Onderzoek

Social media integratie is direct gelinkt aan bedrijfsresultaten

0

Bedrijven die sociale media sterk integreren in hun processen, vertonen betere financiële bedrijfsresultaten dan bedrijven die sociale media niet integreren. Dat is één van de opmerkelijkste conclusies uit het InSites Consulting onderzoek bij 400 senior marketeers in Engeland en Amerika.

Positieve relatie tussen integratie sociale media en bedrijfsresultaten

De positieve relatie gaat zelfs verder. Een goede integratie van sociale media, betekent eveneens een hogere impact van marketing communicatie en meer tevreden klanten. Toegegeven, het onderzoek kan geen antwoord bieden op de ‘kip-of-ei’ discussie. Het zou kunnen dat bedrijven met goede resultaten en tevreden klanten sneller de stap zetten naar de integratie van sociale media. De conclusie is: beiden vertonen een positieve relatie.

Hoge adoptie sociale netwerken, lage adoptie sociale media integratie

De resultaten van het onderzoek bevestigen dat de meerderheid van de bedrijven aanwezig is op sociale netwerksites. 68% heeft een Facebookpagina, 56% een Twitteraccount en 47% een bedrijfspagina op LinkedIn. De meerderheid van de bedrijven heeft met andere woorden zijn weg naar sociale netwerksites gevonden. Anderzijds tonen de resultaten aan dat de integratie van sociale media nog pas in de kinderschoenen staat. Slechts 14% stelt dat sociale media volledig geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering.

Persoonlijk vind ik die 14% nogal veel. Bij het bestuderen van de resultaten viel het op dat het voornamelijk kleinere, servicebedrijven uit de marketingwereld zijn die deze stelling bevestigen. 38% van de bedrijven geeft aan niets te doen of pas helemaal aan het begin van het proces staan. De overige 47% bevindt zich in een fase van experimenteren en werken aan de integratie.

Drie elementen bepalen een succesvolle integratie

Om sociale media succesvol te integreren zijn drie elementen belangrijk volgens de marketeers in dit onderzoek:

  • In de eerste plaats moeten er enkele concrete investeringen worden gedaan. De belangrijkste zijn een investering in opleidingen voor de medewerkers en daarnaast is het van belang om de technische infrastructuur klaar te stomen.
  • Ten tweede gaat het over een noodzakelijke evolutie bij het schrijven van (marketing)plannen. Die evolutie start bij het uitdenken van enkele pilots en loopt tot de volledige integratie van sociale media in alle plannen. Volgens het onderzoek is het interessant om als pilot te starten met het opbouwen van eigen sociale media accounts, het opzetten van een fan community, starten met een blog en het begeleiden van een productlancering via sociale media.
  • Ten derde is het belangrijk dat de sociale media initiatieven in lijn zijn met de cultuur en de waarden van het betrokken bedrijf. De studie geeft aan dat bedrijven met waarden als ‘open’, ‘authentiek’ en ‘positivisme’ er sneller in slagen sociale media te integreren.

Meten van succes

Bedrijven willen de toegevoegde waarde van hun sociale media integratie uiteraard zo tastbaar mogelijk maken. Daarvoor worden een aantal doelen vastgelegd. De meest gebruikte parameters om succes te meten zijn: leads gegenereerd via sociale media (52%), online bereik (46%), adoptie van sociale media onder eigen medewerkers (34%), de impact/ het sentiment van de online conversaties (34%) en invloedskarakteristieken, zoals de Klout score (28%).

Conclusie

De meerderheid van de bedrijven is aan het uitzoeken hoe ze op een impactvolle manier sociale media kunnen integreren in hun bedrijfsprocessen. De positieve relatie tussen sociale media integratie en de bedrijfsresultaten, moedigt aan om dit verandertraject verder door te zetten. Wat mij opvalt is de rol van bedrijfscultuur in dit verhaal. Bedrijven met een open, positieve en authentieke cultuur maken het snelst stappen. Bovendien bieden sociale media de mogelijkheid om de bedrijfscultuur heel tastbaar te maken. Hierdoor stijgt de transparantie en krijgt de markt een duidelijk zicht op waar het bedrijf echt voor staat.

Alle details van dit onderzoek kun je terugvinden in deze presentatie:


Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen!