8 social trends voor 2013 – de opkomst van social companies

Business as usual is niet zo usual meer...

Digitale en social media blijven zich in een bijna onnavolgbare snelheid ontwikkelen. Ze zullen daarom nog belangrijkere pijlers worden voor organisaties in 2013. Althans, voor organisaties die het opbouwen van een relevante sociale merkwaarde op de lange termijn belangrijk vinden.

Bestaansrecht in de sociale economie

Veel organisaties zijn daar nog totaal niet mee bezig, maar die moeten zich serieus afvragen of ze over een aantal jaar nog bestaansrecht hebben in de sociale economie die zich nu aan het ontwikkelen is. De marketeer die wel up to date is, merkt ongetwijfeld dat de organisatie bewust of onbewust geconfronteerd wordt met vragen over de sociale impact van de organisatie en het merk op haar omgeving.

Organisaties die voorop lopen, zullen daarop inspelen. Business as usual, zal niet meer zo usual zijn. Merken die het verschil willen maken, staan voor grote veranderingen, extern én intern. Deze organisaties kunnen rekening houden met onderstaande 8 trends voor 2013. Er vanuit gaande dat de wereld op 21 december niet vergaat natuurlijk…

1. Social media wordt de basis van marketing

De afgelopen jaren zijn er natuurlijk steeds meer organisaties en merken geweest die “iets met social media” doen. Maar daar wordt nog te vaak alleen gefocust op het genereren van followers en fans. Tel voor de grap maar eens het aantal “Like & Win”-acties die je in een week voorbij ziet komen op Facebook. En vervolgens worden de social media profielen voornamelijk gebruikt om (commerciële) boodschappen te zenden. Old school marketingretoriek met het idee dat de doelgroep voortaan vaker en goedkoper bereikt kan worden. Dat is niet genoeg, sterker nog, dat werkt averechts.

Focus op toegevoegde waarde in plaats van sales

In 2013 zullen meer organisaties eindelijk het belang van social media onderkennen bij het ontwikkelen van een sociale merkwaarde op lange termijn. Een waarde die gebaseerd is op de toegevoegde waarde die je fans en vrienden te bieden hebt in plaats van wat je je klanten te verkopen hebt. Mensen raken namelijk steeds meer gewend aan en doen steeds meer ervaring op met social media. Daardoor is het online en social engagement sterk gegroeid de afgelopen jaren. En dit blijft voorlopig groeien.

Mondigere consumenten

Consumenten worden ook steeds mondiger, waardoor de evolutie van engagement in een versnelling terecht komt. Ze praten op social media steeds vaker over hun ervaringen met merken in plaats van enkel luisteren naar hun boodschappen. En dan praten ze niet over kortingen, speciale acties of iets dergelijks, maar over wat hen aantrekt of juist afstoot aan de organisatie en de ervaringen die ze ermee hebben.

Steeds meer kanalen

social channels

Daar komt bij dat het aantal sociale platformen waarmee consumenten communiceren over en met die organisaties en merken blijft groeien (denk aan de snelle opmars van Pinterest in 2012). En waar het in het pre-socialmediatijdperk de zenders waren die het mediakanaal van voorkeur bepaalden, zijn het nu de consumenten die bepalen wanneer en op welke sociale platformen welke soort gesprekken plaatsvinden.

Social business wordt nog belangrijker

Organisaties zullen in 2013 daarom zoeken naar nieuwe en betere manieren om gebruik te maken van relevante informatie die vanuit het groeiend engagement van consumenten verkregen kan worden. Informatie die ze vervolgens gebruiken om hun toegevoegde waarde voor de consumenten daadwerkelijk te verhogen en die op die manier als input dient voor toekomstige marketingactiviteiten. Ze zullen de consumenten daarvoor moeten volgen op de sociale platformen die zij gebruiken. Kortom, sociale marketingstrategieën en de implementatie van de bijbehorende systemen en processen door heel de organisatie wordt voor alle organisaties steeds belangrijker!

2. Marketing draait 180 graden

De consumenten zijn de marketeers van morgen. Mensen hechten steeds minder geloof aan wat organisaties en merken roepen over henzelf, hun producten en diensten. Tegelijkertijd delen we via social media (vooral op mobiele apparaten) bijna 24/7 ervaringen met elkaar. En we delen alles; nieuws, informatie en onze mening daarover, foto’s en updates van allerlei privé-aangelegenheden, werkgerelateerde issues en ervaringen met en meningen over allerlei organisaties, merken en producten.

