Columns

Hoe belangrijk ben je als communitymanager eigenlijk?

0

Als communitymanager ben je op de achtergrond altijd bezig met het faciliteren, begeleiden en coördineren van een community. Je staat in dienst van de community en zorgt ervoor dat deze dynamisch, interactief en van voldoende kwaliteit is en blijft, zodat leden hun interesse niet verliezen en graag terugkomen. Uitgangspunt is dus altijd de tevredenheid van je leden. Zij zijn het namelijk die veel tijd in de community steken en waar je afhankelijk van bent.

Het draait niet om de communitymanager

Een goed functionerende community draait om haar leden. Het is daarom essentieel dat een communitymanager per direct vervangbaar is. Bij ziekte of vertrek van is het namelijk niet de bedoeling dat een hele community stil komt te liggen, omdat deze voornamelijk draaide rondom de manager.

Dat is makkelijk gesteld, maar lastiger om goed uit te voeren. Een van de taken van een community manager is juist om met zoveel mogelijk leden persoonlijk contact te hebben, vertrouwen op te bouwen en dus relaties aan te gaan binnen de community.

Het is essentieel dat de communitymanager per direct vervangbaar is.

Als community manager ben je, als je het goed doet, net zo vaak aanwezig op de community als je ‘hard core’ leden. Je bent zeer goed op de hoogte van wie de leden zijn, maar ook de dynamiek die zich tussen de leden afspeelt. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat je als diplomaat optreedt en op transparante wijze aangeeft wat wel en wat niet gewenst is in de community. Ook al doe je dit laatste met de grootste bescheidenheid, het is bijna onontkoombaar dat je als persoon je stempel drukt op de community.

Hoe zorg je dat je vervangbaar bent?

Hoe kun je er dan voor zorgen dat jij degene bent die met zijn invloed en kennis de community (bij)stuurt, maar toch direct vervangbaar bent (omdat de community immers niet om de community manager moet draaien)?

Community

Wanneer de community onderdeel uitmaakt van een organisatie is het belangrijk dat deze organisatie in zijn geheel zoveel mogelijk bij de community wordt betrokken. Hoe meer de community als ‘speeltje’ van de communitymanager wordt gezien, hoe minder andere werknemers gemotiveerd zijn hun eigen bijdragen te leveren. Dit heeft als gevolg dat de community manager, naast moderatie en coördinatie, ook een groot gedeelte van de communicatie op zich zal (moeten) nemen.

Het doel: een zelfsturende en zelfregulerende community

Daarnaast is het goed niet alleen duidelijke huisregels en kaders voor de community op te zetten, maar ook een groep actieve leden (ambassadeurs) verantwoordelijk te maken voor het correct naleven van deze regels door alle leden.

Belangrijk hierbij is dat, naast veel vertrouwen tussen de ambassadeurs en de communitymanager, goede afspraken worden gemaakt over de moderatie. Op deze manier worden ambassadeurs de moderators die aan de voorkant van de community de leden en inhoud in goede banen leiden. Dit stelt de communitymanager in staat om op de achtergrond meer als coördinator/facilitator op te treden.

Mocht het dan onverhoopt voorkomen dat dat de communitymanager op korte termijn niet meer beschikbaar is, dan zal de community er waarschijnlijk als laatste achterkomen, omdat ze in grote mate zelfregulerend en zelfsturend is. Bovendien zijn er in die situatie ook andere aanspreekpunten binnen de organisatie waar de leden zich tot kunnen richten. Mission accomplished.

Foto’s met dank aan Fotolia. Dit artikel is eerder gepubliceerd op Communitymanagers.nl