Trends

Eurocrisis biedt kansen voor online betaalindustrie

0

Voor veel Europese bedrijven zal 2011 de boeken ingaan als het jaar dat de euro aan de rand van de afgrond balanceerde, het jaar van de ‘big bazooka’, het jaar van de ontembare eurocrisis. Ondanks en misschien wel dankzij deze crisis, zullen veel spelers binnen de online betaalindustrie 2011 juist evalueren als een goed jaar.

J.P. Morgan voorspelde dat er in 2011 sprake zou zijn van een wereldwijde groei van 19% voor de e-commerce met een totale omzet van 680 miljard US dollar. Het groeiende aantal transacties, de toenemende vraag naar nieuwe online betaaloplossingenen en de invloed van de eurocrisis zullen de ontwikkelingen binnen het Europese online betaallandschap domineren in 2012.

Banken zoeken naar liquiditeit

Een van de consequenties van de financiële crisis, is de zoektocht van Europese banken naar liquiditeit. De banken kunnen deze liquiditeit aantrekken via collecterende payment service providers, omdat deze dienstverleners liquiditeit beheren via de transacties die zij verwerken voor webwinkeliers. Sommige banken ontwikkelen mogelijk hun eigen online betaalactiviteiten. De Omnikassa van de Rabobank, waarvan de lancering in januari 2012 onlangs werd aangekondigd, is hiervan een voorbeeld. Andere banken zullen investeren in samenwerkingsverbanden met bestaande collecterende payment service providers.

Dat is een interessante ontwikkeling voor de collecterende payment service providers, omdat de banken hun prijs per transactie zullen verlagen. Webwinkeliers hebben ook profijt van deze ontwikkelingen, die een boost geven aan het online betaallandschap.

Toename online transacties

Ondanks de eurocrisis doen consumenten steeds meer van hun aankopen online. Voor het nog lopende jaar wordt bijvoorbeeld verwacht dat de online kerstaankopen in Europa weer zullen stijgen en wel met 13,2%. Die continue groeicurve bij online aankopen komt onder andere doordat het vaak goedkoper is om online te bestellen. Daarnaast groeit het aantal internetaansluitingen in Europa sterk, de verbinding wordt steeds beter en de logistiek rondom online aankopen is steeds beter geregeld. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn een vraag naar meer transparantie van kosten en een toenemende behoefte aan veiligheid bij online betalingen.

Deze roep om meer transparantie zorgt ervoor dat de prijs per transactie onder druk komt te staan. Dit leidt mogelijk tot een lagere marge per transactie. Het mogelijk maken van online transacties alleen, zal voor de dienstverleners van online betalingen niet meer voldoende zijn om webwinkeliers te overtuigen klant te worden. Zij zullen meer extra services en features moeten aanbieden om te zorgen dat webwinkeliers bereid zijn om extra te betalen voor hun betaalproducten. Dit is nog een ontwikkeling die kansen biedt aan online payment providers, omdat zij over de flexibiliteit beschikken om hier snel op in te spelen.

Nieuw model voor fraudedetectie

De behoefte aan meer veiligheid bij online betalingen heeft geleid tot meer regulering. Deze aangescherpte regulering en de bijbehorende strenge eisen, zoals de Payment Service Directive en SEPA, krijgen een steeds grotere invloed op de online betaalindustrie. Dat maakt het voor nieuwe partijen steeds moeilijker om de Europese online betaalmarkt te betreden. Bedrijven die zich reeds binnen dit terrein begeven, zullen hun processen en risicomanagement moeten aanpassen om aan alle eisen te voldoen. Dit zal in de toekomst leiden tot een nieuw model om frauduleuze acties te voorspellen.

Diversiteit en overnames van online betaalmethoden

En last but not least, is de diversiteit van online betaalmethodes onderhevig aan twee tegengestelde ontwikkelingen. Aan de ene kant zullen er in de toekomst nog meer nieuwe betaalmethodes op de markt gebracht worden. Veel bedrijven proberen mee te liften op het succes van e-commerce en de toename van online transacties door nieuwe online betaalmethoden te ontwikkelen. Aan de andere kant zullen sommige bestaande betaalmethoden het niet redden binnen het huidige online payment landschap. Deze methoden zullen simpelweg verdwijnen of ze worden onderdeel van een fusie of overname. Dit is onlangs al gebeurd toen e-wallet Wallie werd overgenomen door paysafecard.

2012: een jaar vol kansen

Al met al kunnen we stellen dat 2012 een interessant jaar wordt voor de online betaalindustrie. Voor innovatieve en flexibele online payment providers die hun transactieprijzen laag kunnen houden en interessante features kunnen bieden voor webwinkeliers, kan het een jaar worden van zeer uitdagende kansen. En dat zorgt dan weer voor voordelige mogelijkheden voor webwinkeliers om hun webshop nog beter in te richten op online betaalgebied.