Bram van Hoeve


Bram van Hoeve werkte meer dan 25 jaar voor diverse gemeenten op het gebied van projectmanagement, volkshuisvesting, stedenbouw, ruimtelijke ordening en planologie. Is nu freelancer. Heeft landelijk een actieve rol gespeeld bij introductie van digitale bestemmingsplannen. Hij zoekt dwarsverbanden tussen communicatie, organisatie en webtechniek en werkt nu aan bruikbare toepassingen van web 3.0 en semantic web voor overheid en burgers.