iPhone als mainframe-applicatie

0

Voor de iPhone worden 1200 applicaties per minuut gedownload. Daarmee is het de meest populaire computer van het moment. Veel minder bekend dan de iPhone, maar in de praktijk door nog meer mensen gebruikt, is het mainframe. Deze technologie, die onder meer gebruikt wordt voor elektronisch bankieren en die aan de basis lag van reizen naar de maan, kan sinds kort communiceren met de iPhone. Het 46-jarige mainframe is daarmee de langst bestaande iPhone applicatie.

Mainframes worden door iedereen gebruikt, maar bijna niemand ziet dit ooit. Zelfs voor de academische wereld en voor vele zeer ervaren ICT-professionals blijft het mainframe verborgen. Allerlei organisaties zetten deze centrale computersystemen in voor het verwerken van grote hoeveelheden transacties. Denk aan het overboeken van geld naar een bankrekening, het bestellen van een vliegticket of het verwerken van een belastingaangifte.

Mainframes zijn toegesneden op grote databases die een hoge mate van betrouwbaarheid, veiligheid, verwerkingscapaciteit en beschikbaarheid vereisen. Bedrijven hebben sinds de jaren ’60 miljarden euro’s geïnvesteerd in het ontwikkelen van mainframesoftware. Hierdoor sluit het mainframe naadloos aan op de bedrijfsvoering en daarmee is het vaak een van de meest waardevolle assets van grote bedrijven.

Meer mainframemogelijkheden

Door het mainframe te laten communiceren met smartphones ontstaan nieuwe mogelijkheden om grote databases te koppelen aan web 2.0 toepassingen zoals Google Maps.

Door het mainframe te laten communiceren met smartphones ontstaan nieuwe mogelijkheden om grote databases te koppelen aan web 2.0 toepassingen zoals Google Maps.

Tegenwoordig kan het mainframe ook prima overweg met de nieuwste internetapplicaties en verschillende soorten smartphones die op de markt aanwezig zijn. Het gebruik van smartphones door jong en oud is versneld door de introductie van de iPhone van Apple. Het gebruikersinterface heeft een grote bijdrage geleverd aan het breed toegankelijk maken van nieuwe technologie en applicaties. Door het mainframe te laten communiceren met smartphones ontstaan nieuwe mogelijkheden om grote databases te koppelen aan web 2.0 toepassingen zoals Google Maps.

Desondanks maken nog maar weinig bedrijven gebruik van nieuwe innovatieve toepassingen op het mainframe en laten ze daarmee de potentie van het belangrijkste en vaak meest essentiële bedrijfskapitaal dat ze in hun bezit hebben, onbenut. Het gebruik van webtechnologie kan een eenvoudige en slimme manier zijn om toegang te krijgen tot mainframedata en programma’s. Hoewel de eindgebruiker dit vaak niet doorheeft, gebeurt dit al via de standaardwebapplicaties die we benaderen met onze browser.

Vaak zitten er dag en nacht een paar mensen bij het mainframe om een oogje in het zeil te houden, want ook in de nacht vindt er veel gegevensverwerking plaats. Denk hierbij aan het order-systeem, het ticketingsysteem, of het polisadministratiesysteem. Met een smartphone zouden we het mainframe ook op afstand kunnen aansturen. Door je eigen applicatie te ontwikkelen word je op afstand geattendeerd zodra er iets gebeurt wat je aandacht nodig heeft.

Daarom wordt verwacht dat op mainframegebaseerde oplossingen een grote rol gaan spelen in de toepassing van smartphones in de komende decennia. De vraag is, is de iPhone nu zelf een (mainframe-)applicatie geworden?

*Op http://www.redbooks.ibm.com (System z on the Go! Access to z/OS from Smartphones) is stap voor stap te lezen hoe IBM-ers het mainframe hebben verbonden met de iPhone.