Onderzoek

Mobile & social media steeds belangrijker voor online corporate communicatie

0

Royal Dutch Shell scoort als hoogste in het onderzoek voor de FD Henri Sijthoff-Prijs 2012. In dit onderzoek zijn de corporate websites van veertig beursgenoteerde ondernemingen beoordeeld op de kwaliteit van de online financiële verslaglegging. Twee ontwikkelingen die dit jaar in het oog springen zijn de ontwikkelingen op het gebied van social media en mobiel internet.

Social media en mobiel internet zijn de afgelopen jaren steeds meer gemeengoed geworden. Ontwikkelingen op deze gebieden gaan razendsnel en ook de corporate websites uit het FD Henri Sijthoff onderzoek laten zien dat zij deze ontwikkelingen steeds meer omarmen.

Social Media kent professionaliseringsslag

73% van de ondernemingen is actief op social media. De fase waarin ondernemingen volop experimenteerden met social media is voorbij. Het merendeel van de ondernemingen laat zien dat zij een professionaliseringsslag hebben gemaakt met de inzet van social media. Net als vorig jaar worden de kanalen vooralsnog vooral ingezet als push-kanaal en in mindere mate gebruikt om de interactie met de stakeholders aan te gaan. Bereik, branding en servicedoelstellingen zijn de voornaamste doelen voor de ondernemingen om social media in te zetten.

Twitter, Facebook en Youtube worden steeds meer als volwaardig communicatiekanaal gezien. Dit uit zich in het feit dat sommige ondernemingen op social media meerdere accounts per kanaal beheren om gericht nieuws te kunnen zenden. Randstad heeft bijvoorbeeld locatiegebonden social mediakanalen. Per locatie bieden zij een apart kanaal aan zodat zij gericht nieuws aan kunnen bieden aan hun volgers.

Locatiegebonden social media kanalen op www.randstad.com

Tevens zien we dit jaar voor het eerst live Twitter streams in het jaarverslag verschijnen. Zelfs tijdens het lezen van het jaarverslag zijn de stakeholders nog op de hoogte van het laatste nieuws. Door stakeholders te betrekken bij de onderneming en op de hoogte te houden van actuele zaken creëert Imtech meer betrokkenheid bij haar stakeholders.

Twitter geintergreerd in html jaarverslag

Royal Dutch Shell zet Facebook in om meer betrokkenheid bij haar publiek te creëren. Royal Dutch Shell plaatst met regelmaat nieuwe projecten op haar Facebookpagina en gaat de dialoog aan met het publiek dat reageert op deze statusupdates.

Royal Dutch Shell, betrokkenheid creëren doormiddel van Facebook

Mobiel wordt steeds belangrijker

Ondernemingen hebben ook een duidelijke keuze gemaakt op het gebied van mobiel internet. Het aantal financiële apps is aanzienlijk gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Leken ondernemingen vorig jaar nog geen keuze te kunnen maken tussen een mobiele site of een app, hebben ze dat dit jaar wel gedaan.

Apps genieten duidelijk de voorkeur boven de mobiele site. Apps geven stakeholders de mogelijkheid om altijd en overal financiële informatie over de onderneming te bekijken. Wel worden duidelijke verschillen in de content en mogelijkheden die de apps bieden. Sommige ondernemingen publiceren alleen het jaarverslag in de app, terwijl andere ondernemingen de mogelijkheid bieden om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en beurskoersen.

De stagnatie van de mobiele site wordt mede veroorzaakt doordat sommige websites ervoor kiezen om het mobiele design als leidend te nemen. Het zogenoemde ‘mobile first’-principe. Er wordt ontworpen voor mobiele devices en dit ontwerp wordt doorgetrokken naar de desktop. Door mobiel leidend te maken hoeven geen twee verschillende websites ontworpen te worden. Kenmerken van een ‘mobile first’ ontworpen site zijn: weinig tekst, grote visuals en duidelijke buttons. Het jaarverslag van Ahold is een goed voorbeeld van dit principe.

Online jaarverslag van Ahold heeft het mobiele ontwerp als basis genomen

Toekomstverwachting

De resultaten van het onderzoek voor de FD Henri Sijthoff-Prijs laten zien dat Nederlandse ondernemingen mobiel en social media steeds serieuzer nemen. Het is dan ook de verwachting dat de ondernemingen een professionaliseringsslag zullen maken met betrekking tot het ontsluiten van informatie. Duidelijke strategieën om te voldoen aan de wensen en behoeften van de stakeholder, zodat deze nog beter geïnformeerd kunnen worden.

Ondernemingen zullen duidelijke keuzes moeten maken met betrekking tot hun mobiele kanalen. Gaan zij verder met de ontwikkeling van de apps, zoals we dit al zien in het buitenland? Of zullen ondernemingen mobile first steeds meer in gaan zetten als startpunt voor het ontsluiten van financiële informatie? Ik ben benieuwd wat jullie denken.