Dialoogmarketing

conversationsIn deze ervaringeneconomie is steeds minder plek voor de traditionele marketing en communicatiemethodes. Marketingsstrategieën gericht op eenrichtingsverkeer staan haaks op de maatschappelijke, sociale verschuiving die plaatsvindt onder invloed van sociale media en mobiele ontwikkelingen. Steeds meer organisaties gaan daarom in 2013 definitief van monoloog naar dialoogmarketing.

Er zal bij steeds meer bedrijven een omslag plaatsvinden van ‘alles draait om ons’ naar ‘alles draait om hen’. Dat zijn overigens geen veranderingen die eenvoudig zullen plaatsvinden. Die ontwikkeling daagt marketeers en bureaus uit om nieuwe modellen te ontwikkelen. De campagnes van 2013 hebben meer dan ooit behoefte aan een compleet geïntegreerde sociale strategie en zullen vooral focussen op relevantie voor de consument in plaats van direct op doelstellingen van de organisatie zelf als awareness of transacties.

3. Sociale beïnvloeding: van ‘likes’ naar door incentives gedreven aanbevelingen

Zoals gezegd, consumenten zijn de marketeers van morgen. Oftewel, consumenten vermarkten producten en diensten aan consumenten door het delen van ervaringen en content. En dat delen gaan mensen in toenemende mate doen. Merken en organisaties volgen de consumenten in deze ontwikkeling en zullen in 2013 steeds vaker marketingstrategieën ontwikkelen die gericht zijn op dat delen.

Shareable marketing

Shareable marketingMarketeers gaan steeds meer inspelen op deze (online) gedragsontwikkeling. Waar zij in de afgelopen jaren de inzet van sociale media vooral baseerden op virale marketingstrategieën, gaan we steeds meer voorbeelden zien van shareable marketingstrategieën: strategieën gericht op het delen van branded content.

Om dat delen te stimuleren, zullen veel marketeers terugvallen op een oud kunstje wat ze goed kennen: belonen. De delende consument wordt beloond voor haar marketingactiviteiten. Een “like” alleen is niet meer voldoende, dat is in het beste geval slechts een fan. En met alle like & win-acties is het maar de vraag hoe waardevol die groepen fans zijn.

Focus op promotors in plaats van fans: microtargeting

Marketeers gaan de waarde van fans herdefiniëren. Een fan is leuk en streelt het ego van het merk of de marketeer wellicht, maar een promotor heeft daadwerkelijk toegevoegde waarde als marketeer. In 2013 valt er dan ook een verandering te verwachten van pay per like naar door incentives gestimuleerde aanbevelingen. Met die ontwikkeling groeit ook het belang van microtargeting.

Je zult als marketeer zo’n beetje al je fans leren kennen om persoonlijke en relevante incentives aan te kunnen bieden en hen zo te verleiden tot aanbevelingen via hun sociale netwerken. Althans, als je ze via incentives wilt veranderen in promotors voor je merk. Een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk KLM, die regelmatig haar passagiers verrast met leuke dingen. Gewoon omdat dat volgens KLM “meer zegt dan een tweet”.

KLM Happy Holidays

KLM verrast haar passagiers met kerstpresentjes

4. Social commerce wint aan belang: Location Based Services en QR-codes

De focus op sociale aanbevelingen verandert ook e-commerce en m-commerce. Met de snelle ontwikkelingen op mobiel gebied, gaan consumenten internet steeds meer ook in de winkel bij aankoopbeslissingen gebruiken. Online sociale aanbevelingen spelen daarbij een steeds grotere rol en krijgen zo direct impact op het offline koopgedrag van consumenten.

Winkels zullen steeds meer gebruik gaan maken van middelen om de online informatie naar de offline plekken te krijgen. Denk daarbij aan een beter en breder gebruik van location based services als Foursquare en technieken als QR-codes. Ook gaat Near Field Communication in het komende jaar al mondjesmaat een rol spelen bij enkele grotere winkelketens. De ontwikkeling van social commerce via mobiel gaat tenslotte een impuls geven aan mobiel betalen.

