Onderzoek, Trends

Mobiel zoeken: Update en uitdagingen

0

Google Mobile
Over mobiel zoeken ofwel over ‘mobile search’ wordt veel geschreven want het gaat daarbij immers om een enorme groeimarkt voor de toekomst. En wanneer ik om mij heen kijk en zie hoe mensen (en ook ikzelf) met hun mobiel omgaan, dan kan ik niet anders dan ervan van overtuigd zijn dat de mobiele telefoon (in welke vormfactor dan ook) in ons digitale leven een centrale rol zal gaan spelen.

Blijkbaar denken de auteurs van en de ondervraagden uit het MEF Mobile Search White Paper (pdf) en het recente onderzoek van eMarketer er net zo over. En over de door hen genoemde uitdagingen hieronder meer.

 • Gebruikerservaring: Om te beginnen blijkt ook weer uit deze onderzoeken dat er nog veel te verbeteren valt aan de gebruikerservaring van mobiel zoeken. De gebruiker verwacht hetzelfde bedieningsgemak, een vergelijkbare snelheid en vergelijkbare interfaces als op het vaste internet maar de werkelijkheid is helaas vaak anders. Bovendien liggen de tarieven van het internetgebruik voor het gevoel van de gebruiker nog altijd hoog en was men voor content veelal gebonden aan de portal van zijn provider.

characteristics search

 • Verandering: Maar op al deze vlakken is niettemin wel een verandering i.c. een verbetering gaande. Er komt steeds meer content beschikbaar buiten de provider-portals, snelheden gaan omhoog, interfaces worden beter, sites worden geschikt gemaakt voor mobiel browsen en de tarieven dalen beetje bij beetje.
 • ‘Search > user interface’ : Net als in de wereld van het vaste internet ontwikkelt ‘search’ zich langzamerhand tot de algemene user interface. Ter verduidelijking daarvan: voor veel internetgebruikers staat ‘Googlen’ immers gelijk aan internetten. Met andere woorden, de rol van zoeken wordt ook voor het mobiel online zijn van essentieel belang. Want om content te vinden gaan gebruikers zoeken.
 • Content: Deze content bestaat vooralsnog met name uit (betaalde) ringtones, muziek, sportuitslagen, games, nieuws, locale informatie, mobiele tv.

Content soorten

 • Aantal gebruikers: Volgens het MEF onderzoek gaat zo’n 2% van de gebruikers dagelijks op zoek naar content. De rest is er niet of nauwelijks mee bezig.

Dat heeft verschillende oorzaken: men weet niet hoe te zoeken, men ziet op tegen ingewikkeld gedoe en traagheid, hoge kosten of men weet eenvoudig weg niet eens dat de mogelijkheid bestaat.

Anders dan de onderzoekers verwacht hadden werd er relatief weinig gezocht naar locale informatie en de vermoedelijke oorzaak daarvan ligt in het feit dat er op dat gebied nog ook nog minder content beschikbaar is. Niettemin liggen daar wel grote kansen omdat weten waar iemand zich bevindt de relevantie van de hem geboden informatie enorm kan verhogen. We spreken dan van de zogenaamde ‘location based services.’ Volgens eMarketer is de mobiele zoekmarkt in verhouding vooralsnog weliswaar klein maar absoluut kansrijk omdat je, als je het goed doet als bedrijf, contact maakt met een klant die op korte termijn iets van je wil.

In die zin is de inmiddels beroemde uitspraak ‘small is the new big’ naar mijn idee ook van toepassing op de mobiele zoekmarkt. Hoe dan ook, er zijn in elk geval genoeg uitdagingen en kansen voor iedereen die bezig is met de toekomst van mobiel zoeken. Denk maar aan:

 • Het bieden van relevante informatie. Meer nog dan op het vaste internet vraagt de mobiele gebruiker daarom. Al was het maar omdat internetten op een mobiel nog altijd vermoeiender is dan op een laptop of desktop.
 • Het ontwikkelen van data-analytische tools om de gebruiker op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen en om hem te wijzen op alternatieven voor het geval het gezochte (dienst of product) niet beschikbaar is.
 • Het aanbieden van personalisatie op basis van ‘user context’, dus niet alleen op basis van de locatie maar ook op basis van voorkeuren, tijdstip, eerder zoekopdrachten etc. etc.
 • Het aanbieden van een recommendation-tool om gebruiker in staat te stellen zelf aanbevelingen te doen richting andere gebruikers.
 • Het inrichten van een advertentie-platform voor mobiel zoeken zoals we dat nu ook kennen voor het vaste internet.
 • Het bieden van gebruiksvriendelijkheid in elk opzicht: snel, makkelijk, eenvoudige en heldere user interface die goed te bedienen is op het klein scherm van een mobiel.
 • Een functionaliteit bieden die zoeken met je stem ondersteunt, dit is met met name praktisch wanneer je in de auto of op de fiets onderweg bent.
 • Het cross-media effect van het hebben van een vaste en mobiele internetsite.
 • Lokaal/location based zoeken mogelijk maken waarbij de lokatie van de gebruiker bepaalt welke informatie relevant is voor hem. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een routebeschrijving.

Overigens speelt hierbij (en sowieso bij mobile marketing) uiteraard het privacy-issue dat in deze onderzoeken niet echt benoemd wordt maar dat wel om aandacht en de grootste zorgvuldigheid vraagt.

muziek_download_op_mobiel.jpg
Wat mij altijd weer opvalt dat er ook nu weer gesproken wordt over ‘mobile search’ terwijl ik de voorkeur zou geven aan ‘mobile finds’. Want dat is waar het de gebruiker uiteindelijk om gaat. Het gaat hem niet om het zoeken maar om het vinden van de voor hem op dat moment relevante informatie/product/dienst.

Ik ben dan ook nog altijd van mening dat in wat ik noem ‘ help me find it’ één van de grootste uitdagingen ligt voor bedrijven, marketeers en ‘peer-to-peer leveranciers’. En, zoals eerder opgemerkt, ik vermoed dat de mobiele telefoon daarin een centrale rol zal spelen. Omdat dat nu eenmaal het device is dat je altijd bij je hebt, dat weet waar je bent, wie je bent en wat je behoeftes zijn.

Meer over ontwikkelingen op het gebied van mobiel zoeken vind je onder andere hier:

Een gerelateerd artikel op Frankwatching vind je hier: Nederlandse startup maakt elke site mobiel.