Gemeente, je inwoner twittert wel! [infographic]

Twitter Nederland thumbnail

Eind 2012 presenteerde ik mijn tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland in het ebook 'Sociaal kapitaal, de meerwaarde van sociale media voor gemeenten'. Eén van de conclusies was dat heel veel gemeenten geen gebruikerscijfers hebben op het gebied van sociale media. Hoeveel inwoners in de gemeente maken er nu gebruik van Twitter, Facebook of Linkedin? Die vraag kunnen we nu wel beantwoorden.

37 miljoen tweets in één week

Omdat het in de praktijk lastig is om Linkedin- en Facebookprofielen te analyseren, hebben we er voor gekozen om ons op Twitterprofielen te concentreren bij het in kaart brengen van hoeveel mensen er nu per gemeente actief zijn op social media. Samen met Ewoud de Voogd (HowAboutYou) en Alex Slatman (OBI4wan) hebben we alle Twitterberichten van Nederland die in de week van 14 tot en met 20 januari 2013 verschenen, geanalyseerd. Deze meer dan 37 miljoen berichten, blijken vanaf 1,7 miljoen Twitteraccounts te zijn verstuurd.

Het medio februari 2013 gepresenteerde onderzoek van Newcom Research & Consultancy naar het gebruik van sociale media in Nederland, vertelt ons dat er 3,3 miljoen Nederlanders gebruik maken van Twitter, waarvan 1,6 miljoen dagelijks inlogt. Dat bevestigt onze meting.

400.000 Twitteraccounts bevatten locatiegegevens

Vervolgens hebben we geanalyseerd of de bio’s of berichten locatiegegevens bevatten. Dit bleek voor bijna 400.000 accounts het geval. De gebruikte namen, soms gemeentenamen, soms namen van dorpen of synoniemen als 030 of ’s Gravenhage en Den Haag, zijn allemaal herleid tot één van de namen van de ruim 400 gemeenten in ons land. Dit levert een overzicht op van het aantal Twitteraccounts per gemeente.

Locatiegegevens in Twitter bio's

Locatiegegevens in Twitter bio’s

Omdat het om een zeer groot aantal gaat, kunnen we deze aantallen met locatiegegevens extrapoleren naar het totaal aantal Twitteraars in een gemeente. Het gaat om een factor 4: van de 400.000 gelokaliseerde Twitteraccounts naar totaal 1,7 miljoen accounts. Ter illustratie: stel dat de naam van een gemeente terugkomt in 100 Twitteraccounts, dan is het aannemelijk om te stellen dat er in die gemeente zo’n 400 personen actief zijn op Twitter. Hierbij gaan we dus uit van actieve Twitteraccounts (1,7 miljoen) en niet van het totaal aan Twitteraccounts (3,3 miljoen).

Waddeneilanden populair

Wanneer je de lijst sorteert op het aantal Twitteraccounts per gemeente, dan is het logisch dat de grote gemeenten bovenaan staan. Interessanter is het om het aantal Twitteraccounts in een gemeente te relateren aan het aantal inwoners van die gemeente.

Dan blijkt dat in de top 10 drie van de vijf Waddeneilanden staan. Ameland staat met een percentage van 28% ruim bovenaan. Geëxtrapoleerd naar het totaal aantal actieve Twitteraccounts blijkt dus dat meer personen zich vanuit Ameland identificeren dan dat er inwoners op Ameland zijn! Waarschijnlijk gaat het dus niet alleen om bewoners, maar ook om bezoekers en liefhebbers. Vlieland staat tweede met 14,7% (59%) en Texel staat op de vijftiende plek met 4,3% (17%).

gemeente twitter tabel 1

Tabel 1: top 10 aantal Twitteraccounts per gemeente, percentage t.o.v. aantal bewoners en geëxtrapoleerd naar totaal aantal actieve Twitteraccounts

Op gemeentebuzz.nl zijn de exacte percentages per gemeente op te zoeken en kun je tevens een vergelijking maken tussen de gemeenten. Tevens is daar de ranking over de omvang van het gesprek over gemeenten in februari te vinden. Heb je aanvullingen of opmerkingen over deze cijfers, geef die dan aan ons door via de site of via een reactie onder dit artikel.

