han Gerrits op Twitter gezegd? Bekijk ook zijn SlideShare-presentatie.

Individualiseer je organisatie

“I will do my presentation in English, just because it sounds better.” Sharif Khalladi (@sharifkhalladi) is een spreker naar mijn hart. Met een enorm enthousiasme en een gezonde vorm van zelfspot trekt hij het publiek mee in zijn verhaal. Hij begint met een korte samenvatting over de evolutie die het web is ondergaan. Waar web 1.0 nog alleen bestond uit een statische site, waar geen interactiemogelijkheden waren en er dus ook nog geen sprake was van consumentenmacht, veranderde dit drastisch met de komst van web 2.0. Iedereen is connected, the social web is born.

Nu zijn we echter toe aan web 3.0, waar alles draait om het individu. Alle data wordt hierbij bij elkaar gebracht om de online beleving te personaliseren. Van zoekfunctie naar social streaming, naar personalized experience. “People wanna hear from people, not from companies”, aldus  Sharif Khalladi.

70% van alle bedrijven hebben sociale technologieën geadopteerd

Jeroen Coenen (@JeroenCoenen) is zeer recent begonnen bij SalesForce.com. Ik vond dat zijn verhaal niet heel goed overkwam, omdat hij duidelijk een commerciële doelstelling had. Dat terzijde, zaten er zeker wel interessante elementen in zijn presentatie. Hij begon zijn betoog met een aantal macro-economische feiten en trends, bijvoorbeeld dat 35% van de wereldbevolking inmiddels online is, dat er wereldwijd 6 miljard telefoons zijn en dat de informatie elke 4 jaar verdubbelt.

Steeds meer mensen hebben toegang tot informatie, met name in ‘emerging markets’ als India en China. In 2010 is er een wereldwijde sociale revolutie begonnen en in dit jaar heeft 70% van alle bedrijven de sociale technologieën geadopteerd. De kern van het verhaal was dat elk bedrijf in B2B sociaal is en dat de technologieën zorgen voor verbondenheid met  klanten, partners, medewerkers en andere stakeholders; verbondenheid die op deze manier nooit eerder heeft bestaan. Bekijk de SlideShare-presentatie van Jeroen.

The ultimate goal of social media is to be better at business

Clive Roach (@jedi_roach) van Philips Healthcare was de laatste spreker van de avond en zorgde voor een super afsluiting. Zijn boodschap was heel duidelijk: “If you don’t like people, you can’t do social media.” Hij geeft heel duidelijk aan dat community management op lokaal niveau moet plaatsvinden, omdat anders de respons gewoon vele malen lager is. Bij B2B gaat het vooral om het bouwen van communities.


Clive Roach geeft ook aan dat hij nooit kijkt naar hoeveel volgers of fans iemand heeft, maar naar het aantal leads, insights, aanbevelingen en de hoogst behaalde engagement rate.

Social = mensen in je hart toelaten

De overkoepelende boodschap van de avond is dat mensen zaken willen doen met mensen en niet met organisaties. Praktijkcases lieten duidelijk zien dat CIO’s van organisaties meer volgers hebben dan een corporate Twitter-account. Social is niet praten met een organisatie, maar praten met mensen. Om dat te doen, moet je ze eerst in je hart toelaten. B2B Goes Social was wat mij betreft een heel geslaagd evenement en ik kijk uit naar de volgende keer, met dank aan de organisatie en de inspirerende sprekers.