Inspiratie, Verdieping

10 gebruikerstypes: wie doet wat met technologie?

0

geeksOnlangs verscheen er weer een interessant PEW Internet and American Life rapport waarin beschreven wordt welke verschillende types technologie-gebruikers onderscheiden kunnen worden. En omdat ik door anderen wel eens gekscherend een ‘nerd’ of een ‘geek’ genoemd word vanwege mijn voorliefde voor technologie en met name voor alles met een USB-snoer eraan was ik benieuwd of ‘mijn type’ ook terug te vinden zou zijn in dit rapport.

PEWInmiddels weet ik, dankzij de bijbehorende test, dat ik volgens PEW tot het tweede type behoor ofwel dat ik een Connector ben. Voor iedereen die ook wil weten wat voor technologie-type hijzelf is of die wil leren herkennen hoe anderen met technologie omgaan beschrijf ik hieronder kort de tien verschillende types met hun kenmerken.

Voor het onderzoek zijn zo’n 4000 gebruikers geinterviewd op basis van de volgende drie vragen:

1. Hoe gebruik je internet en andere communicatietechnologieen en met welke devices/diensten doe je dat?
2. Welke activiteiten ontplooi je online en hoe vaak doe je dat?
3. Welke rol speelt technologie in je leven?

Op basis van de antwoorden op deze vragen zijn uiteindelijk tien verschillende gebruikerstypes bepaald. De types 1 tot en met 4 behoren tot de hoofdcategorie Elite Tech Users (31% van de Amerikaanse volwassenen), de types 5 en 6 vallen onder de Middle of the Road Tech Users (20% van de Amerikaanse volwassenen) en de types 7 tot en met 10 behoren tenslotte tot de categorie Few Tech Assets (49% van de volwassenen in de VS).

Voor de duidelijkheid heb ik de oorspronkelijke Engelse type-aanduidingen (zoals bijvoorbeeld ook de eerdergenoemde Connector) vrij vertaald. In de afgebeelde tabel zijn de Engelse termen uiteraard wel terug te vinden.

1. De allesdoener
2. De alles en iedereen met alles en iedereen verbindende gebruiker
3. De afgestompte veteraan
4. De productivitieitsverbeteraar
5. De mobiel verslaafde gebruiker
6. De weliswaar online maar wat een gedoe-gebruiker
7. De onervaren experimenteerder
8. De ‘voor- mij- is- het- zo- wel- genoeg’ gebruiker
9. De onverschillige gebruiker
10. De niet-gebruiker

tabelpew.jpg

1. Omnivores 

geeksType 1, de allesdoener bezit een overvloed aan apparaten en doet er van alles mee. Speelt bijvoorbeeld games, kijkt video op een iPod en tv op zijn laptop. Is een ware web 2.0 fan, blogt, is lid van social networks, zet zelf van alles online en heeft totaal geen moeite met de overdaad aan informatie die internet oplevert. De gemiddelde leeftijd van dit type is ergens in de twintig en uiteraard maakt hij overal waar het kan gebruik van een breedbandverbinding. Type 1 geldt voor 8% van de volwassen bevolking in de V.S. (afbeelding: The Future and the Geeks, gapingvoid).

2. Connectors

Type 2, de alles en iedereen met alles en iedereen verbindende gebruiker ziet technologie vooral als het middel om zichzelf te verbinden met enerzijds digitale content en anderzijds met andere mensen. Dit type is ook rijkelijk voorzien van devices en gebruikt deze ook veel onderweg. Type 2 bestaat voor een groot gedeelte uit vrouwen van midden 30 en ook type 2 blogt en is lid van een community. Maar in vergelijking met type 1 is deze groep net iets minder technisch georienteerd. 7% van de Amerikaanse volwassenen is een type 2.

3. Lackluster Veterans

EscType 3, de afgestompte veteraan was ooit heel enthousiast over technologie maar is daar inmiddels van teruggekomen. Nu beschouwt hij internet als een middel dat weliswaar zijn productiviteit bevordert maar daar blijft het dan ook bij. Online zelfexpressie of mobiele media zijn niet zijn ding, maar surfen en mailen werken prima voor hem. Type 3 beslaat zo’n 8% van de volwassenen in de V.S.

4. Productivity Enhancers

Type 4, de productiviteitsverbeteraars houden van technologie omdat die ervoor zorgt dat ze productiever zijn. Zowel thuis al op het werk. Maar verder dan dat gaat de liefde niet, type 4 is te druk -met zijn baan en/of het gezin- om zich te verdiepen in bijvoorbeeld de blogosfeer en ook een video kijken op de mobiel of laptop doet type 4 niet. Ook hier geldt dat dit type op 8 % van de volwassen Amerikaanse bevolking van toepassing is.