5. Kwalitatieve branded content wordt leading

contentVanaf het begin van het internet zijn adverteerders bezig geweest om het medium te gebruiken als middel om hun doelgroepen te bereiken. Display advertising was voor veel merken online één van de belangrijkste manieren om hun boodschappen naar de doelgroep te zenden. De komende jaren zal een steeds groter deel van het online mediabudget verschuiven van display advertising naar social advertising met gesponsorde content.

Dat betekent weer dat waardevolle en relevante content een belangrijke factor voor succes gaat zijn, die idealiter ook nog eens gepersonaliseerd aangeboden wordt.  Daarnaast gaat ook de manier waarop organisaties bezig zijn met SEO veranderen. De tijd van trucjes en content om te scoren op bepaalde zoekwoorden is voorbij en maakt plaats voor kwalitatieve content, die de authenticiteit van het merk benadrukt, laat zien dat het merk haar fans en vrienden begrijpt en aanzet tot interacties in plaats van sec transacties.

6. Toename van sociale corporate campagnes met een boodschap

We hebben al eerder vastgesteld dat het vertrouwen van mensen in merken, organisaties, overheden en instituten sterk is afgenomen en nog steeds afneemt. Het economisch klimaat vanaf het begin van de financiële crisis in 2008 heeft gezorgd voor een groeiend gevoel heerst dat we bewust jarenlang voor de gek zijn gehouden door organisaties en instituten uit egoïstische motieven als macht en schaamteloze potjes zelfverrijking.

Mensen voelen zich genept en beetgenomen door de grote corporates en overheden, keren hen steeds massaler de rug toe en gaan weer op zoek naar lokale, kleinschaligere en authentieke bedrijfjes die werken vanuit een passie, in plaats van louter aandeelhouderswaarde, omzetmaximalisatie en winstbejag.

En door het mondiger worden van consumenten in combinatie met een grotere betrokkenheid door social media, staan de reputaties van de corporate organisaties en instituten onder grote spanning. Het vertrouwen verliezen van een aantal klanten is één ding, maar een reputatie die aan diggelen wordt gegooid via social media is voor die organisaties killing.

Authenticiteit & do good campagnes

Om die ontwikkeling een halt toe te roepen én indien mogelijk wat vertrouwen terug te winnen en een positievere reputatie op te bouwen, zullen steeds meer corporate organisaties hun toevlucht zoeken in campagnes waarin ze een boodschap verpakken om de wereld mooier, beter of duurzamer te maken. Zogenaamde “do good”-campagnes.

Ze zullen hun communicatie meer gaan insteken vanuit hun intrensieke motivatie (Why) in plaats van enkel actiereclame rondom hun producten. Het toverwoord daarbij is dan natuurlijk authenticiteit. Dat klinkt nu natuurlijk als een makkelijk marketingtrucje. En als ze hun gedrag niet veranderen, blijft het daar ook bij. Maar goed, dat is niet het issue van dit artikel.

Mooi voorbeeldje waarbij duidelijk wordt dat “do good”-campagnes snel een hoge betrokkenheid kunnen creëren was natuurlijk de twitteractie van Lidl in België van deze week rond de hashtag #luxevooriedereen. De actie was (onverwachts?!) zo succesvol dat deze na 24 uur al weer gestaakt werd.

Lidl #Luxevooriedereen

De Twitteractie #luxevooriedereen van Lidl ging ten onder aan succes

7. Organisaties krijgen een andere inrichting

Organisaties zijn momenteel nog sterk functioneel ingericht, verzuild als het ware. Structuren, culturen, processen en interne infrastructuren zijn daarop afgestemd. Echter, in een groeiende socially engaged maatschappij, waarin consumenten de marketeers zijn en (reputaties van) merken kunnen maken of kraken op basis van ervaringen die zij hebben, dragen alle activiteiten van een organisatie bij aan de reputatie en het imago van het merk.

Service is het nieuwe sales: marketing gericht op positieve ervaringen

Marketing is daardoor niet iets meer van slechts één afdeling, maar beweegt dwars door de organisatie heen. Marketing draait niet meer om het vertellen van mooie verhalen, maar om sociale strategieën waarbij alles en iedereen in een organisatie erop gericht is om positieve ervaringen te genereren. Positieve ervaringen die vervolgens zorgen voor positieve verhalen door consumenten wat uiteindelijk de (sociale) merkwaarde van een organisatie of merk zal bepalen.

