Onderzoek, Trends

Blogging & business (1): zakelijke beslissers on the move

0

[[image:influentials.jpg::left:01]]Adformatie schrijft deze week dat alle landelijke dagbladen bereik
verliezen onder de belangrijke groep van zakelijke beslissers. Vier
weken geleden kwamen het Amerikaanse Blogads.com en het Nederlandse
Ernst & Young/Interview met onderzoeksresultaten waaruit bleek dat
blogs juist zeer populair zijn binnen diezelfde groep. Het patroon
lijkt
me duidelijk: de zakelijke beslissers zijn on the move.

Vandaag deel 1 van een tweeluik over blogging en business.

In de Adformatie van 14 april jl. (pagina 8, “Dagbladen minder bij zakelijke beslissers”)
een kort artikel over het teruglopende bereik van met name dagbladen
binnen de groep zakelijke beslissers. Het is hetzelfde onderzoek
waarvan de belangrijkste cijfers afgelopen maandag al op de sites van Adformatie, Mediaonderzoek.nl en Marketingfacts.nl
te lezen waren. Maar in het blad Adformatie wordt voor het eerst ook
een interpretatie van het cijfermateriaal gegeven. Lees even mee:

“Alle landelijke dagbladen verliezen aan bereik onder de
belangrijke groep van zakelijke beslissers. Dat blijkt uit de jongste
cijfers van de Decision Makers Survey (DMS), een onderzoek onder 3092
zakelijke beslissers. Het Algemeen Dagblad was de grootste daler: het
AD heeft in de jongste cijfers een gemiddeld bereik van 18 procent (was
20,1) onder zakelijke beslissers. Het bereik in deze categorie va De
Telegraaf daalde ook ten opzichte van de vorige publicatie van DMS,
maar blijft met 26% nog steeds het grootste.”

Dankzij het overzicht bij Marketingfacts.nl hebben we ook zicht op de
totale bewegingen van het tweede kwartaal 2003 tot het eerste kwartaal
van 2005 (de highlights in grijs zijn door mij aangebracht, Frank):

[[image:dms.jpg::center:0]]
Bron afbeelding: Marketingfacts.nl

Het overzicht maakt duidelijk dat er fikse verschuivingen gaande zijn. Alle grijs gemaakte titels leveren fors in. Bij de dagbladen spant
De Telegraaf de kroon met een teruggang van 30,6% naar 26% in twee jaar
tijd. Maar bij de dagbladen leveren, naast De Telegraaf, ook het AD, De
Volkskrant en het Financieele Dagblad in. De enige kranten die zich
vooralsnog weten te handhaven zijn NRC Handelsblad, Trouw en De
Staatscourant.

Bij de weekbladen is het beeld al niet veel anders. Hoewel
leider Intermediair zich weet te handhaven, verder vooral dalers
(Elsevier, Vrij Nederland en Beleggers Belangen) en slechts