5. Mobile Centrics

Type 5, de mobiel verslaafde is vooral in de weer met de mobiele telefoon en gebruikt deze overal voor. Hun mobiel kan alles. Niettemin is ook voor dit type, net als voor type 2, technologie het middel om hen in contact te brengen met andere mensen. De rol van technologie is dus vooral een sociale rol. 10% van de volwassenen kan tot deze categorie gerekend worden.

6. Conected But Hassled

Type 6, de weliswaar online maar wat een gedoe-gebruiker, deze kan wel omgaan met de technologie en de apparaten maar vindt het allemaal maar lastig. Ze weten zich vooral geen raad met de overdaad aan informatie die op hen afkomt. Opnieuw 10 % van de volwassen bevolking.

7. Inexperienced Experimenters

Type 7, de onervaren experimenteerder is zoals gezegd onervaren maar wel bereid om dingen uit te proberen. Zijn onervarenheid komt hoofdzakelijk doordat hij (nog) niet veel aan technologie in huis heeft. Over het feit dat technologie het mogelijk maakt om gemakkelijk in contact te treden met anderen en ook hun productiviteit bevordert is type 7 zeker enthousiast. Type 7 is veelal een vrouw van 50+ met een meer dan gemiddeld inkomen. 8% van de Amerikaanse volwassenen vallen onder dit type.

8. Light But Satisfied

retrofoonType 8, de voor-mij-is-het-zo-wel-genoeg gebruiker maakt nog niet zo lang gebruik van internet, is niet dagelijks online en vindt dat ook niet nodig. Het speelt geen belangrijke rol in zijn leven. Anders dan veel van de andere types zou deze groep liever hun mobiele telefoon inleveren dan hun vaste lijn opgeven. Een relatief hoog percentage van 15% van de volwassen bevolking zien we bij dit type.

9. Indifferents

Type 9, de onverschillige gebruiker heeft van alles aan apparaten bij de hand maar gebruikt ze niet erg frequent en vind dat ook helemaal niet erg. Breedbandinternet is niet gebruikelijk in deze groep en hun mobiele telefoons zijn niet voorzien van uitgebreide functies. Technologie speelt op geen enkele manier een centrale rol in het leven van dit type.Voor type 9 geldt dat het hier gaat om zo’n 11% van de Amerikaanse volwassenen.

10. Off the Network

Type 10 tenslotte, de niet-gebruiker. Deze heeft niet of nauwelijks toegang tot internet en is ook niet vaak in het bezit van een mobiele telefoon. De gemiddelde leeftijd van deze groep ligt op midden zestig en het zijn vooral de vrouwen die in deze categorie zitten. In de V.S gaat het toch nog altijd om 15% van de bevolking.

Meer achtergronden

Ondanks het feit dat het hier om Amerikaanse cijfers gaat, die waarschijnlijk slechts deels geprojecteerd kunnen worden op Nederland en ondanks het feit dat de conclusies onvermijdelijk generaliserend zijn vind ik de types wel herkenbaar. En deze gaan, naast mijn eigen waarnemingen, mij zeker helpen bij het uitwerken van de concepten die ik op dit moment aan het ontwikkelen ben.

De test waarover ik aan het begin van het artikel sprak vind je hier: Where do you fit?. Het complete rapport (55 pagina’s) vind je hier: Typology of Information and Communication Technology Users (hier de pdf).
Verder wil ik verwijzen naar dit artikel dat eerder hier op Frankwatching verscheen: The MeMix: places, devices & activities (2) en dat raakvlakken heeft met dit onderwerp.

Oproep voor Frankwatching-bezoekers en -bloggers

FrankwatchingTer afsluiting heb ik nog een vraag aan alle Frankwatching-bezoekers en bloggers: Ik speel al een tijd met het idee om een estafette-column te organiseren waarbij ik jullie allemaal wil vragen ons deelgenoot te maken van jullie digitale levensstijl. Met andere woorden, een mini-onderzoek als dat van PEW met als onderwerp ‘wat doen jullie wat met welke technologie en waarom? Zo’n column lijkt mij een leuk idee en ook Frank voelt er voor. Als ik nu eens de aftrap doe, een vragenlijst maak -uiteraard met input van jullie- wie doet er dan mee? En wie biedt zich aan als vrijwilliger om de ‘eerste’ te zijn? Jullie reacties zijn welkom!