Cultuur en infra- en communicatiestructuren gericht op kennisdeling

sharing knowledgeIn het verlengde hiervan kan ook een duidelijke shift in de interne infra- en communicatiestructuren verwacht worden. Interne communicatie moet ingericht worden op organisatiebrede kennisdeling. Los van functiegebieden of afdelingen, maar op basis van het idee dat iedereen binnen de organisatie bijdraagt aan het creëren van nieuwe en positieve ervaringen.

En met enkel nieuwe communicatiestructuren ben je er natuurlijk nog niet, ook de cultuur zal moeten veranderen in een cultuur waarin kennisdeling oprecht centraal staat. Alleen de bedrijven die begrijpen dat kennisdeling centraal moet staan, zijn innovatief genoeg om te zorgen dat fans en klanten hen continu positief ervaren. En we hebben al gezien dat dat de sleutel is om succesvol te zijn.

8. Social media manager & community manager worden rechter- en linkerhand van CEO

Er is één rode draad die bovenstaande zeven trends met elkaar verbindt, de ontwikkeling van social companies onder invloed van maatschappelijke veranderingen. In een social company zijn, in tegenstelling tot een marktcompany, niet afzet-, omzet- en winstmaximalisatie leidend, maar de mate waarin de resultaten bijdragen aan de intrinsieke motivatie van de organisatie. Een intrinsieke motivatie die gericht is op zaken als ‘geloven in’ en ‘goed doen’.

In deze organisaties zijn de CFO en CMO niet meer de personen die de CEO met raad en daad bijstaan in de quest naar meer geld, maar de SMM (social media manager) en CM (community manager) in hun quest naar de optimalisatie van de sociale merkwaarde. Want het is de sociale merkwaarde, die het succes van organisaties in 2013 en de jaren daarna gaat bepalen.

Ik ben natuurlijk erg benieuwd welke social (media) trends jullie voor volgend jaar verwachten!

Uitgelicht: Zelf aan de slag met je social mediastrategie?

training-social-media-strategie-183x133

Wil jouw organisatie binnenkort een plan voor de aanpak van social media maken? Of ben je er al mee bezig en wil je weten of je op het goede spoor zit? Dan is de Training Social mediastrategie geschikt voor jou! Je krijgt de nodige theoretische bagage mee, maar gaat vooral praktisch aan de slag met de strategie voor je eigen organisatie.

Meer weten?

Interessant?

Lees dan ook onze andere artikelen over , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Reacties

 1. Bedankt voor dit artikel. Ik denk dat je de spijker op de kop slaat als je het hebt over de verschuiving binnen de markt. Ik zie echter wel een focus in jouw artikel over organisaties die in direct contact staan met consumenten. Wat is jouw visie op de B2B markt en hoe kan social media daarin het verschil maken?

  1. Bedankt voor je reactie, Bobby! Wat betreft deze verschuivingen naar social companies en de B2B markt, denk ik dat je dezelfde ontwikkeling zult gaan zien. Wel zoals zo vaak met de B2B markt met een kleine vertraging op de B2C markt, maar die ontwikkeling komt er zeker. B2B klinkt alsof het gaat om markten waarop bedrijven de spelers zijn, maar uiteindelijk draait het ook daar alleen om mensen. Human 2 Human zeg maar. En de gedragsverandering die momenteel bij mensen plaatsvindt en waarover ik schrijf, geldt natuurlijk net zo goed voor mensen die in een B2B omgeving werken. Dus ik verwacht dat je ook daar een ontwikkeling zult zien naar social companies, bedrijven waarbij de mate van het realiseren van toegevoegde waarde belangrijker is dan salestargets.

   1. Mee eens, mensen doen zaken met mensen.

    Bedankt voor je reactie!

   2. Henk Oosterhuis |

    @Remco van Buuren Wat mij opvalt is dat juist de kleinere bedrijven sneller de Social Media kunnen oppakken, omdat ze weinig tot geen onderscheid maken tussen prive en zakelijk. Een 1pitter zal dus sneller via Soc. Media mee kunnen profiteren van het medium. Zij hebben weinig last van een company branding en zetten juist in op personal branding. 1:1 Marketing is nl toch de meest gebruikte manier van deze groep ondernemers om aan nieuwe relaties te komen. Geldt ook voor kleinere bedrijven. Daar is sharing al een bestaans recht.

