Reportages

Meer vrouwen in de IT? Praat niet alleen over diversiteit, handel ernaar!

0

Vorige week stond helemaal in het teken van Girlsday 2013, een internationaal initiatief dat in Nederland door VHTO wordt getrokken om jonge meiden te enthousiasmeren voor werkvelden zoals bèta, tech en IT. Girlsday is officieel op 25 april, dit jaar werd het evenement in Nederland door Prinses Máxima geopend.

Opvallend is dat het minder bekend is dan bijvoorbeeld Internationale Vrouwendag op 8 maart, maar daar is nu zeker verandering in gekomen, bijvoorbeeld door de invulling die IT-bedrijven eraan hebben gegeven. Als supporter van de vrouwenzaak (zoals de meesten het noemen) en belieber, uhm, believer van vrouwen aan de top, juich ik deze dag van harte toe.

Meer vrouwen in de IT

De eerste vraag die altijd bij dit soort projecten opkomt, is waarom het nodig is en vervolgens of je er wel goed aan doet om je eraan te wagen. Dat er nog te weinig vrouwen in de IT, tech en bèta werken, is een understatement. Over een aantal jaar zal dit alleen maar meer worden. We zoeken al bijna tien jaar massaal naar vaardige internetontwikkelaars in Nederland, het liefst programmeurs die met PHP, C++, Java of C# kunnen werken en tegenover een redelijk tarief. Natuurlijk is er meer te doen in het werkveld, met een iets minder hoog “nerdgehalte” en een hoger sociaal gehalte. Denk aan alle organisatorische nevenfuncties van de projectmanager, programmamanager en zelfs de CIO. De tijd van fabriekstechnologie die mijn oma nog gekend heeft, is ook voorbij. Natuurlijk zullen de functies door de jaren heen nog gaan veranderen.

Laagdrempelige en leuke kennismaking

Een drietal Orange-vrouwen vertelde aan zo’n twintig meiden van de Katholieke Montessori School uit Bussum over hun dagelijkse werkzaamheden. De meiden staan op het punt om hun middelbare school uit te kiezen en even later ook het profiel dat zij gaan volgen. Geen van deze drie dames heeft een technische studie gedaan. Achteraf zouden zij er best in geïnteresseerd zijn geweest, als zij er destijds meer over hadden gehoord. Als jonge meiden hadden zij niet het idee dat ze dit konden en wilden. Daarom is het goed dat Nederlandse meiden tegenwoordig op jonge leeftijd op een laagdrempelige en leuke manier kennis maken met dit soort werkvelden. Ze krijgen het vertrouwen dat zij er wat mee kunnen, kunnen weloverwogen kiezen en hebben ook nog eens een grotere kans op een baan.

Girlsday 2013

Ook kregen de dames een tour door het datacenter dat onder het gebouw gevestigd is. Als je denkt dat een aantal kasten en kabels heel saai is, dan heb je het mis. Er zitten behoorlijk veel veiligheidsaspecten aan zo’n datacenter en de meiden luisterden geboeid naar de verhalen. Zo zit er om het gebouw water zodat een auto niet rechtstreeks het datacenter in kan rijden. Het gebouw is zo opgesteld dat een vliegtuig het datacenter niet zou bereiken. De meiden mochten ook een koelingsmachine met een razende motor aanzetten. Normaal gesproken heb je hier speciale oorkleppen voor nodig, maar deze meiden waren niet bang voor het geluid. Ze drukten hun oren hard dicht en keken toe hoe de motor startte.

Lotingssysteem van Technasia

De Katholieke Montessori School is sinds 2010 een gecertificeerde VTB-Pro school. VTB staat voor verbreding techniek in het basisonderwijs. De school is door het ministerie van OCW uitgeroepen tot Excellente School. KMS wil het landelijke beleidsthema van OCW over Wetenschap, Techniek en Excellentie structureel verdiepen. Het is daarbij de bedoeling dat de interesse van de meiden niet ophoudt aan het eind van groep 8, maar doorgetrokken wordt in het voortgezet onderwijs en de verdere studie. Een overgrote meerderheid van die twintig meiden wil naar het Technasium. Sterker nog, de interesse voor dit soort scholen in de Randstad is dit jaar zo groot dat ze een lotingssysteem moeten hanteren. Sommige meiden willen wel, maar kunnen techniek nog niet bij dit soort scholen volgen. Zij komen er evengoed wel. Daar ben ik van overtuigd.