Gemeenten worden meer gevolgd dan grote merken

Het aantal volgers van een gemeente en het aantal personen dat de gemeente volgt, bieden samen een maat voor het gedrag van een gemeente op sociale media. Door het samenvoegen van de gegevens van socialmediameetlat.nl en OBI4wan is nu een lijst beschikbaar met alle Twitteraccounts van gemeenten. Bij 14 van de 411 gemeenten is geen Twitteraccount te vinden. Dit betekent dat 97% van de gemeenten een Twitteraccount heeft. Let wel; niet alle gemeenteaccounts die we hebben gevonden, vermelden in hun profiel dat het de officieel account van de gemeente betreft.

Uit het onderzoek van Newcom blijkt dat gemeenten nu meer gevolgd worden dan een jaar geleden. Gemeenten blijken inmiddels op de vierde plek staan van organisaties die via sociale media gevolgd worden. Gemeenten worden vaker gevolgd dan bijvoorbeeld  bekende merken en politieke partijen. Uit mijn onderzoek of de burger wel behoefte heeft aan hun gemeente op sociale media kwam dan ook duidelijk naar voren dat 89% van de respondenten (n=705) wil communiceren met hun gemeente!

Gemiddeld worden de gemeenten gevolgd door 1.485 accounts. Ook hier zien we dat de Waddeneilanden de meeste volgers hebben ten opzichte van het aantal inwoners. Vlieland staat ditmaal op de eerste plek met 30%, Ameland op twee met 17% en Terschelling op vier met 14%.

gemeente twitter tabel 2

Tabel 2: top 10 Twitteraccounts met procentueel gezien de meeste volgers t.o.v. het aantal inwoners

Gemeenten blijven echter zenden zonder zelf te volgen

Uit het onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten (2012) bleek al dat gemeenten sociale media vooral inzetten om de burger te informeren (60%). Slechts 8% gaf aan sociale media vaak te gebruiken om met inwoners te interacteren. Toch gaf in 2012 33% van de gemeenten aan sociale media vaak te gebruiken om te weten wat er speelt. Je zou echter kunnen stellen dat je, om te weten wat er speelt, een aantal mensen zou moeten volgen.

Uit een analyse van het Twitterende deel van de inwoners van Achtkarspelen, kwam bijvoorbeeld het beeld naar voren dat deze groep vooral bestaat uit de dragers van de gemeenschap (de vrijwilligers, de bestuurders van de verenigingen, middenstanders, betrokken ouders bij scholen), de jeugd en een aantal enthousiaste twitteraars. Wanneer je deze personen als ogen en oren van je eigen omgeving kunt gebruiken, dan is het signalerend vermogen behoorlijk goed.

In de praktijk blijkt echter dat gemeenten gemiddeld 177 accounts volgen. Haaksbergen, Zevenaar en Oisterwijk staan hier op een gezamenlijke eerste plaats. Zij volgen in aantallen 8% van het aantal inwoners. Er zijn 86 gemeenten (een vijfde van de gemeenten!) die tien of minder accounts volgen. Driehonderd gemeenten (73%) volgen zo weinig accounts dat zij in aantallen minder dan 1% van het aantal inwoners volgen.

gemeente twitter tabel 3

Tabel 3: top 10 Twitteraccounts die percentueel gezien het meeste accounts volgt t.o.v. het aantal inwoners

Opvallend is dat Marum de enige gemeente is die in alle top tiens voorkomt: zij hebben blijkbaar zowel een groot potentieel bereik, als ook een groot aantal volgers en zij volgen zelf ook veel accounts. En dat met 10.000 inwoners!

Conclusie: gemeenten die Twitter niet serieus oppakken laten enorme kansen liggen

Uit de cijfers blijkt dat Twitter voor vrijwel alle gemeenten in potentie een belangrijk kanaal is. Gemiddeld kan een gemeente dagelijks 10% en regelmatig zelfs 20% van haar bewoners bereiken via Twitter. Als dienstverleningskanaal (webcare voor klantvragen) lijkt het in aantallen inwoners nog niet zo groot. Door het groeiende aantal klantvragen via het kanaal, neemt het belang echter wel toe. Als signaleringskanaal (webcare voor interpretatie) kan het al van groot belang zijn. Door het volgen van verschillende accounts binnen je gemeente, kun je als gemeente sneller te weten komen wat er leeft in de gemeenschap.