 2. Helemaal mee eens! Goed artikel!

 3. Het is duidelijk dat er veel verschuivingen zijn binnen de social media. Maar net als Hyves zal ook facebook een keerpunt krijgen. Op een gegeven moment zijn mensen het format beu. Pinterest is rising, ten koste van facebook?

  Hoe staat het eigenlijk met Google +? komen zij straks met een manier waarop het wel gaat werken?

  Niet alleen de aanpak van de marketeers zal wijzigen, maar ook de platforms waarop het gebeurt.

  1. Hallo Stefan,

   Dat ben ik helemaal met je eens, het aanbod van platformen zal inderdaad continu veranderen. Verouderde en niet innovatieve platformen zullen verdwijnen, nieuwe zullen geïntroduceerd worden en zullen soms hartelijk en soms helemaal niet omarmd worden. Aan de populariteit van sociale netwerken zit trouwens voor organisaties een bijzonder aspect. Deze platformen worden en blijven populair bij de massa zolang ze de innovators, early adaptors en social shavvy’s weten te inspireren (zij beïnvloeden namelijk de massa). Dat is het probleem met Hyves geweest, te lang niet geïnnoveerd, terwijl Facebook nog lang kan blijven bestaan als ze maar blijven vernieuwen. En wat daar het bijzondere van is, het zijn ook juist de innovators en early adaptors waar social companies naar op zoek moeten. Marketeers van deze bedrijven moeten dus continu meegroeien met de platforms.

   1. Je ziet nu al dat Facebook zijn top ongeveer heeft bereikt. Net als bij Hyves werken alle innovaties bij Facebook ook niet. Het is slechts een kwestie van tijd dat Facebook Hyves achterna gaat. What’s next…

 4. Leuk artikel en een mooie toekomstvoorspelling of -verwachting. Ik sluit me erbij maar zie nog steeds wel wen rol voor traditionele communicatieprincipes. Zo wordt consistentie alleen maar belangrijker, en gaatjes in hand met authenticiteit. Daarnaast vraag ik me af of je social zo sterk moet koppelen aan social media. Sociale merkwaarde is de gehele impact, niet alleen die van social media.

  1. Dank voor je compliment, Maarten. Traditionele communicatieprincipes zullen inderdaad niet verdwijnen en een belangrijke rol blijven spelen. Hoewel ik wel denk dat de soort boodschappen gaat veranderen. En sociale merkwaarde is inderdaad de gehele impact en zeker niet enkel afhankelijk van social media. Daarom benadruk ik ook juist het creëren van positieve ervaringen meer dan het gebruik van social media. Wel geloof ik dat social media één van de ontwikkelingen is die invloed heeft op het veranderende gedrag van mensen. En daarmee een bijdrage levert aan de ontwikkeling van social companies.

 5. Matthieu Reijers |

  Goed artikel! Heel herkenbaar voor mij!

 6. Dat er een omslag bezig is naar authentiek, kwaliteit en ‘jij’ in plaats van ik is overal waar te nemen. De oude structuren lopen in elke branche stuk en inderdaad is er een weerzin opgetreden tegen groot, groter grootst. Het interessante wat jij aanhaalt is inderdaad dat we weer voor een deel afkeren van specialisatie in communicatieve zin. Er is weer behoefte aan mensen die overzicht op verschillende disciplines hebben en verbindingen zien tussen de vraag en waar het aanbod is. Ook productie en verkoop komen weer in een kleinere cirkel te liggen, met meer aandacht voor het ambachtelijke en duurzame. In wezen is het een retro beweging maar in deze overgangstijd tamelijk complex. Sociale media leggen dadelijk die verbindingen bloot en men zal inderdaad innovatief in moeten spelen op toch nog steeds sterk gerichte ‘ik’ wensen. Wat inderdaad het directe omveld van de potentiële afnemer belangrijk maakt.
  Terug dus naar kleiner, dichterbij maar wel met een complexere vraag. Dat vraagt ook in het onderwijs weer om een reflex, minder met de kleppen op naar een doel. Maar weer breder met kwalitatieve skills. En verbinders zullen er nodig zijn, mensen die over een aantal deelgebieden het overzicht kunnen behouden. In wezen schuiven we weer licht door in de spiraal. Wat het natuurlijk ook wel weer spannend maakt.

