Marc Govers


Marc werkt als Management Consultant voor Logica.

Zijn specifieke expertise is het vakgebied Enterprise Architectuur en het managen van de groei en de verandering van de informatievoorziening van grote organisaties. Marc's speciale interesse ligt op het gebied van de (on-)mogelijkheden van de toepassing van kennismanagement voor kennisintenstieve bedrijven.

Marc is afgestudeerd in de Bestuurlijke Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg.

In zijn vrije tijd is Marc een gepassioneerde schaker waarbij zijn speelkracht te typeren is als een goedbedoelende houtschuiver.