Tenslotte biedt Twitter natuurlijk kansen als communicatiekanaal (webcare voor zenden), gelet op het grote aantal volgers. Ga je echter informatie zenden – alsjeblieft niet via een geautomatiseerde RSS-feed! – houd er dan wel rekening mee dat je vragen en reacties terug krijgt!

Infographic

Enkele resultaten van het onderzoek zijn gevisualiseerd in onderstaande infographic ‘De Burger twittert’. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

deburgertwittert

 

Uitgelicht: Zelf aan de slag met je social mediastrategie?

training-social-media-strategie-183x133

Wil jouw organisatie binnenkort een plan voor de aanpak van social media maken? Of ben je er al mee bezig en wil je weten of je op het goede spoor zit? Dan is de Training Social mediastrategie geschikt voor jou! Je krijgt de nodige theoretische bagage mee, maar gaat vooral praktisch aan de slag met de strategie voor je eigen organisatie.

Meer weten?

Interessant?

Lees dan ook onze andere artikelen over , , , , , , , , , .

Reacties

 1. Marco Démoet | |

  Interessant onderzoek David. Alleen ben ik persoonlijk geen voorstander van het zomaar volgen van burgers. Mensen zouden daar zomaar een Big Brother-gevoel bij kunnen krijgen. Bij ‘mijn gemeente’ volgen we daarom bewust alleen burgers die ook actief over voor ons relevante onderwerpen twitteren.

  Door goed te monitoren mis je, zonder iedereen te volgen, zo toch heel weinig. Bovendien draagt het feit dat we zeer actief zijn op Twitter er aan bij dat burgers ons goed weten te vinden en onze naam als mention toevoegen.

 2. Helemaal mee eens. Wij hebben in Tilburg ook goede monitoringssoftware waarmee je naar onze mening veel beter kunt volgen wat er leeft bij de burgers. Dus wat mij betreft is de stelling dat gemeentes niet luisteren omdat ze niet terugvolgen iets te kort door de bocht.

  1. Welke monitoringssoftware gebruiken jullie Kim?

   1. Wij gebruiken Obi4wan van How About You.

  2. Ik ben ook benieuwd naar de monitoringssoftware die jullie gebruiken. Moet hiervoor zelf ook iets gaan inrichten.

   1. Wij gebruiken Obi4wan van How About You.

 3. De vraag die de auteur eens moet beantwoorden is waarom gemeenten hun inwoners eigenlijk moeten volgen. Dat kost tijd en geld. Staat dat in relatie tot de opbrengst (volstrekt onduidelijk) en wat is die opbrengst dan (ook onhelder). Eigenlijk zegt de auteur dat de gemeente als een soort PR-offensief de eigen burgers moet volgen, omdat dat er wel responsief uitziet. Maar de vraag is natuurlijk wat je er buiten dit ‘gebaar’ eigenlijk aan hebt.

 4. Maar Marco, dat big brother gevoel wordt toch alleen maar versterkt als je blijkbaar de burgers wel (heimelijk) volgt, maar niet in het openbaar?

  Je hoeft ook niet “zomaar” burgers te gaan volgen, al denk ik wel dat het een goed uitgangspunt zou zijn om al je burgers te volgen (en alle bedrijven, etcetera) binnen je gemeente. Tenslotte werken wij als overheid toch direct voor hen en is het dus belangrijk dat wij weten waar ze mee bezig zijn.

  1. Marco Démoet | |

   Ik volg de burgers ook niet heimelijk. Ik monitor op bepaalde zoekwoorden. Als ik merk dat iemand een vraag of klacht heeft dan reageer ik. Bovendien weten de meeste burgers ons heel goed te vinden op Twitter.

   Ik zie geen toegevoegde waarde in het volgen van alle burgers. Het is hier al vaker gezegd: het zou meer moeten gaan over wat je vervolgens met de info doet. Kwaliteit is veel belangrijker dan kwantiteit. Iedereen die bij ons direct of indirect aanklopt met een vraag krijgt een antwoord. Daar zou bij iedere gemeente de focus op moeten liggen. Of ze dat doen door heel veel te volgen of goede monitoring is daarbij ondergeschikt.