  Vond het een heel zinnig artikel, complimenten. Want ook die horen we te weinig heden ten dagen. De dingen die goed gaan.

  1. Dank je voor je compliment, Anki. Ik geloof ook dat er een behoefte komt aan verbinders. Maar niet alleen op communicatieve deelgebieden, vooral ook verbinders op community of movement gebieden.

   1. Zal ik niet ontkennen. We raken uit gestaard op de meeldraad van het madeliefje in onze eigen tuin. De wereld ligt open, nu de moed nog om hem open te verkennen om daarna tot echt nieuwe beweging te komen.

 7. Is het niet zo dat bovenstaande ‘trends’ een logisch gevolg zijn van een toenemende mate van zoeken naar zingeving en spiritualiteit, welke overigens een paar jaar geleden al werden geduid als marketingtrends.

  1. Ik weet niet of het een logisch gevolg zijn van een toenemende mate van zoeken naar zingeving en spiritualiteit, Jeremy. Maar natuurlijk zijn de trends (bovenstaande of welke andere dan ook) een logisch gevolg van bepaalde ontwikkelingen. Of eigenlijk geen logisch gevolg, trends zijn natuurlijk meer een soort van “geschat” logisch gevolg. Pas achteraf zal blijken of het daadwerkelijk een logisch gevolg was.

 8. Leuk artikel! Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat haar medewerkers betrek bij marketing is Pernod Ricard. Het bedrijf opende een intern social mediaplatform, waar alle 18.000 werknemers hun ideeën over marketing kunnen posten. Alle 18.000 werknemers kunnen op deze manier met elkaar in contact treden en hun ideeën delen. Het platform staat in dienst van marketing, en moet nieuwe insights opleveren die zorgen voor innovatievere marketingoplossingen.

 9. ‘pijlers’!! mories de hond is een peiler…

  1. Scherp van je, Benjamin. Dank voor je oplettendheid, ik ga het morgen direct aanpassen!

 10. Een leuk artikel waarin ik mij grotendeels kan vinden. Compliment…

  Werkend in de zorg is het nu al dat ‘kwaliteit en betrokkenheid’ een centraal thema vormt. Een thema waar de social zich erg voor leent.

  Echter ben ik niet positief over de ontwikkelingen bij Facebook. Facebook raakt vervuild (en onoverzichtelijk) door promoties en acties en ik vrees dat vele gebruikers al zijn afgehaakt voordat de meerderheid van de bedrijven doorheeft dat alle promoties, offers en acties niet werken.

  1. Hallo Thijs,

   Ik denk dat de “zorg” inderdaad een branche is waar de randvoorwaarden voor een social company vaak aanwezig zijn bij de mensen. Wat overigens niet wil zeggen dat veel zorginstellingen heel commercieel bestuurd worden.

   In de zorg zie je natuurlijk al jaren grote veranderingen en die veranderingen lijken maar te blijven komen. De overheid bezuinigt keer op keer, patiënten (of cliënten) hebben steeds meer kennis en worden mobieler (met andere woorden, ze gaan niet automatisch meer naar het ziekenhuis in de buurt) en zorgverzekeraars proberen een steeds grotere rol te spelen in de relatie tussen zorginstelling en cliënt.

   Het delen van ervaringen over de zorg die je krijgt en de keuzes die mensen vervolgens maken zullen dan ook in de zorg grote invloed hebben/krijgen. We horen in traditionele media helaas regelmatig over negatieve ervaringen en nauwelijks over positieve ervaringen. Voor de zorginstellingen ligt er een hele mooie uitdaging hoe zij als een social company hun cliënten het gevoel kunnen geven dat het bijna gasten zijn en hen zo stimuleren een bijdrage te leveren aan het delen van juist de positieve ervaringen.

 11. guus van der werf |

  Volgens mij gaat het maar om een heel klein deel van de economie. Ongeveer de helft van de Nederland werkt voor bank verzekering overheid zorg en onderwijs.

  Dan nog een kwart voor handel en transport. Bij handel kan ik me er iets bij voorstellen. Dan nog een kwart voor landbouw bouw en industrie. Hier kan ik me iets voorstellen bij industrie. Lijkt me sterk dat sociale media en pindakaas of aardappels erg veel met elkaar te maken krijgen.

