Onderzoek

Gratis! Nu! Succesvol deelnemers werven via e-mailmarketing

0

Heb ik je aandacht? Wie in Nederland mensen wil uitnodigen, gebruikt de toverwoorden ‘nu’ of ‘gratis’. De eerste wekt interesse en straalt een bepaalde urgentie uit, de tweede behoeft in ons kikkerlandje geen verdere uitleg.

Hoewel enigszins gechargeerd, zit hier zeker een kern van waarheid in. Uitgaande van online uitnodigingen is het openingspercentage ongeveer 25%. Deze wordt gerealiseerd enkel door de naam van de afzender en de titel. Deze moeten daarom beide goed zijn.

Titel en afzender

Als afzender houdt dit in dat je op moet passen niet te veel te mailen, anders worden berichten standaard verwijderd in plaats van gelezen. Voor de titel is de consequentie dat deze in die zin goed moet zijn, dat hij interesse opwekt. In dat opzicht zijn zowel ‘gratis’ als ‘nu’ goede keuzes, op de voet gevolgd door ‘tips’. Titels maken is erg lastig en ik heb hiervoor ook niet de waarheid in pacht. Gelukkig heeft Mieke van Rein enkele handvatten. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de titels van mijn eigen blog regelmatig nog worden aangepast omdat ik er teveel iets leuks en origineels van wil maken. Probeer het in ieder geval kort en concreet te houden en toch de lezer over te halen aan de hand van jouw titel verder te klikken.

Vuistregels

Als de begeerde openingsclick bij de ontvanger heeft plaatsgevonden ben je er nog niet. Je hebt slechts een paar regels de tijd om de interesse vast te houden en de lezer te bewegen zich aan te melden. Helaas zie ik het hier vaak verkeerd gaan. Daarom een paar vuistregels voor een converterende uitnodiging en enkele praktijkvoorbeelden van hoe het niet moet.

Ik heb geprobeerd enkele voorbeelden te zoeken waarin de punten die ik benoem duidelijk naar voren komen. Er bestaan er echter veel meer uitnodigingen die in mindere mate niet optimaal zijn en de selectie houdt ook niet in dat de voorbeelden per definitie helemaal slecht zijn.

Geachte relatie

Onpersoonlijke aanhef en te snel richting verkoop.

Aanhef

Probeer de aanhef zo persoonlijk mogelijk te maken. Als het kan dan met voor- en achternaam. Het opbouwen van een complete en up-to-date database is hierbij erg belangrijk. Indien je geen gegevens hebt, probeer dan toch zo persoonlijk mogelijk over te komen. Ikzelf vind het ‘geachte relatie’ uit voorbeeld 1, wat klinisch en zou altijd gaan voor iets minder formeels. Bijvoorbeeld beste belegger, blogger, vogelliefhebber of wandelaar.

Wat gaat er gebeuren?

Begin hierna met kort te zeggen waarvoor je iemand uitnodigt. Meestal gebeurt dit nog wel goed maar uitnodigingen zoals het 3e voorbeeld, komen ook regelmatig voor. Pas in de 2e alinea wordt het hier enigszins duidelijk waar het over gaat. Dit is te laat en resulteert in lagere respons.

Daarbij wordt er vaak gemakshalve vanuit gegaan dat iedereen weet wat een webinar, webseminar of online seminar is. Hoewel dit enigszins afhankelijk is van de samenstelling van de groep genodigden weet ik dat veel mensen dit niet precies weten. We krijgen nog regelmatig belletjes naar kantoor van mensen die vragen waar ze moeten zijn.

Wijd aan de uitleg hooguit 2 a 3 zinnen en zet deze in het begin van je uitnodiging.

Voorbeeld uitnodiging

Wat heeft de lezer aan deze verdieping in hun gedachtengoed?

Wat heeft de kijker er aan?

Leg vervolgens uit wat de persoon die je uitnodigt, er aan heeft om mee te doen. Waarom is het belangrijk en helemaal wat kan of weet hij na pakweg een uur?

In die zin doet Frankwatching het voor haar webinars goed. In 3 regels weet je wat er te halen is. Dit kan in het 2e voorbeeld scherper. Wat heb je aan de verdieping waarvan sprake is? Pas hierbij wel op dat je niet al inhoudelijk zaken gaat uitleggen in de uitnodiging. Hiervoor dient nou juist het webinar zelf. Wanneer je toch nog het één en ander wil toelichten, gebruik dan een aparte landingspagina voor je seminar waarop je deze uitleg zet. De uitnodiging is hiervoor niet bedoeld!

Te lange uitnodging

Waar kan ik klikken?

Valkuil is dat veel partijen in dit gedeelte gaan beschrijven waarom zij eigenlijk willen dat iemand meedoet of toch al beginnen te verkopen, in plaats van zich te verplaatsen in de lezer. Dit zie je ook gebeuren in het 1e voorbeeld. Ik ben als lezer nog helemaal niet bezig met de aanschaf van een product. Dat komt later. Ik snap wel dat bedoelt wordt dat het prettig voor mij is dat de instrumenten goedkoop zijn, maar als lezer ben ik daar op dit moment nog niet mee bezig.

Klik hier!

Je uitnodiging heeft maar één doel en dat is inschrijvingen genereren. Zorg er dan ook voor dat er een duidelijke link is, liefst in de vorm van een button. Sommige mensen willen zich direct na het lezen van de titel al aanmelden. Laat ze niet zoeken. Het behoeft geen verdere uitleg dat de 3e uitnodiging hiervoor geen voldoende scoort.

Exacte wetenschap

Het blijft al met al natuurlijk geen exacte wetenschap en mijn mening is ook maar subjectief. Veel hangt ook af van de groep mensen die je wilt mailen. Het kan echter nooit kwaad kort en bondig te zijn en je continu te verplaatsen in de ontvanger in plaats van door je eigen bril te kijken.

Reacties en vragen zijn altijd welkom. Succes met uitnodigen!