 5. Ik ben dus (zelf) van mening dat het netter is om mensen zichtbaar te volgen dan onzichtbaar. Hoewel ik ook begrijp dat een handige webcaretool noodzakelijk is om uit alle berichten de waardevolle informatie te halen waar je op zou kunnen reageren! Dus gemeenten die – in ieder geval – via een webcaretool de conversatie volgen, doen in ieder geval iets :-) Als ik echter constateer (feitelijk) dat bijna driekwart van de gemeenten 0% van hun inwoners volgt, dan vraag ik me af of al die gemeenten een goede webcaretool achter de hand hebben!

  1. Lidwine Romviel | |

   Ben helemaal met je eens dat het netter is om mensen zichtbaar te volgen en ben er ook een groot voorstander van dat een gemeente accounts volgt. Laat onverlet dat de bewering dat je om te weten wat er speelt je een aantal mensen zou moeten volgen te kort door de bocht is.

 6. @Chris: zoals gezegd: maak zichtbaar dat je mensen volgt. Levert meer tevreden burgers op door (1) het (sneller) beantwoorden van vragen en (2) het meer (en sneller) serieus nemen van klachten die burgers wel ventileren op sociale media, maar niet direct bij een gemeente (omdat ze dan allemaal formulieren moeten invullen en toch geen antwoord krijgen).

  Levert de gemeente dus inderdaad een betere PR op, maar op termijn (als je het goed doet) ook meer mensen die meedenken (Return on Participation) en minder communicatieverkeer via andere kanalen (ROI).

 7. Ik kan me helemaal vinden in de laatste opmerking van David. Via sociale media kom je te weten wat er leeft. Dat geldt niet alleen voor de gemeente maar ook voor raadsleden. Het zijn soms kleine ergernissen die snel opgelost kunnen worden, maar het kan soms ook iets groter worden. In mijn gemeente klaagden bijvoorbeeld bewoners al een hele tijd over wateroverlast in een bepaalde wijk. Mede dankzij Twitter is dat opgepakt. Ook voor gemeenten is Twitter niet meer weg te denken.

 8. Mooi om te zien dat mensen de overheid opzoeken, dan is de dialoog aangaan een logische stap om te zetten. Er zijn zoveel voorbeelden waarin dialoog tussen overheid en mensen tot een betere samenwerking leidt. Wat dacht je van @wt_berenschot die zijn mobiele wijktafel buitenzet om met buurtbewoners te praten, of politieagent @DJ_Grootenboer die via twitter laat weten wat hij doet, dat geeft een veilig gevoel als je weet wat de politie doet. Daarnaast zijn er ook mooie initiatieven met wijkbudgetten in de provincie Groningen waar mensen samen met de overheid bepalen hoe het geld voor de wijk besteed wordt. Of het voorbeeld van de indische buurt in Amsterdam, daar wordt met behulp van budgetmonitoring de buurt verbetert. Zoveel voorbeelden waar communicatie en interactie tussen mensen en overheid een sleutelrol speelt. Niet volgen? dan ben je een achterhoede gevecht aan het voeren.

 9. In het beginstuk van het artikel staan interessante en zinvolle cijfers. Dank daarvoor! Maar onder ‘Gemeenten blijven echter zenden zonder zelf te volgen’ gaan een aantal redeneringen toch behoorlijk mank en dat is jammer.
  Om te stellen dat je een aantal mensen moet volgen om te weten wat er speelt en te suggereren dat gemeenten alleen zenden als ze zelf niet volgen is natuurlijk onzin. Monitoring en webcare staan totaal los van het aantal accounts dat een gemeente volgt (een gemeente kan heel veel inwoners volgen, maar geen enkele reactie geven of niet aan monitoring doen en vice versa).
  Ook in de cijfers is er bij de gemeenten niet gekeken naar welke accounts zij volgen. Dat hoeven namelijk niet alleen inwoners te zijn (bij ‘mijn gemeente’ is er in ieder geval sprake van dat er een behoorlijk deel niet-inwoners worden gevolgd). Wij volgen als gemeente overigens wel, op een manier zoals je met een eigen account ook zou doen. Het is immers social media… en het maakt interactie via DM ook eenvoudiger.