  Dus.. Trends?? Voor een paar bedrijven mogelijk. Verder. Business as usual.

  1. Helemaal mee eens Guus, niet alle bedrijven en producten zijn trendgevoelig en “hot”, dit geld dus alleen voor een selectief groepje bedrijven, branches en voor een selectieve doelgroep.

   Echt sterke customer reltions en loyalty onstaan tegenwoordig door een combinatie van marketing in de virtuele én de reële wereld.

   Social media goeroe’s en bedrijven die hier hun brood mee verdienen preken natuurlijk allemaal voor eigen parochie en generaliseren te veel.

   Elke lange termijn visie gebaseerd op alleen social media marketing beleid is een verkeerde inschatting. Now your hot,..tomorrow your not (en dat geld ook voor facebook zelf). Ik begin na een paar jaar al redelijk facebook-moe te worden (niet zakelijk maar wel prive).

   Zolang de bubble blijft groeien doen we natturlijk lekker mee, maar ook deze zal een keer klappen.

   1. Ik ben het volledig met je eens, Hans, elk bedrijf dat zijn lange termijn visie baseert op social media marketing beleid is heel kortzichtig bezig.

    Een lange termijn visie gebaseerd op “being social and doing good” lijkt me daarentegen wel degelijk toekomst hebben.

  2. Dank je voor je reactie, Guus!

   Interessant om te horen dat je de trends slechts bij een heel klein deel van de economie ziet. Als ik kijk naar wat jij onder de eerste helft schaart (financiële markt, overheid, zorg en onderwijs) dan denk ik dat juist daar de afgelopen jaren het vertrouwen een meer dan harde knauw heeft gekregen en dat deze instanties worstelen met de vraag hoe ze dat enigszins kunnen herstellen. Business as usual lijkt me dan juist het tegenovergestelde van wat zou moeten gebeuren.

   En waarom zou het bij landbouw bijvoorbeeld niet werken? Friesland Campina is net als veel merken bezig te laten zien dat het om eerlijke en producten van dichtbij gaat. Ze willen de “boer met zijn koeien” achter de melkpakken juist laten zien. En niet alleen in commercials, juist ook door mensen op boerderijen uit te nodigen. Iets waar bij de boeren ook behoefte aan is.

   Ik kan me voorstellen dat je eerste reactie bij social en pindakaas is, dat die elkaar niet kunnen versterken. Maar wat als je verder kijkt dan het product en bijvoorbeeld het merk neemt? Neem bijvoorbeeld Calvé, met een veelheid aan eetbare producten? Zou die niet een community met eetliefhebbers kunnen facilliteren? Of juist kookliefhebbers, een bezigheid die enorm aan populariteit aan het winnen is met al die kookprogramma’s op TV. En waarom zou pindakaas zich niet lenen voor social? Hoe leuk is het om samen met je klanten een nieuwe smaak te ontwikkelen? Net zoals Pickwick dat regelmatig doet bij nieuwe theesmaakjes. Tja, het gaat ook dan slecht om een zakje thee, maar mensen denken massaal mee via social media. Sterker, zoek eens op Peanutbutter op Facebook. Er zijn maar liefst meer dan 1,3 miljoen mensen die een wikipedia pagina over Peanut butter op Facebook hebben geliked. En meer dan één pindakaas merk heeft op facebook meer dan 100.000 fans.

   Het gaat namelijk met betrekking tot de trends ook niet over social media, het gaat juist over het feit dat bedrijven social companies moeten worden. Een social company die werkt vanuit de juiste intrinsieke motivatie (of Why zoals Simon SInek zou zeggen) mag zich echt wel verheugen in trouwe fans, vrienden, promotors en co-creatoren. Alhtans, dat denk ik…

 12. Hoi Remco,

  Zeer interessante blog. Wat vind je van deze 7 trends voor 2013?

  http://www.b2bcontact.nl/magazine/7-social-media-trends-voor-2013/

  Groet,

  Peter

  1. Hey Peter,

   Ik kan me wel vinden in die 7 social media trends. Leuk artikel trouwens. Ik denk dat we de komende tijd met name opvallende ontwikkelingen zullen zien op “entertainment”, “de klant centraal ipv sociale kanalen” en gamification. Dat kan ook leuk hand in hand…