De appel valt niet ver van de boom

Een zeer terechte opmerking die vroeg of laat wordt gemaakt, is wellicht dat deze meiden sowieso goede kansen krijgen en bevoorrecht zijn. Vaak hebben ze al een ouder die in tech werkt of in een laboratorium. De appel valt niet ver van de boom. De meiden hebben de aangeboren capaciteiten om dit soort werkvelden te kunnen betreden. Zij krijgen van huis uit en ook vanuit een school zoals de KMS al behoorlijk veel mee, waardoor deze werkvelden niet eng of vreemd klinken. Natuurlijk is het zo dat meiden die in een minder bevoorrechte positie zitten net zo goed hiervoor zouden moeten kunnen kiezen als zij dat zouden willen. Juist dat soort meiden!

Girlsday 2013

Verslag voor de Europese Commissie

Bij de dochter van onze Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, wordt excellentie van huis uit gestimuleerd. Zij was mee en maakte overal aantekeningen van voor een verslag dat hoogstwaarschijnlijk binnenkort aan de Europese Commissie zal worden gepresenteerd. In een wereld waarin IT en tech steeds toegankelijker worden, ben ik ervan overtuigd dat verschillende soorten meiden op een gegeven moment vanuit zichzelf voor dit soort werkvelden zullen kiezen en evengoed uit zichzelf zullen uitblinken in wat zij doen. In de tussentijd ondersteunt de Europese Commissie vrouwelijke startups in de IT en tech door financiële middelen beschikbaar te stellen, die een bijdrage kunnen leveren aan innovatie in de breedste zin van het woord.

Graantje meepikken

Er is niet zoveel gepraat over meer vrouwen in de boardrooms en in “masculiene” werkvelden, als je dit voor het gemak zo wilt noemen, als in de afgelopen jaren. Vanuit communicatieperspectief wil iedereen een graantje meepikken en het onderwerp kapen om zichzelf positief te presenteren. Ook in de journalistiek kom je in dit verband vaak het fenomeen news hijacking tegen. Ben je een Belg? Dan ben je ineens expert over Belgen in het bedrijfsleven. Ben je een Canadees? Dan publiceer je toch gewoon een boek over Canadezen aan de top? Ben je een Chinees? Laat je overal horen over de verschillen tussen Nederland en China.

Girlsday 2013

Meer meiden enthousiast krijgen voor IT, tech en bèta in de hoop dat zij ooit bedrijven zullen gaan leiden, is vrij Nederlands. In de VS bijvoorbeeld krijgen dit soort werkvelden een prominentere plaats in het onderwijs. In Rusland zijn vrouwen sinds jaar en dag gewend om met techniek om te gaan. Wij kennen dit over het algemeen nog niet over de gehele linie. Al het geluid rondom deze thematiek blijft uitstekend. Tegelijkertijd is het aantal individuen en daarmee ook bedrijven, dat ernaar handelt nog te gering. Dan gaat het geeneens alleen om vrouwen, maar om diversiteit in het algemeen. Er is een discrepantie tussen de hoeveelheid aandacht die diversiteit krijgt en de daadwerkelijke resultaten.

Diversiteit stimuleert innovatie

Al jaren wordt er wereldwijd op diversiteit ingezoomd. Sterker nog, één van de internationale pijlers voor de aankomende jaren blijft diversiteit. Daar valt sekse onder, maar ook nationaliteit, leeftijd, kleur, geloof, mentaliteit, cultuur, opleiding enzovoorts. Bij een internationaal bedrijf gaat diversiteit over het algemeen wat gemakkelijker dan bij een lokaal bedrijf. Internationale bedrijven hebben sowieso al gauw een zeer diverse groep mensen in dienst. Een lokaal bedrijf daarentegen faalt soms in de weerspiegeling van de samenleving. Soms proberen bedrijven een reële evenredigheid te handhaven en soms ook zeer zeker niet. Evenredigheid is juist één van de meest waardevolle pijlers van een bedrijf omdat geen enkele factor innovatie, zowel op micro- als macroniveau, zo stimuleert als diversiteit. Sta daar eens wat vaker bij stil, koester de verschillen tussen mensen en bewaak die zoveel mogelijk.

Nu jij…

We zijn nog lang niet uitgepraat. Misschien ben je het er niet mee eens, of juist wel. Misschien wil je hier iets over kwijt, of juist liever niet. Misschien wil je in discussie gaan met anderen, of lees je juist zo anoniem mogelijk vanaf een afstand mee. Hoe dan ook, reageren kan. The floor is yours…