 10. @David

  Jammer dat je vrij consistent geen enkel onderscheid maakt tussen (1) kleine probleempjes die op vele manieren te melden zijn (kapotte straatverlichting) en waarbij Twitter dus een rol kan spelen, en (2) grotere problemen die burgers veel belangrijker vinden en die in de politiek eerst besproken moeten worden. Bij 1 is Twitter misschien een middel, maar bij 2 is Twitter zinloos. De ambtenaren die al die reacties en tweets monitoren zitten immers niet in de gemeenteraad.

  Als je dit soort onderscheidingen niet maakt, heb je aan dit soort adviezen volstrekt niks.

 11. Interessant onderzoek, David. Ik vraag me alleen af of je met de manier van meten, meet wat je wilt meten.

  Je schrijft:

  ‘Vervolgens hebben we geanalyseerd of de bio’s of berichten locatiegegevens bevatten. Dit bleek voor bijna 400.000 accounts het geval.’

  En:

  ‘Dit levert een overzicht op van het aantal Twitteraccounts per gemeente.’

  Dit kun je toch zo niet stellen? Het feit dat iemand in zijn tweet een locatie noemt, betekent toch niet per se dat hij ook inwoner is van de betreffende gemeente? Een gemeente met een bepaalde ‘attractie’ zal veel vernoemingen in tweets hebben, maar deze kunnen ook afkomstig zijn van mensen die niet in de gemeente wonen.

 12. Hoi Rianne, bedankt voor je reactie, erg scherp. We hebben een onderscheid gemaakt tussen de locatiegegevens in de bio’s en de locatiegegevens in berichten. Daarbij hebben we voornamelijk gebruik gemaakt van de locatiegegevens die te vinden zijn in de bio (thuislocatie van de Twitteraar).

  Pas als een Twitteraar erg vaak over dezelfde locatie twittert over een langere periode en we geen correcte bio-locatie kunnen vinden tellen we ook deze locatie mee. Op deze manier sluiten we attracties en evenementen etc. uit.

 13. Interessant artikel! Er is natuurlijk meer aan de ‘hand’ dan alleen het feit dat inwoners twitteren en/of dat de gemeente hier al dan niet op reageert. Even samenvatten:

  Onderscheid maken in al dan niet:

  – wethouders die twitteren
  – raadsleden die namens de raad twitteren
  – fractieleden die namens een fractie twitteren
  – ambtenaren die twitteren
  – de raadsgriffie die twittert
  – de afdeling communicatie die twittert

  Dit gehele samenspel is doorgaans niet geregiseerd, omdat het verschijnsel social media nu eenmaal zonder ‘protocol’ vooraf is gaan ontstaan. De feiten zoals ze nu worden opgetekend, zijn dus als ‘bij toeval’ ontstaan en geven dus geen gemiddelde werkelijkheid in zowel kwantitatieve zin als kwalitatieve zin.

  Eind 2012 presenteerde ik de cijfers binnen onze gemeente Velsen. Ik doe dat eens per half jaar. Zie http://www.velsenlokaal.nl/2012/11/velsen-lokaal-nog-steeds-aan-top-binnen-gemeentelijke-twitter-posities/

  Ook deze cijfers zeggen niet zo heel erg veel, omdat ze te versnipperd zijn. En ze zeggen al helemaal niets over de context van de inhoud ten opzichte van de burger. We experimenteren echter volop. Ook hebben een aantal burgers in Velsen het initiatief genomen om op Facebook een debat te houden over een aantal actuele onderwerpen. Het resultaat was hoopgevend. Opvallend is dat vele mensen nu binnen verschillende groepen zonder directe tussenkomst van de politiek wel met elkaar in discussie gaan, vooral op facebook. Of de ‘gemeente’ en wie daar dan van, meekijken op Facebook is niet bekend. Maar vast staat wel dat vooral fractieleden op persoonlijke titel wel eens reageren binnen groepen (het is echter een kleine minderheid). B&W zien we daar nooit.

 14. Ik vind de conclusie dat gemeenten die Twitter niet serieus oppakken laten enorme kansen liggen, nog een beetje overtrokken. Je kunt dan wel 10-20% van de inwoners bereiken, maar het gemiddeld bereik van bijvoorbeeld lokale huis-aan-huiskranten is nog veel hoger (70%) en ook een folder met gemeenteinformatie huis-aan-huisverspreiden is nog effectiever (gem. 50%, maar voor gemeente-info wellicht hoger).