   Hartelijke groet,

   Remco

 13. Sterk Artikel Remco, vat de trends mooi samen naar consequenties voor bedrijfsvoering. Versterkt het besef hopenlijk dat “bussines as usual” inderdaad niet meer usual is.
  Bied ook perspectief voor zorgorganisaties welke worstelen met hun identiteit in deze “marktfase”

  1. Ik denk inderdaad dat zorgorganisaties nu en de komende tijd onder invloed van deze “marktfase” erg zullen en moeten worstelen met hun identiteit. Ze worden van oudsher geacht social te zijn, zijn de afgelopen tientallen jaren door allerlei economische omstandigheden genoodzaakt om zich juist als commerciële organisaties te gaan gedragen en begeven zich net als alle andere organisaties nu naar een economie waarin (het delen van) ervaringen centraal komt te staan. Tel daarbij op de ontzettend uiteenlopende belangen van alle stakeholders en je hebt een prachtige uitdaging…

 14. Een heel intersant artikel. heel herkenbaar als ik mijn kleinkinderen bezig zie op alle social media. Hoe zal zich dit ontwikkellen in de B tot B marketing? Gaat dat op dezelfde manier?

  1. Hallo Peter,

   Ik denk dat B2B marketing hetzelfde zal ontwikkelen. Weliswaar met een beetje vertraging en andere nuances dan in de B2C, maar evenmin zal ook deze markt veranderen. Uiteindelijk is het allemaal Human to Human. En als het gedrag van mensen verandert, dan moeten de markten wel mee. Zie ook mijn reactie op de reactie van Bobby Rond.

 15. Goed artikel Remco. Komplimenten! Ik ben ervan overtuigd dat het voor het grootste deel inderdaad die richting opgaat. Het is aan ons om de juiste signalen op te pakken en de kansen te benutten. Een ‘verandering van tijdperken’. En wat betreft de B2B opmerking: helemaal juist. ‘Companies don’t buy, people do.’

 16. Lekker helder artikel Remco! Deze achtling kan wat mij betreft door naar de goede voornemens voor de komende jaren. Uit reacties merk ik dat het woord social wel een beetje besmet is door de social platformen zoals facebook. Waar het hier over gaat is social behaviour en desire dat zich niet alleen in marketing doorzet maar meer een sign of the times is dat handen voeten kan krijgen o.a. door social media en het beschikbaar maken van data. En we verlangen steeds meer naar de bron van de dingen in plaats van een vermeerdering die leidt tot vervreemding daarvan. Tenminste ik wel 😉

  1. Ellen, je slaat de spreekwoordelijke spijker op zijn kop…

  2. O zo de waarheid Ellen!

 17. Remco wat een treffend artikel en wat beloofd het een mooi jaar te worden voor degene die hier in geloven en aan mee willen en mogen werken.

  Het is tijd dat we meer gaan denken in het totale belang dat ‘ik’ centraal te blijven stellen. Laten we proberen het allemaal wat ‘socialer’ te maken. En daar draait alles om in de gehele economie.

  Velen zullen dit tijdperk en de crisis vervloeken, maar aan de andere kant brengt het ook juist hele mooie nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen met zich mee. Dus 2013 kom maar op, want ik durf de uitdaging zeker aan.

 18. Hoewel het meestal om commerciele organisaties gaat als je iets leest over social media, is dit ook voor de (lokale) overheid steeds interessanter om te gebruiken. Social media bieden een laagdrempelige mogelijkheid om met je inwoners en ondernemers de dialoog aan te gaan. Durf te vragen wat ze van je beleidsvoornemens vinden, vraag ze mee te denken over actuele onderwerpen binnen de gemeente, gooi je facebookpagina open voor reacties.Dat is niet van vandaag op morgen geregeld maar met kleine stapjes kun je die kant wel opgaan. Jammer dat veel gemeenten dit nog niet durven.

 19. Theo Van Geeren |

  Zulke veranderingen in het landschap zal de nodige aardschokken geven bij de marketingbureaus.

  Kleine zullen floreren, groten zullen gefrustreerd toekijken met hun meerdere lagen management.

 20. Erg interessant artikel, dit gaat mij zeker helpen bij mijn afstudeeronderzoek.

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

Verschijnt je reactie niet, dan is deze mogelijk in de spam terechtgekomen. Mail ons dan even!