  Dan heb je het inderdaad nog alleen over het zenden van informatie. Maar ook voor ‘het weten wat er speelt’ is het de vraag of twitter wel zo effectief is. Je kunt wel mensen die hun plaats in hun bio zetten volgen, maar dat betekent niet dat ze continu voor de gemeente relevante informatie delen. Bovendien is het monitoren van deze informatie erg tijdrovend.

  Ook zou het interessant zijn om het aantal webcare verzoeken via twitter af te zetten aan de vragen die op de traditionele manier binnenkomen (telefoon, balie, e-mail)

  Twitter is hoogstens als aanvulling te gebruiken op bestaande communicatiekanalen. Het is goed om mee te gaan met de tijd, maar je moet je ook niet blind staren op de mogelijkheden van sociale media.

  1. @froukje: mee eens dat traditionele media nog steeds een belangrijke rol spelen en zullen bliven spelen. In Velsen krijgen de bewoners meerdere huis aan huis balden met diverse gemeente gerelateerde informatie, aangevuld met een redelijk groot aanbod van onze lokale TV zender Seaport. Opvallend daarbij is dat Velsen Lokaal als enige partij de uitzendingen embed op haar website en daardoor het aantal kijkers bijna is verdubbeld.

   Dus mee eens, dat social media vaak te solistisch wordt bekeken. Als crossmedia adviseur, probeer ik ook altijd het social media beleid van mijn opdrachtgevers te zien als een ‘subset’ van het gehele media beleid.

 15. Waarom staren we ons toch allemaal blind op het instrument? Het gaat om het doel uiteindelijk, en of we dat linksom, rechtsom of door het midden bereiken maakt niet uit. Willen we informeren, kijken we waar de doelgroep zit om te informeren en gaan we zenden.. Willen we weten wat er speelt, kijken we waar de groep zit waar we wat over willen weten. Onder overheden lijkt nu een strijd te zijn wie het het leukst doet op Twitter of Facebook. Het zijn instrumenten in de mix van kanalen om met je inwoners te praten/luisteren/communiceren of wat dan ook. Het gaat om het resultaat (min of meer tevreden inwoners, minder hondenpoep, whatever) en niet of het zo leuk op twitter stond. Of krijgen we straks ook een discussie over wie de leukste stukjes in het lokale sufferdje schrijft als gemeente…

 16. Ik had het wel interessant gevonden om het aantal volgers en gevolgden van een gemeente afgezet te zien tegen het potentieel (= totaal aantal twitteraars). Afgezet tegen inwoners zegt op zich niet zoveel, omdat je de overige 90% bijvoorbeeld nooit zult bereiken.

 17. Leuk om alle reacties te zien! Het maakt in ieder geval iets los :-)

  Uiteraard ben ik het met @Froukje en @Peter eens dat traditionele media een rol blijven spelen. En met @Andre dat we ons niet blind moeten staren op een instrument. Natuurlijk moeten we projecten crossmediaal oppakken! Daar is geen discussie over mogelijk.

  De kern van het verhaal is echter dat gemeenten van Twitter (en Facebook en Youtube en straks misschien Pinterest) gebruik maken en dat niet optimaal doen. Er is inmiddels, blijkt uit de cijfers, een doelgroep die je via sociale media bereikt, en misschien minder met traditionele media (ik lees zelf de lokale krant niet meer en in mijn vriendenkring hoor ik dezelfde geluiden). In traditionele media staan vaak achterhaalde nieuwsberichten, die vaak ook al op sociale media hebben gestaan tegenwoordig, waar ik ook nog eens niet op kan reageren. Dus laat je wel degelijk kansen liggen als je als gemeente Twitter niet goed inzet.

  @Elseetje: deze gegevens kun je op gemeentebuzz.nl vinden per gemeente! (helaas zijn niet van alle gemeenten de cijfers exact beschikbaar)

 18. @David: alles wat hier staat is daar te vinden. :-) Het ging me om een overzicht van de top-10 in dit artikel, welke gemeentes er dan goed op scoren.

  En inhakend op de rest van de discussie: social media zijn niet zaligmakend, maar als je er toch gebruik van maakt, doe het dan goed. Een gemeente die terugvolgt geeft mensen ook het gevoel dat ze ‘gezien’ worden door die gemeente, of het nou actief is of niet. En inderdaad: reageer op mensen die de gemeente aanspreken. Voor alleen zenden zit je op twitter verkeerd (afgezien van accounts van nieuwssites e.d.).

 19. Burgers volgen hun gemeente beter dan omgekeerd. Dat zou een conclusie uit dit artikel kunnen zijn. En het is zeker waar (@Elseetje) dat burgers die gevolgd worden zich wat mee gezien/gehoord zullen voelen.

  Zou het kunnen dat gemeentes heel intensief kijken naar wat er op twitter over hen wordt gezegd (zoekend op naam van gemeente, wijken, straten, instanties, politici …) en dat ze daar ook heel zorgvuldig mee omgaan? Wellicht zijn er zulke gemeentes.

  En zou het kunnen dat veel burgers al die tweets van de gemeente nauwelijks lezen, laat staan dat ze er iets mee doen?

  De vraag is dus eigenlijk: welke invloed hebben tweets op het gedrag van burgers, ambtenaren en politici? En leiden tweets ertoe dat betrokkenen van elkaar weten welke keuzes zij maken en waarom? Het lijkt me moeilijker te onderzoeken dan de bovenstaande kwantitatieve benadering, maar wel nog relevanter.

 20. Met plezier de verschillende standpunten en perspectieven gelezen. Wat mij opvalt in de reacties is de focus op zicht hebben op het gesprek buiten en of je daar nu al dan niet volgers of een tool voor nodig hebt.

  Voor waar we staan op dit moment – 20 gemeenten stevig aan de webcare, 50 gemeenten experimenterend en de rest met een Twitteraccount- zijn beide gedachten interessant. Met een tool haal je inderdaad het gesprek buiten naar binnen, op wat voor onderwerp dan ook. Als je als gemeente veel inwoners of belanghebbenden volgt, dan krijg je hetzelfde beeld, alleen wat diffuus aangeleverd. Dit werkt wel alleen prettig als je niet al te veel tweeps in de gemeente hebt/ als je gemeente niet al te groot is. Deze vergelijking is in de grote gemeente Zoetermeer en de kleinere gemeente Achtkarspelen gemaakt.

  Interessanter is dat veel gemeenten bij de aanstaande drie overdrachten van taken van de provincie in combinatie met de druk op de middelen juist in sociale media, open data, crowd-technieken etc één van de mogelijkheden ziet om de opdracht uit te voeren. Zie recente visiedocumenten van bijvoorbeeld de Vereniging van Gemeentesecretarissen VGS, de Vereniging Directeuren Publieksdiensten VDP, KING. De afgelopen jaren is op ieder social media congres verteld dat het begint met luisteren. In de publicatie van vele gemeenten samen Nieuwe media, kans voor dienstverlening en interactie (http://www.kinggemeenten.nl/met-antwoord-in-dialoog) is dit ook één van de belangrijkste conclusies. Natuurlijk vind je met online media monitoring en wat voelsprieten in de gemeenschap wel waar het gesprek plaatsvind, waar het over gaat en wie het voert. Maar dat is eenrichtingsverkeer. Als je nu al een band kunt opbouwen met dat deel van de inwoners en belanghebbenden die op sociale media actief zijn, dan ga je daar in het volgende stadium – de dialoog- veel profijt van hebben. De opmerking van @Elseetje en de bevestiging van @Rob Visser dat inwoners en belanghebbenden dat waarderen liggen daarmee in lijn.

  @Rob Visser, Er zijn zeker gemeenten die heel intensief -zonder dat het veel tijd kost overigens- de berichten op online media volgen. En met dezelfde scherpte die jij schetst. Zelf volg ik mijn gemeente en ik lees die berichten (waarom zou ik ze anders volgen?).

  Je vragen aan het eind zijn mooie vragen voor @DavidKok om in zijn analyse van de Social Media Meetlat van dit jaar mee te nemen lijkt me.

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

Verschijnt je reactie niet, dan is deze mogelijk in de spam terechtgekomen. Mail ons dan even!